รถยนต์

ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยล้อ
ภาพของรถยนต์และรถบรรทุกยุคใหม่กำลังขับอยู่บนทางด่วนสายหนึ่ง
รถสปอร์ตยุคใหม่

ประวัติแก้ไข

 
รถยนต์รุ่นแรกของโลก

รายชื่อยี่ห้อรถยนต์ในแต่ละประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข