วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพฤกษา/คู่มือการเขียน

WikiBotany Splash text.png
คู่มือการเขียน
คู่มือการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
คู่มือพื้นฐาน
หลักการตั้งชื่อบทความ
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
เขียนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนให้เป็นกลาง
วิธีใช้
การแก้ไขหน้า
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
การอัปโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การใส่ลิงก์
การลิงก์มาที่วิกิพีเดีย
การแทรกสูตรคณิตศาสตร์
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย
อ่าน/เขียน คำทับศัพท์
ชื่อทะเล
ชื่อประเทศ-เมืองหลวง
ชื่อธาตุ
ถอดเสียงอังกฤษเป็นไทย
ถอดอักษรไทยเป็นโรมัน
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ศัพท์บัญญัติ
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
บทความเฉพาะทาง
บทความฝรั่งเศส
บทความพฤกษา
บทความการ์ตูนญี่ปุ่น
บทความการทหาร
บทความเพลง

หน้านี้เป็นหน้าคู่มือขั้นสูง สำหรับขั้นพื้นฐานสามารถอ่านเพิ่มเติมที่ วิกิพีเดีย:คู่มือในการเขียน

คู่มือการเขียนบทความพฤกษาแก้ไข

บทความพฤกษาในที่นี้ รวมความหมายทั้ง พืช เห็ดรา และ โครมาลวีโอลาตา ซึ่งถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ สำหรับวิธีเขียนพื้นฐาน กรุณาดูเพิ่มจากรายการทางขวามือ

รูปแบบการเขียนแก้ไข

กล่องข้อมูล
ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น
{{ตารางจำแนกพันธุ์
| name = วงศ์ตีนเป็ด
| science_name = Apocynaceae‎
| fossil_range = 
| image = Alyxia.oliviformis1web.jpg
| image_caption = 
| regnum = [[พืช]] ([[Plantae]])
| divisio = [[พืชดอก]] ([[Magnoliophyta]])
| classis = [[พืชใบเลี้ยงคู่]] ([[Magnoliopsida]])
| ordo = [[เจนเชียเนลิส]] ([[Gentianales]])
| familia = '''วงศ์ตีนเป็ด (Apocynaceae) '''
| familia_authority = [[L.]]
| subdivision_ranks = 
| subdivision = 
}}


ย่อหน้าแรก
จะเป็นสรุปทั้งหมดของบทความ ให้ภาพรวม ถ้าบทความไหนไม่มี ให้สร้างขึ้นมาสั้น ๆ ว่าบทความนั้นกล่าวถึงอะไร โดยใช้รูปแบบโดยประมาณ ดังต่อไปนี้
'''ชื่อตามกรมอุทยานแห่งชาติฯ''' หรือ '''ชื่อพ้องตามแบบอื่น''' <ref>อ้างอิงชื่ออื่น</ref> ([[ชื่อวิทยาศาสตร์]]: ABCeae‎) 
ข้อมูลสรุปอื่น ๆ พอสังเขป โดยอาจบอกลักษณะเด่นของพืชนั้น ๆ ด้วย


เนื้อหา
เนื้อหาสามารถมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการจัดหน้าตาตามผู้เขียน สำหรับบทความพืชระดับวงศ์ (สามารถประยุกต์ใช้กับระดับสกุล) ควรใช้รูปแบบหัวข้อต่อไปนี้
== ลักษณะประจำวงศ์ ==
อธิบายลักษณะคร่าว ๆ

== วงศ์ใกล้เคียง ==
กล่าวถึงวงศ์ใกล้เคียงโดยยกข้อแตกต่างและข้อเหมือนมาเทียบ

== การกระจายพันธุ์ ==
กล่าวถึงสกุลต่าง ๆ และพื้นที่กระจายพันธุ์

ส่วนในระดับชนิดพันธุ์ (สปีชีส์) อาจจะใช้รูปแบบ
== ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ==
อธิบายลักษณะคร่าว ๆหรือที่สังเกตุได้เด่นชัด รวมถึงอธิบายแหล่งกระจายพันธุ์

== ชนิดพันธุ์ใกล้เคียง ==
กล่าวถึงชนิดพันธุ์ใกล้เคียงโดยยกข้อแตกต่างและข้อเหมือนมาเทียบ (ถ้ามี)

== การใช้ประโยชน์ ==
อธิบายการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตามสามารถต่อเติมเพิ่มหัวข้อเนื้อหา ได้ตามความเหมาะสมของเนื้อความและบทความ
โดยในส่วนที่เหลือ ให้เขียนตามรูปแบบปกติของบทความวิกิพีเดีย โดยรายละเอียดตามด้านล่างนี้


อ้างอิง
ส่วนอ้างอิงทั้งหมดจากบทความ
ดูเพิ่ม
บทความในวิกิพีเดียที่แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมเนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงกัน
แหล่งข้อมูลอื่น
บทความนอกวิกิพีเดียที่แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม
แม่แบบเชื่อมโยง
ส่วนนี้จะเป็นแม่แบบเชื่อมโยงบทความที่ลักษณะใกล้เคียงกัน


หมวดหมู่
เป็นคำสั่งในการจัดหมวดหมู่ เรียงลำดับตามความสำคัญ
โครง
ใส่สำหรับบทความที่ยังไม่สมบูรณ์
ลิงก์ข้ามภาษา
ลิงก์ไปยังบทความเรื่องเดียวกันในภาษาอื่น