วิธีใช้:การแก้ไขเล็กน้อย

คู่มือการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
คู่มือพื้นฐาน
หลักการตั้งชื่อบทความ
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
เขียนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนให้เป็นกลาง
วิธีใช้
การแก้ไขหน้า
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
การอัปโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การใส่ลิงก์
การลิงก์มาที่วิกิพีเดีย
การแทรกสูตรคณิตศาสตร์
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย
อ่าน/เขียน คำทับศัพท์
ชื่อทะเล
ชื่อประเทศ-เมืองหลวง
ชื่อธาตุ
ถอดเสียงอังกฤษเป็นไทย
ถอดอักษรไทยเป็นโรมัน
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ศัพท์บัญญัติ
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
บทความเฉพาะทาง
บทความฝรั่งเศส
บทความพฤกษา
บทความการ์ตูนญี่ปุ่น
บทความการทหาร
บทความเพลง

การแก้ไขเล็กน้อย เป็นคำสั่งการใช้งานที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับผู้ใช้ที่ได้ทำการล็อกอิน ปรากฏในส่วนท้ายสุดของหน้าแก้ไข เหนือปุ่มบันทึก การระบุในส่วนนี้จะเป็นการบอกให้โปรแกรมเก็บค่าการแก้ไขของคุณแยกออกมาจากการแก้ไขทั่วไป ซึ่งจะสะดวกต่อผู้อื่นในการใช้งาน หน้าประวัติ และหน้าปรับปรุงล่าสุด

ตัวอย่างการแก้ไขเล็กน้อย เช่น แก้การสะกดคำผิด แก้ไขคำสั่งเล็กน้อยในวิกิพีเดีย หรือการร่วมทำงานเล็กน้อยในส่วนของโครงการวิกิพีเดีย โดยการเลือกนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้เขียนเอง

เหตุผล

เหตุผลสำคัญหลักของการกำหนดให้เป็นการแก้ไขเล็กน้อยนั้น ช่วยให้ผู้ที่ช่วยทำการตรวจสอบในหน้าปรับปรุงล่าสุด สามารถแยกการแก้ไขเล็กน้อยออกไปได้ ผ่านคำสั่ง "ซ่อนการแก้ไขเล็กน้อย" แต่ก็อาจจะทำให้มองข้ามการแก้ไขที่มีเจตนาก่อกวนของผู้ล็อกอินได้

ผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอิน จะไม่สามารถกำหนดการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อยได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการก่อกวนที่สูงกว่านั่นเอง

การตั้งค่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยตลอด

การตั้งค่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยตลอด สามารถตั้งค่าได้ที่ การตั้งค่าของฉัน ในส่วน "กล่องแก้ไข" และเลือก "กำหนดค่าตั้งต้นเป็นการแก้ไขเล็กน้อยทุกครั้ง" ซึ่งจะสะดวกสำหรับการแก้ไขเล็กน้อย เช่นการติดป้ายโครงการ การจัดระดับโครงการ และงานเก็บกวาดเล็กน้อย ซึ่งเมื่อใช้งานสามารถนำการตั้งค่านี้ออกเป็นการแก้ไขปกติ