วิธีใช้:การชมสื่อ

วิกิพีเดียใช้ไฟล์สื่อประสมเพื่อเสริมเนื้อหาและอธิบายมโนทัศน์ซึ่งถ่ายทอดได้ยากโดยทางข้อความอย่างเดียว ไฟล์สื่อประสมอาจเป็นภาพ (ภาพถ่ายหรือแผนภาพ) เสียงหรือวิดีทัศน์ ไฟล์จำนวนมากถูกเก็บบนโครงการพี่น้อง วิกิมีเดียคอมมอนส์ แต่ไฟล์ที่ใช้ภายใต้บทบัญญัติการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบต้องเก็บบนวิกิพีเดีย

ไฟล์ทั้งหมดเข้าคู่กับหน้าคำอธิบายไฟล์อันประกอบด้วยห้าส่วน ได้แก่

  • ตัวไฟล์
  • คำอธิบายไฟล์
  • "ประวัติไฟล์" - เมื่อมีการอัปโหลดไฟล์รุ่นใหม่ด้วยชื่อเดียวกัน ไฟล์ที่มีอยู่จะถูกแทนที่และเข้าถึงได้โดยทางประวัติไฟล์
  • "ลิงก์ไฟล์" - รายการหน้าที่ใส่ไฟล์
  • "ข้อมูลอภิพันธุ์" (เฉพาะภาพ) - สารสนเทศเชิงเทคนิคเกี่ยวกับไฟล์และอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง (ตัวแบบกล้อง เป็นต้น)

ภาพส่วนมากในวิกิพีเดียย่อส่วนเป็นรูปย่อ (thumbnail) ผู้อ่านบทความสามารถคลิกรูปย่อ หรือสัญรูปสี่เหลี่ยมคู่ขนาดเล็ก (ถ้ามี) ที่ติดกับคำบรรยายใต้ภาพ เพื่อดูหน้าไฟล์ที่สัมพันธ์และภาพขนาดใหญ่กว่า จากหน้าคำอธิบายไฟล์ ให้คลิกภาพอีกครั้งเพื่อดูขนาดใหญ่สุด

ไฟล์เสียงและวิดีทัศน์ส่วนมากบนวิกิพีเดียเป็น Ogg Vorbis (เสียง) หรือ Ogg Theora (วิดีทัศน์) เว็บเบราว์เซอร์ มอซิลลา ไฟร์ฟ็อกซ์ (รุ่น 3.5 หรือสูงกว่า) และ[กูเกิลโครม (รุ่น 3 หรือสูงกว่า) สามารถเล่นไฟล์เหล่านี้ได้อัตโนมัติ ผู้ใช้เบราว์เซอร์อื่นควรติดตั้งปลั๊กอินจาวา

ดูเพิ่ม

แก้