วิธีใช้:การย้อน

การย้อน หมายถึง การทำกลับหรือมิฉะนั้นการลบล้างผลของการแก้ไขตั้งแต่หนึ่งครั้ง ซึ่งส่งผลให้หน้ากลับคืนเป็นรุ่นก่อน การย้อนบางส่วนเกี่ยวข้องกับการกลับคืนส่วนหนึ่งของหน้าไปรุ่นก่อน แต่ไม่ยุ่งกับการเข้ามีส่วนร่วมอื่น การย้อนตัวเองเป็นการย้อนการแก้ไขของคุณเอง การย้อนไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทำกลับเสมอ การแก้ไขวิธีใดซึ่งมีผลทางปฏิบัติคืนบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าไปรุ่นก่อนสามารถถือเป็นการย้อน

การย้อนการเข้ามีส่วนร่วมอาจจำเป็นและเหมาะสม ทว่า การย้อนการกระทำโดยสุจริตใจของผู้เขียนอื่นอาจยังถือเป็นการรบกวนและสามารถทำให้ผู้ย้อนถูกบล็อกมิให้แก้ไขชั่วคราวได้ทีเดียว

การย้อนด้วยมือ

แก้

ทางหนึ่งง่าย ๆ ในการทำกลับการเปลี่นยแปลงของผู้อื่น คือ แก้ไขหน้าโดยลบข้อความที่เพิ่มเข้ามาผิด ๆ หรือฟื้นฟูข้อความที่ถูกลบอย่างผิด ๆ ซึ่งอย่างหลังคุณสามารถทำได้โดยคัดลอกและวางจากรุ่นในอดีต

อีกทางหนึ่งที่ง่ายเช่นกัน คือ กลับคืนรุ่นอดีตของหน้า มีขั้นตอนดังนี้

 • คลิกแถบ "ประวัติ" บนสุดของหน้าเพื่อแสดงประวัติหน้า
 • คลิกเวลาและวันที่ของรุ่นก่อนซึ่งคุณต้องการย้อน คุณจะเห็นวลีคล้าย "นี่เป็นรุ่นเก่าของหน้านี้ ที่แก้ไขโดย ***.***.***.*** (พูดคุย) เมื่อ 15:47, 24 มกราคม 2557 (...) ซึ่งอาจแตกต่างจากรุ่นแก้ไขปัจจุบันมาก"
  • สำคัญ: ในกรณีการก่อกวน ใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังย้อนไปยังรุ่นสุดท้ายที่ยังไม่มีการก่อกวน อาจมีการแก้ไขก่อกวนติดต่อกันหรืออาจถูกกระจายอยู่ระหว่างการแก้ไขที่สร้างสรรค์ได้
 • คลิกแถบ "แก้ไข" ดังที่คุณทำปกติ (เหนือกล่องแก้ไข คุณจะเห็นคำเตือนคล้าย "คุณกำลังแก้ไขรุ่นเก่าของหน้านี้ หากคุณบันทึก การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามหลังจากรุ่นนี้จะถูกย้อน") หากการแก้ไขนั้นต้องการบัญชีลงทะเบียน ให้ล็อกอินก่อน หรือไปหน้าพูดคุยของบทความแล้วขอให้ผู้เขียนลงทะเบียนจัดการปัญหานี้ให้
 • อธิบายสิ่งที่คุณกำลังทำในเขตข้อมูลคำอธิบายอย่างย่อ ใช้คำเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ ตัวอย่างเช่น "ย้อน" หรือ "ย้อนการก่อกวน"
 • แสดงตัวอย่างหน้า
 • บันทึก
 • หรือไปหน้าพูดคุยแล้วอธิบายสิ่งที่คุณทำ พร้อมเหตุผล

การทำกลับ

แก้

ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิบางครั้งให้ผู้เขียนสามารถย้อน (ทำกลับ) การแก้ไขหนึ่งจากประวัติของหน้าได้ โดยไม่ทำกลับการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ทั้งหมดซึ่งกระทำหลังจากนั้นไปพร้อมกันด้วย ทำได้โดยดูประวัติหน้าหรือผลต่างสำหรับการแก้ไข แล้วคลิก "ทำกลับ" ติดกับการแก้ไขที่ต้องการ ซอฟต์แวร์จะพยายามสร้างหน้าแก้ไขพร้อมรุ่นของบทความซึ่งการแก้ไขไม่พึงปรารถนาถูกลบออก แต่การแก้ไขต่อมาทั้งหมดยังคงอยู่ มีคำอธิบายอย่างย่อโดยปริยาย แต่สามารถดัดแปรได้ก่อนบันทึก

นอกจากนี้ ยังสามารถทำกลับหลายการแก้ไขติดต่อกันได้ แม้ขัดแย้งกันเอง ให้ดู "ผลต่าง" ที่จะนำออก (โดยการเลือกรุ่นก่อนและหลังสุดในประวัติและคลิก "เปรียบเทียบรุ่นที่เลือก") แล้วคลิกลิงก์ "ทำกลับ"

คุณลักษณะนี้ทำให้หมดความจำเป็นที่ทำใหม่การเปลี่ยนแปลงมีประโยชน์ใหม่ซึ่งเกดิหลังการแก้ไขที่กำลังถูกย้อน ทว่า จะล้มเหลวหากการทำกลับการแก้ไขจะขัดแย้งกับการแก้ไขภายหลัง ตัวอย่างเช่น หากการแก้ไข 1000 เพิ่มย่อหน้าหนึ่ง และการแก้ไข 1005 ดัดแปรย่อหน้านั้น การทำกลับการแก้ไข 1000 โดยอัตโนมัติจะเป็นไปไม่ได้ ในกรณีนี้ คุณต้องตัดสินว่าจะระงับปัญหาด้วยมืออย่างไร

การย้อนกลับฉุกเฉิน

แก้

ผู้ดูแลระบบและผู้เขียนอื่นที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงคุณลักษณะย้อนกลับฉุกเฉินมีลิงก์เพิ่มซึ่ง

 • ปรากฏเฉพาะติดกับการแก้ไขบนสุด
 • ย้อนการแก้ไขต่อเนื่องกันโดยผู้เขียนคนสุดท้าย
 • ทำงานทันที โดยไม่มีหน้าผลต่างยืนยันคั่นกลาง
 • เพิ่มคำอธิบายอย่างย่ออัตโนมัติ " ย้อนการแก้ไขโดยตัวอย่าง (พูดคุย) ไปยังรุ่นสุดท้ายโดย ตัวอย่าง2" ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย

ลิงก์ย้อนกลับฉุกเฉินปรากฏในหน้าเรื่องที่ผู้ใช้รายนี้เขียน รายการเฝ้าดูของผู้ใช้ หน้าปรับปรุงล่าสุด หน้าประวัติและหน้าผลต่าง หมายเหตุว่าในกรณีหลังสุด ลิงก์ย้อนกลับฉุกเฉินอาจทำให้เข้าใจผิดได้ เพราะการย้อนไม่จำเป็นต้องกลับไปรุ่นเก่าที่แสดง (หน้าผลต่างยังอาจแสดงผลการแก้ไขรวม ซึ่งมีผู้เขียนอื่นบ้างหรือเฉพาะส่วนของการแก้ไขที่ปุ่มย้อนกลับฉุกเฉินจะย้อน) ให้ดูผลต่างพิเศษซึ่งเปรียบเทียบรุ่นสุดท้ายจากผู้ใช้คนสุดท้ายกับรุ่นสุดท้ายจากผู้เขียนคนก่อนเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่ปุ่มย้อนกลับฉุกเฉินจะย้อน

การย้อนกลับฉุกเฉินทำงานเร็วกว่าการทำกลับมาก เพราะ

 • ย้อนโดยไม่ดูรายการรุ่นแก้ไขหรือผลต่าง
 • ไม่ต้องโหลดหน้าแก้ไขและส่งข้อความวิกิกลับไปเซิร์ฟเวอร์
 • ไม่ต้องคลิกปุ่มบันทึก

ในทางกลับกัน การย้อนกลับฉุกเฉินไม่ยืดหยุ่นเท่าการทำกลับ เพราะไม่ให้ระบุว่าจะทำกลับการแก้ไขใดบ้าง ผู้ย้อนกลับฉุกเฉินอาจต้องการย้อนการแก้ไขมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ย้อนกลับฉุกเฉินหรือการแก้ไขซึ่งไม่รวมการแก้ไขล่าสุด นอกจากนี้ยังไม่ให้เพิ่มคำอธิบายในคำอธิบายอย่างย่ออัตโนมัติ การย้อนกลับฉุกเฉินควรใช้ในบางพฤติการณ์เท่านั้น โดยมาก คือ ย้อนการก่อกวนที่ชัดแจ้ง

การย้อนกลับฉุกเฉินการแก้ไขอย่างสุจริตใจโดยไม่มีคำอธิบายอาจถูกตีความผิดเป็น "ฉันคิดว่าการแก้ไขของคุณไม่ดีไปกว่าการก่อกวนและการย้อนไม่จำเป็นต้องให้คำอธิบาย" ผู้เขียนบางคนละเอียดอ่อนกับการไร้มารยาทที่รับรู้เช่นนี้ หากคุณใช้คุณลักษณะย้อนกลับฉุกเฉินนอกเหนือไปจากการก่อกวน (ตัวอย่างเช่น ใช้การทำกลับไม่ได้เพราะขนาดหน้าใหญ่) เป็นมารยาทที่จะทิ้งคำอธิบายไว้ในหน้าพูดคุยของบทความหรือหน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่คุณย้อนการแก้ไขของเขา

หากผู้อื่นแก้ไขหรือย้อนกลับฉุกเฉินหน้าก่อนคุณคลิกลิงก์ "ย้อนกลับฉุกเฉิน" หรือหากไม่มีผู้เขียนคนก่อน คุณจะได้สารข้อผิดพลาด

การย้อนกลับฉุกเฉินบอต

แก้

ในกรณีการก่อกวนฟลัด (flood) ผู้ดูแลระบบบอาจเลือกซ่อนการก่อกวนจากการปรับปรุงล่าสุด โดยให้เพิ่ม &bot=1 ต่อท้ายยูอาร์แอลที่ใช้เข้าถึงการเข้ามีส่วนร่วมของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Contributions&target=ชื่อผู้ใช้ก่อกวน&bot=1

เมื่อคลิกลิงก์ย้อนกลับฉุกเฉินที่รายการการเข้ามีส่วนร่วม จะซ่อนทั้งการย้อนและการแก้ไขเดิมที่คุณกำลังย้อนจากหน้าปรับปรุงล่าสุดทั้งคู่ ยกเว้นคุณคลิกลิงก์ "บอต" ในการปรับปรุงล่าสุดแล้วตั้ง hidebots=0 การแก้ไขจะไม่ถูกซ่อนจากรายการการเข้ามีส่วนร่วม ประวัติหน้าหรือรายการเฝ้าดู การแก้ไขยังอยู่ในฐานข้อมูลและไม่สามารถถูกลบออกได้ แต่จะไม่ฟลัด "ปรับปรุงล่าสุด" อีกต่อไป ความมุ่งหมายของคุณลักษณะนี้คือ เพื่อลดปัจจัยความรำคาญสำหรับผู้ก่อกวนฟลัด โดยใช้ความพยายามค่อนข้างน้อย คุณลักษณะนี้ไม่ควรใช้สำหรับย้อนการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ชอบ แต่ตั้งใจให้ใช้สำหรับการก่อกวนธรรมดาฟลัดมหาศาล

การย้อนภาพ

แก้

ในการย้อนภาพไปรุ่นก่อน ให้ไปหน้าภาพและคลิก "ประวัติไฟล์"

แล้วคุณจะเห็นรายการการแก้ไขในอดีตและกราฟิกขนาดย่อของการแก้ไขนั้น ผู้ใช้ล็อกอินจะเห็นลิงก์ "ย้อน" สำหรับรุ่นอื่นนอกเหนือจากรุ่นปัจจุบันด้วย คลิกลิงก์ย้อนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

หากภาพนั้นอยู่ที่วิกิมีเดียคอมมอนส์ คุณต้องคลิกผ่านหน้าภาพที่นั่นเพื่อย้อน คุณจะต้องล็อกอินที่คอมมอนส์