วิธีใช้:การแก้ไขชนกัน

หน้านี้อภิปรายการแก้ไขชนกันและวิธีการรับมือ พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้

  • นาย ก คลิก "แก้ไข" ในหน้า ซอฟต์แวร์ส่งนาย ก ไปยังรุ่นปัจจุบันของหน้า #123
  • นางสาว ข คลิก "แก้ไข" ในหน้าเดียวกัน ขณะที่นาย ก กำลังแก้ไขอยู่ ซอฟต์แวร์ส่งนางสาว ข ไปรุ่นปัจจุบันของหน้า คือ #123
  • นาย ก แก้ไขเสร็จและคลิก "เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง" ซอฟต์แวร์บันทึกการแก้ไขของนาย ก เป็นรุ่น #124 และเผยแพร่ #124 ขณะที่นางสาว ข กำลังแก้ไข #123
  • นางสาว ข แก้ไขเสร็จและคลิก "เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง" ซอฟต์แวร์บันทึกการแก้ไขของนางสาว ข เป็นรุ่น #125 แต่พบว่า #125 ยึดรุ่น #123 แม้รุ่นที่กำลังเผยแพร่อยู่ปัจจุบันเป็น #124 ซอฟต์แวร์พยายามแก้ไขข้อแตกต่าง แต่ล้มเหลว ฉะนั้นนางสาว ข จึงเข้าสู่หน้า "แก้ไขชนกัน" ให้โอกาสนางสาว ข แก้ไขข้อแตกต่างระหว่าง #124 และ #125 ด้วยมือ

ผังของหน้าแก้ไขชนกัน แก้

  หมายเหตุ: คำอธิบายต่อไปนี้อาจไม่สอดคล้องกับอินเตอร์เฟซแก้ไขที่คุณเห็น ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและแกเจ็ตของบัญชีคุณ เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และคุณใช้ตัวแก้ไขดั้งเดิมของวิกิพีเดีย วิชวลเอดิเตอร์ (visual editor) หรือแอพอุปกรณ์เคลื่อนที่แก้ไข
 
การเปลี่ยนแปลงของคุณถูกคัดลอกสู่กล่องที่ท้ายสุดของหน้า กล่องที่มีการเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีป้าย "ข้อความของคุณ" ในหน้าขนาดใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมาก คุณอาจเลื่อนลงยาวเพื่อหากล่องที่มีการเปลี่ยนแปลงของคุณ

บนสุดของหน้าแก้ไขชนกันเป็นกล่องแก้ไขที่มีรุ่นทั้งหน้าของนาย ก แม้นางสาว ข แก้ไขเฉพาะส่วน

ด้านล่างของหน้าแก้ไขชนกันเป็นกล่องแก้ไขที่สองมีข้อความที่นางสาว ข กำลังส่ง นี่จะเป็นรุ่นหน้าหรือส่วนของนางสาว ข ที่เธอกำลังแก้ไข

ระหว่างกล่องแก้ไขสองกล่องเป็นผลต่างซึ่งแสดงความแตกต่างระหว่างรุ่นบทความของนาย ก และนางสาว ข สำหรับส่วนที่นางสาว ข กำลังแก้ไขอยู่ แสดงการแก้ไขของนางสาว ข และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของนาย ก ยกเว้นส่วนที่นางสาว ข และนาย ก แก้ไขเหมือนกัน สำหรับส่วนอื่น แสดงข้อความใหม่เต็มเหมือนกับว่าเพิ่มข้อความนั้น

นางสาว ข สามารถแก้ไขกล่องแก้ไขส่วนบนแล้วคลิก เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่นางสาว ข แก้ไขเฉพาะส่วนหนึ่ง จะตีความการคลิกว่าเป็นรุ่นใหม่ของส่วน ฉะนั้นจึงสร้างสำเนาของส่วนอื่น ยกเว้นนางสาว ข ลบส่วนอื่นก่อนบันทึก (ดูเหมือนเป็นบั๊ก) ทางออกดีที่สุดสำหรับกรณีนี้คือ บันทึกการแก้ไขใหม่ของคุณ นอกวิกิพีเดีย (เช่น ในคลิปบอร์ด ยกเลิก แล้วลองอีกครั้ง)

บางครั้งเมื่อกด เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง และระบบช้า บุคคลหนึ่งอาจแก้ไขหน้าเดียวกันหลายครั้งก่อนระบบตอบสนอง กรณีนี้จะทำให้เกิดการแก้ไขชนกันกับตัวเอง ในกรณีนี้ ข้อความด้านบนอาจเป็นรุ่นเก่าแทนที่เป็นข้อความการแก้ไขแรก คือ ระบบสังเกตการแก้ไขก่อนหน้าแต่ยังไม่ได้ประมวลผล ต่อมา ระหว่างที่บุคคลหนึ่งกำลังดูหน้าแก้ไขชนกันก็มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแรกในพื้นหลัง และข้อความด้านบนไม่ใช่รุ่นปัจจุบันอีกต่อไป ฉะนั้นผลต่างจึงแสดงการแก้ไขรวม และ "การเพิ่ม" ส่วนอื่นในกรณีการแก้ไขเฉพาะส่วน หากคุณเลือกเผยแพร่งานของคุณในการแก้ไขชนกันประเภทนี้ จะส่งผลให้ลบการแก้ไขก่อนหน้าของคุณออก

การระงับการแก้ไขชนกัน แก้

หากนางสาว ข แก้ไขเล็กน้อย ส่วนนาย ก แก้ไขใหญ่ เธออาจเลือกแก้ไขต่อจากรุ่นของนาย ก แล้วผสานการแก้ไขของตนเข้าไป เธออาจกรอกข้อความอย่าง "แก้ไขชนกัน" ในคำอธิบายอย่างย่อ เพื่อเตือนนาย ก และผู้ใช้อื่น

หากนางสาว ข แก้ไขใหญ่ และนาย ก แก้ไขเล็กน้อย นางสาว ข อาจเลือกแก้ไขจากรุ่นของตน ทางเลือกหนึ่งของนางสาว ข คือ คัดลอกข้อความด้านล่างเข้าข้อความด้านบน (หรือคัดลอกทับส่วนหนึ่งของข้อความด้านบน หากนางสาว ข แก้ไขเฉพาะส่วน) ด้วยคำอธิบายอย่างย่อที่เหมาะสม (เช่น "แก้ไขชนกัน จะรวมทีหลัง") แล้วนางสาว ข สามารถดูประวัติหน้า ดูการเปลี่ยนแปลงของนาย ก แล้วผนวกเข้ารุ่นของเธอในการแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

หากนาย ก และนางสาว ข แก้ไขใหญ่ทั้งคู่ เรื่องอาจซับซ้อนขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้านาย ก และนางสาว ข เพิ่มข้อความส่วนใหญ่ในเรื่องเดียวกัน อาจดีที่สุดให้นางสาว ข ส่งการเปลี่ยนแปลงของเธอ แล้วให้ทั้งสองดูทั้งสองรุ่นและตัดสินกันเองว่ารุ่นใดดีกว่ากัน

นางสาว ข ไม่ควรโพสต์การเปลี่ยนแปลงของตนทับของนาย ก เราสันนิษฐานว่าผู้อื่นบริสุทธิ์ใจ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้บางครั้ง และมือใหม่อาจไม่เข้าใจหน้าต่างแก้ไขชนกัน ทว่า นางสาว ข จะต้องไม่เพิกเฉยการแก้ไขชนกันหลายครั้ง และยอมรับไม่ได้แน่นอนที่นางสาว ข เขียนทับนาย ก เพราะขี้เกียจ เราส่งเสริมให้ผู้เขียนตรวจสอบการผสานของพวกเขาซ้ำโดยใช้คุณลักษณะผลต่าง

การป้องกัน แก้

การแก้ไขชนกันน่ารำคาญและอาจกินเวลานาน แต่มีวิธีลดการเกิดและวิธีฟื้นตัวให้เร็วขึ้น

  • บันทึกงานของคุณบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่คุณจะพบการแก้ไขชนกัน และเมื่อคุณเจอก็น่าจะระงับได้ง่ายขึ้น
  • เมื่อทำได้ ให้แก้ไขทีละส่วน ซึ่งจะลดการแก้ไขชนกัน เพราะระบบสามารถรับมือได้หากตัวแก้ไขต่างกันกำลังแก้ไขคนละส่วนพร้อมกัน ระบบใช้การผสานการแก้ไขชนกันแบบ CVS โดยใช้อรรถประโยชน์ diff3 คุณลักษณะนี้จะทำให้เกิดการแก้ไขชนกันเฉพาะเมื่อผู้ใช้พยายามแก้ไขบรรทัดเดียวกัน
  • เริ่มบทความใหม่ในหน้าทดลองเขียนแล้วค่อยย้ายไปเนมสเปซหลักเมื่อคุณพร้อม เพื่อหยุดแก้ไขสักชั่วโมงแล้วดูคนอื่นแทน

ดูเพิ่ม แก้