วิธีใช้:การแก้ไขเล็กน้อย

การแก้ไขเล็กน้อย เป็นคำสั่งการใช้งานที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับผู้ใช้ที่ได้ทำการล็อกอิน ปรากฏในส่วนท้ายสุดของหน้าแก้ไข เหนือปุ่มบันทึก การระบุในส่วนนี้จะเป็นการบอกให้โปรแกรมเก็บค่าการแก้ไขของคุณแยกออกมาจากการแก้ไขทั่วไป ซึ่งจะสะดวกต่อผู้อื่นในการใช้งาน หน้าประวัติ และหน้าปรับปรุงล่าสุด

ตัวอย่างการแก้ไขเล็กน้อย เช่น แก้การสะกดคำผิด แก้ไขคำสั่งเล็กน้อยในวิกิพีเดีย หรือการร่วมทำงานเล็กน้อยในส่วนของโครงการวิกิพีเดีย โดยการเลือกนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้เขียนเอง

เหตุผล

เหตุผลสำคัญหลักของการกำหนดให้เป็นการแก้ไขเล็กน้อยนั้น ช่วยให้ผู้ที่ช่วยทำการตรวจสอบในหน้าปรับปรุงล่าสุด สามารถแยกการแก้ไขเล็กน้อยออกไปได้ ผ่านคำสั่ง "ซ่อนการแก้ไขเล็กน้อย" แต่ก็อาจจะทำให้มองข้ามการแก้ไขที่มีเจตนาก่อกวนของผู้ล็อกอินได้

ผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอิน จะไม่สามารถกำหนดการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อยได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการก่อกวนที่สูงกว่านั่นเอง

การตั้งค่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยตลอด

การตั้งค่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยตลอด สามารถตั้งค่าได้ที่ การตั้งค่าของฉัน ในส่วน "กล่องแก้ไข" และเลือก "กำหนดค่าตั้งต้นเป็นการแก้ไขเล็กน้อยทุกครั้ง" ซึ่งจะสะดวกสำหรับการแก้ไขเล็กน้อย เช่นการติดป้ายโครงการ การจัดระดับโครงการ และงานเก็บกวาดเล็กน้อย ซึ่งเมื่อใช้งานสามารถนำการตั้งค่านี้ออกเป็นการแก้ไขปกติ