เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี คือ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา หรือดัดแปลงจากอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อการผลิตเสียงดนตรี หรือสร้างเสียงสำหรับใช้ประกอบในการร้องรำทำเพลง โดยหลักการแล้ว อุปกรณ์ใดก็ตามที่สามารถนำมาใช้ผลิตเสียงดนตรี ย่อมเรียกว่า เครื่องดนตรี ได้ทั้งสิ้น ผู้ที่ใช้เครื่องดนตรีนั้น เรียกว่านักดนตรี

ประวัติแก้ไข

การจำแนกแก้ไข

เครื่องดนตรีสามารถแบ่งได้ตามหลาย ๆ เกณฑ์ดังนี้

แบ่งตามวิธีการบรรเลง (ดนตรีไทย)
  • ดีด
  • สี
  • ตี
  • เป่า
แบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต
  • เครื่องสาย
  • เครื่องลมไม้
  • เครื่องลมทองเหลือง
  • เครื่องเคาะ
    • เครื่องตระกูลลิ่ม

ดูเพิ่มแก้ไข