เครื่องดนตรี คือ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา หรือปรับจากอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้งานสำหรับการผลิตเสียงดนตรี หรือสร้างเสียงสำหรับใช้ประกอบในการร้องรำทำเพลง โดยหลักการแล้ว อุปกรณ์ใดก็ตามที่สามารถนำมาใช้ผลิตเสียงดนตรี ย่อมเรียกว่า เครื่องดนตรี ได้ทั้งสิ้น ผู้ที่ใช้เครื่องดนตรีนั้น เรียกว่านักดนตรี

ประเภทของเครื่องดนตรีนั้นสามารถจำแนกได้หลายรูปแบบ ได้แก่

 • การแบ่งตามลักษณะการบรรเลง : ใช้ในดนตรีไทย
  • ดีด
  • สี
  • ตี
  • เป่า
 • การแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต : ใช้ในดนตรีสากล
  • เครื่องสาย
  • เครื่องลมไม้
  • เครื่องลมทองเหลืองs
  • เครื่องเคาะ
   • เครื่องตระกูลลิ่ม

ชื่อเครื่องดนตรีไทยแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข