วิธีใช้:ชื่อหน้า

ชื่อหน้า เป็นคำเรียกชื่อเรื่องของหน้าใด ๆ บนวิกิพีเดีย การตั้งชื่อหน้านั้นเพื่อให้สะดวกต่อการลิงก์มาหาหน้าดังกล่าวโดยใช้ชื่อของมัน ชื่อหน้าแสดงอยู่ในบรรทัดชื่อเรื่อง เป็นอักขระหนาขนาดใหญ่ใกล้มุมบนซ้ายของหน้า

ในวิกิพีเดีย ฐานข้อมูลเก็บรวบรวมทุกหน้า ฉะนั้นจึงตั้งชื่อหน้าเพื่อความสะดวกของข้อคำถามฐานข้อมูล (database query) เพื่อเอาหน้านั้น ในกรณีของบทความสารานุกรม ชื่อหน้าก็คือหัวข้อบทความนั่นเอง สำหรับหน้าอื่น เช่น หน้าที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ชื่อหน้าจะรวมหัวข้อและเนมสเปซ หน้าพูดคุยก็เก็บอยู่ในฐานข้อมูลเช่นกัน และชื่อหน้าเหล่านี้จะเพิ่มคำว่า "คุยเรื่อง..." เข้าชื่อหน้าของเรื่องที่สัมพันธ์กัน

ชื่อหน้าในวิกิพีเดียต่างจากหน้าเว็บส่วนมาก คือ ชื่อเรื่องสามารถตีความจากยูอาร์แอลได้เสมอ ซึ่งจะว่าไปยูอาร์แอลของหน้าเว็บก็คล้ายกับชื่อไฟล์ที่สามารถให้ชื่อเรื่องอะไรก็ได้ภายใต้กฎเกณฑ์ ชื่อหน้ายังต่างจากชื่อไฟล์เพราะแม้ว่า "file name" และ "filename" จะมีความหมายเหมือนกัน แต่ "page name" และ "pagename" ไม่จำเป็นต้องหมายถึงอย่างเดียวกัน แต่ชื่อหน้าก็คล้ายกันมากในการหมายความถึง "ชื่อเรื่องหน้าเว็บ" ในแง่ที่ว่าทั้งสองคำอ้างอิงเรื่องของหัวเรื่อง ซึ่งต่างกันไปตามผู้เขียนแต่ละคน

เนมสเปซ

แก้

หน้าส่วนใหญ่ในวิกิพีเดียมีชื่อหน้า (page name) ในรูป เนมสเปซ:ชื่อหน้า (Namespace:Pagename) โดยที่ ชื่อหน้า (pagename) เป็นเพียงหัวเรื่อง และแตกต่างชัดเจนกับชื่อหน้า (page name) และเนมสเปซเป็นแผนกของหน้านั้น ซึ่งอธิบายไว้ใน วิกิพีเดีย:เนมสเปซ การเพิ่มเนมสเปซเข้าหน้าจะทำให้วัตถุหัวเรื่องมุ่งความสนใจไปสองหัวข้อต่างกัน ซึ่งแต่ละความสนใจมีผู้ชมของตัวเอง หัวข้อคือหัวเรื่องที่แคบลงหรือลงลึกมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น การลิงก์เป็นหัวเรื่องของชื่อหน้าสองชื่อ ชื่อหนึ่ง คือ วิธีใช้:ลิงก์ ซึ่งอยู่ในเนมสเปซวิธีใช้ และไว้สำหรับผู้เขียนเริ่มต้น และอีกชื่อหนึ่งที่ วิกิพีเดีย:ลิงก์ ซึ่งอยู่ในเนมสเปซวิกิพีเดีย และไว้สำหรับผู้เขียนขั้นสูง เนมสเปซ "วิกิพีเดีย" ไว้สำหรับผู้เขียนขั้นสูงกว่า เช่นผู้ดูแลระบบวิกิพีเดีย

ทุกชื่อหน้าในวิกิพีเดียมีอีกมุมหนึ่งนอกเหนือจากหัวเรื่องและเนมสเปซ นั่นคือ หน้าพูดคุยของมัน หน้าพูดคุยแต่ละหน้ายังมีคำว่า "คุยเรื่อง..." เพิ่มเข้าไปในชื่อหน้า ผู้ชมของหน้าพูดคุยนั้นจะสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาของหน้าหัวข้อที่สัมพันธ์ แนวปฏิบัติของหน้าพูดคุยอธิบายไว้ที่ วิกิพีเดีย:แนวปฏิบัติหน้าพูดคุย หน้าพูดคุยสำหรับเนมสเปซหนึ่ง ๆ โดยรวมมีแนวโน้มมีสไตล์ร่วมกัน

เนื้อหาบทความคือความมุ่งหมายหลักของวิกิพีเดีย ไม่มีชื่อเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับเนมสเปซบทความ แต่ชื่อทั่วไปมี "เนมสเปซหลัก" และ "เนมสเปซบทความ" ชัดเจนอยู่แล้วว่าบทความเป็นเหตุผลหลักที่มีวิกิพีเดียตั้งแต่แรก จึงไม่มีเนมสเปซที่มองเห็นได้และไม่มีการกล่าวถึงเนมสเปซในชื่อเรื่องบทความหรือลิงก์

หัวข้อของหน้าหนึ่ง ๆ ยังเรียกว่า ชื่อหน้าหรือชื่อฐาน (basename) บางตัวอย่าง เช่น

  • ชื่อหน้าของหน้าที่คุณกำลังอ่านอยู่นี้เรียก "วิธีใช้:ชื่อหน้า" ("วิธีใช้" เป็นเนมสเปซ และ "ชื่อหน้า" เป็นหัวข้อ) หน้าพูดคุยที่สัมพันธ์กัน คือ "คุยเรื่องวิธีใช้:ชื่อหน้า" ("คุยเรื่องวิธีใช้" เป็นเนมสเปซ และ "ชื่อหน้า" เป็นหัวข้อ)
  • สำหรับบทความ "ลิงก์" ชื่อหน้าคือ "ลิงก์" (หลัก เป็นเนมสเปซ และ "ลิงก์" คือหัวข้อ) หน้าพูดคุยที่สัมพันธ์กัน คือ "พูดคุย:ลิงก์" ("พูดคุย" เป็นเนมสเปซ และ "ลิงก์" เป็นหัวข้อ)
  • สำหรับหน้าแนวปฏิบัติ "วิกิพีเดีย:ลิงก์" ชื่อหน้า คือ วิกิพีเดีย:ลิงก์ ("วิกิพีเดีย" เป็นเนมสเปซ และ "ลิงก์" เป็นหัวข้อ) หน้าพูดคุยที่สัมพันธ์กันคือ คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ลิงก์ ("คุยเรื่องวิกิพีเดีย" เป็นเนมสเปซ และ "ลิงก์" เป็นหัวข้อ)
  ชื่อหน้า เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน