ตราสัญลักษณ์

ไดฮัทสุ เป็นยี่ห้อรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก (Keicar)

ประวัติแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข