การปฏิวัติเดือนตุลาคม

การปฏิวัติเดือนตุลาคม (อังกฤษ: October Revolution, รัสเซีย: Октя́брьская револю́ция) หรือชื่ออย่างเป็นทางการในเอกสารสมัยโซเวียตว่า การปฏิวัติสังคมนิยมแห่งเดือนตุลาคมอันยิ่งใหญ่ (อังกฤษ: Great October Socialist Revolution, รัสเซีย: Вели́кая Октя́брьская социалисти́ческая револю́ция) และเรียกโดยทั่วไปว่า ตุลาคมแดง, การลุกฮือเดือนตุลาคม หรือ การปฏิวัติบอลเชวิก เป็นการยึดอำนาจรัฐ ซึ่งมีความสำคัญส่วนหนึ่งของการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 ลักษณะเหตุการณ์เป็นการก่อการกบฏด้วยอาวุธในกรุงเปโตรกราดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1917 (ปฏิทินจูเลียนหรือปฏิทินแบบเก่า ซึ่งตรงกับวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1917 ในปฏิทินเกรโกเรียนหรือปฏิทินแบบใหม่) เมื่อเรือลาดตระเวนอะวโรระยิงปืนใหญ่เพื่อบอกสัญญาณให้พวกบอลเชวิกยึดสถานที่สำคัญในเปโตรกราด

การปฏิวัติเดือนตุลาคม
ส่วนหนึ่งของ การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917, การปฏิวัติ ค.ศ. 1917–1923 และ สงครามกลางเมืองรัสเซีย
Броневик у Смольного 1917.JPG
พวกบอลเชวิกที่ท้องถนนในเปโตรกราด
วันที่7–8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1917
สถานที่เปโตรกราด สาธารณรัฐรัสเซีย
ผล
คู่สงคราม
คณะกรรมการบริหารรัสเซียกลาง
กองทัพแดง
สภาโซเวียตเปโตรกราด
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย (ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน)
สาธารณรัฐรัสเซีย (ถึง 7 พฤศจิกายน)
รัฐบาชั่วคราวรัสเซีย (ถึง 8 พฤศจิกายน)
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ
วลาดิเมียร์ เลนิน
เลออน ทรอตสกี
พาเวล ไดเบโก้
รัสเซีย อะเล็กซันดร์ เคเรนสกี
กำลัง
กะลาสี 10,000 คน, ทหารกองทัพแดง 20,000 – 30,000 คน ทหารอาสา 500 – 1,000 คน, กองพันทหารหญิง 1,000 คน
ความสูญเสีย
ทหารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดหลังจากการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ในปีเดียวกัน การปฏิวัติดังกล่าวในกรุงเปโตรกราดโค่นรัฐบาลชั่วคราวรัสเซียและให้อำนาจแก่ชาวโซเวียตท้องถิ่นซึ่งมีบอลเชวิกครอบงำ หลังจากการปฏิวัติได้มีการสถาปนาสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียทันที นับเป็นประเทศแรกที่ประกาศตนว่าเป็นรัฐสังคมนิยม เนื่องจากการปฏิวัติดังกล่าวมิได้รับการยอมรับนอกกรุงเปโตรกราดจึงเกิดสงครามกลางเมืองรัสเซีย (ค.ศ. 1917 – 1922) ตามมา และมีการสถาปนาสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1922

การปฏิวัติดังกล่าวมีบอลเชวิกเป็นผู้นำ ซึ่งใช้อิทธิพลในสภาโซเวียตเปโตรกราดเพื่อจัดระเบียบกองทัพ กำลังองครักษ์แดงบอลเชวิก ภายใต้คณะกรรมาธิการปฏิวัติทหาร เริ่มยึดที่ทำการรัฐบาลในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1917 (แบบเก่า) วันรุ่งขึ้น พระราชวังฤดูหนาว (ที่ทำการรัฐบาลชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเปโตรกราด) จึงถูกยึด

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข