หน้านี้อธิบายวิธีการสร้างส่วนเชิงอรรถในบทความวิกิพีเดีย ในบริบทนี้ คำว่า "เชิงอรรถ" หมายความถึงรูปแบบจำเพาะของวิกิพีเดียในการบันทึกแหล่งที่มาของบทความและให้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และไม่ควรสับสนกับมโนทัศน์เชิงอรรถทั่วไป หน้าบอกวิธีนี้ไม่ครอบคลุมถึงการจัดรูปแบบการอ้างอิงในส่วนเชิงอรรถ ซึ่งจะมีกล่าวถึงใน การอ้างอิงแหล่งที่มา

ส่วนมากใช้เชิงอรรถเพื่อ:

  • เป็นอ้างอิง (การอ้างอิงแหล่งที่มาบรรณานุกรม) ไปแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ
  • สารสนเทศอธิบาย หรือ
  • สารสนเทศแหล่งที่มาสำหรับตารางและส่วนย่อยอื่น

การใช้เชิงอรรถเป็นตัวเลือกหนึ่งของการให้สารสนเทศแหล่งที่มาในบทความ อาจใช้ระบบอื่น เช่น การอ้างอิงในบรรทัด รวมทั้งเชิงอรรถย่อและการอ้างอิงวงเล็บตามดุลยพินิจของผู้เขียนซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

มีใจความบางประเภทเท่านั้นในวิกิพีเดียภาษาไทยที่จำเป็นต้องมีการอ้างอิงในบรรทัด ไม่มีข้อกำหนดให้ต้องจัดหาแหล่งที่มาสำหรับทุกประโยค เพราะหลายประโยคอาจสนับสนุนด้วยเชิงอรรถเดียวกัน

สร้างเชิงอรรถได้โดยใช้ส่วนขยายซอฟต์แวร์ไซต์ (Cite) ส่วนขยายนี้เพิ่มส่วนย่อยคล้ายเอชทีเอ็มแอล <ref>...</ref>, <references /> และ <references>...</references>