วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ

ทุกโครงการ* ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  435 435
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  315 315
ดี 2,669 2,669
พอใช้ 14,847 14,847
โครง 50,105 50,105
รายชื่อ 3,224 3,224
จัดระดับแล้ว 71,595 71,595
ยังไม่ได้จัดระดับ 20,769 20,769
ทั้งหมด 92,364 92,364
*ตัวเลขรวมจากทุกโครงการ เนื่องจากว่าบทความอาจอยู่ใน
มากกว่า 1 โครงการ ทำให้ตัวเลขอาจสูงกว่าจำนวนบทความจริง

ระดับการเขียนบทความ เป็นโครงการในวิกิพีเดียเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบทความตามระดับการเขียน เนื้อหา และรูปแบบของบทความ เพื่อใช้ร่วมกับโครงการอื่นในการให้แนวคิดต่อกลุ่มผู้เขียน ว่าควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหน (ในโครงการจะใส่ไว้ในส่วนพูดคุย) โดยการจัดระดับนี้ เป็นเพียงการจัดระดับในแต่ละโครงการย่อย ซึ่งไม่ใช่การจัดระดับอย่างเป็นทางการของวิกิพีเดียทั้งหมด

ทุกคนในวิกิพีเดียสามารถจัดระดับของแต่ละบทความได้ แต่อาจต้องการศึกษานโยบายการจัดระดับบทความ และวิธีการสำหรับโครงการนั้น ๆ เพิ่มเติม วิธีการจัดระดับโดยทั่วไปจะใส่ตัวแปรในแม่แบบ เช่น ถ้าต้องการกำหนดให้บทความในระดับ "ดี" ให้ใส่คำสั่ง

|ระดับ = ดี 

ซึ่งการจัดระดับนี้จะแสดงผลเฉพาะกับโครงการที่เข้าร่วมดูได้จากรายชื่อ โครงการที่เข้าร่วม ในป้ายโครงการ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับระดับที่ถูกคนอื่นกำหนด คุณสามารถแก้ได้ตามต้องการโดยตรวจสอบกับเกณฑ์ที่กล่าวไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าบางโครงการอาจมีเกณฑ์ที่ต่างจากด้านล่างนี้

ระดับบทความ แก้

การจัดระดับบทความ
ระดับ เงื่อนไข สำหรับผู้อ่าน สำหรับผู้แก้ไข ตัวอย่าง
   คัดสรร 
{{ระดับคัดสรร}}
สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกใน โครงการบทความคัดสรร มีเนื้อหาโดดเด่น ครอบคลุม มีลักษณะการเขียนแบบมืออาชีพ สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นจะมีข้อมูลที่ทันสมัยกว่าเข้ามาแทนที่ และควรปรับปรุงรูปแบบให้อ่านง่าย
   คุณภาพ 
{{ระดับคุณภาพ}}
สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกใน โครงการบทความคุณภาพ เป็นบทความที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคน เนื้อหาครบถ้วนและครอบคลุม ไม่พบข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด มีคุณภาพใกล้เคียงกับการเขียนแบบมืออาชีพ ควรเพิ่มเติมข้อมูลระดับสูงหรือข้อมูลเชิงลึก และแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบเห็นได้ในบางส่วนของบทความ
 ดี 
{{ระดับดี}}
มีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญครบถ้วนในทุกด้าน มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม ซึ่งรูปแบบและการใช้ภาษา อาจยังต้องการปรับปรุง มีประโยชน์ต่อผู้อ่านส่วนใหญ่ ผู้อ่านทั่วไปอ่านและเข้าใจในภาพรวมและเนื้อหาสำคัญ รวมถึงรายละเอียดของหัวข้อนั้น เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนย่อยระดับสูงหรือข้อมูลเชิงลึก โดยไม่จำเป็นต้องลงทุกรายละเอียด ปรับปรุงการใช้ภาษา และการจัดรูปแบบ ควรจะมีการเพิ่มสื่อสนับสนุนบทความ
 พอใช้ 
{{ระดับพอใช้}}
มีเนื้อหาพอใช้ แต่ขาดเนื้อหาสำคัญในบทความ หรือมีเนื้อหาหรือสื่อที่ไม่เข้ากับบทความ บทความควรจะมีแหล่งอ้างอิงไปยังแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ แต่ควรจะมีการปัดกวาดบทความโดยรวม มีประโยชน์ต่อผู้อ่านกลุ่มหนึ่ง มีเนื้อหาในระดับที่เหมาะสม แต่ตัวผู้อ่านจำเป็นต้องหาแหล่งข้อมูลอื่น เพื่อทำความเข้าใจในภาพรวมของหัวข้อนั้น ต้องการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาหลักที่สำคัญ โดยบทความในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีป้าย {{เก็บกวาด}} หรือ {{โครง}}
 โครง 
{{ระดับโครง}}
มีเนื้อหาที่กำลังเขียนหรือพัฒนา และยังขาดแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อน ในบทความสามารถอธิบายความหมายในภาพรวมได้ ซึ่งลักษณะนี้มักจะไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บางกลุ่มที่รู้จักบทความเป็นอย่างดี ควรเพิ่มเติมเนื้อหา สามารถปรับปรุงรูปแบบ และการใช้ภาษา รวมไปถึงการเพิ่มสื่อสนับสนุนและแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
รายชื่อ
{{ระดับรายชื่อ}}
เนื้อหามีลักษณะเป็นรายชื่อ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านเพื่อเป็นรวบรวมข้อมูลแบบรายชื่อ และใช้เป็นดัชนีไปบทความอื่น โดยต่างจากหมวดหมู่ที่อาจมีภาพ แหล่งอ้างอิง และคำอธิบายกำกับ ไม่ได้รับการจัดระดับเหมือนบทความทั่วไป รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ยังไม่ได้มาตรฐาน บทความที่ยังไม่ได้จัดรูปแบบ มีรูปแบบที่ไม่เป็นสารานุกรม หรือต้องการตรวจแก้การใช้ภาษา ซึ่งจะมีป้ายติดไว้ด้านบนแต่ละบทความ เช่น ป้าย {{เก็บกวาด}} ดูเพิ่มที่ ตรวจสอบบทความ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิกิบางโครงการที่มีการจัดระดับบทความเป็นของตัวเอง ซึ่งอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปหรือเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่ปรากฏในตารางด้านบนนี้ ซึ่งประกอบด้วย

คำถามที่ถามบ่อย แก้

จัดระดับบทความเพื่ออะไร
ระบบการจัดระดับบทความช่วยให้แต่ละโครงการสามารถเฝ้าดูคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวิชา และจัดลำดับงานสำหรับบทความต่าง ๆ
การจัดระดับบทความเป็นทางการหรือไม่
ตามความจริงแล้วไม่ใช่ ซึ่งปกติแล้วสำหรับใช้ภายในแต่ละโครงการ และไม่ใช่การจัดระดับของทั้งโครงการทั้งหมด
ทำไมระดับในบางบทความไม่ได้รับการอัปเดตบ่อยอย่างที่ควรจะเป็น
การจัดระดับบทความขึ้นอยู่กับโครงการนั้นที่เข้าร่วม คุณอาจสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และช่วยเหลือในการอัปเดตและจัดระดับบทความในโครงการที่คุณสนใจ
ทำอย่างไรหากไม่เห็นด้วยกับระดับบทความดังกล่าว
คุณสามารถเปลี่ยนระดับตามที่คุณคิดว่าเหมาะสม หรือเห็นควร และเพื่อเป็นมารยาทที่ดีควรระบุความเห็นในคำอธิบายอย่างย่อ สำหรับกรณีที่มีการขัดแย้ง สมาชิกในโครงการดังกล่าวสามารถอภิปรายเพื่อสรุปและตัดสินระดับบทความที่ดีที่สุดสำหรับบทความนั้น

โครงการที่เข้าร่วม แก้

ที่ โครงการ รายละเอียด เว็บย่อ ริเริ่มเมื่อ ผู้ริเริ่ม ผู้ดูแลหลักในปัจจุบัน
1 โครงการวิกิพฤกษา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BOTANY มิถุนายน 2547 Loma (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
2 โครงการวิกิการ์ตูนญี่ปุ่น หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MANGA มิถุนายน 2548 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
3 โครงการวิกิวรรณศิลป์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:LIT กันยายน 2548 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
4 โครงการวิกิกีฬา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SPORT ตุลาคม 2548 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
5 โครงการวิกิบทความเฉลิมพระเกียรติ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CELEBRATE ธันวาคม 2549 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
6 โครงการวิกิประเทศ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:COUNTRY ธันวาคม 2549 Kinkku Ananas (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
7 โครงการวิกิสถานศึกษา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SCHOOL เมษายน 2550 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
8 โครงการวิกิชาติพันธุ์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ETHNIC สิงหาคม 2550 Thanyakij (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
9 โครงการวิกิคณิตศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:WPM ตุลาคม 2550 Portalian (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Prame_tan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
10 โครงการวิกิประวัติศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:HISTORY ธันวาคม 2550 Ps (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
11 โครงการวิกิเทนนิส หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:TENNIS มีนาคม 2551 Portalian (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
12 โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ANATOMY เมษายน 2551 Drgarden (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
13 โครงการวิกิประเทศไทย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:THAI เมษายน 2551 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
14 โครงการวิกิประเทศฝรั่งเศส หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:FRANCE เมษายน 2551 V i P (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15 โครงการวิกิแพทยศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MED เมษายน 2551 Drgarden (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16 โครงการวิกิฟุตบอล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:FOOTBALL เมษายน 2551 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
17 โครงการวิกิสัตววิทยา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ZOOLOGY เมษายน 2551 Saerin (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
18 โครงการวิกิดาราศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ASTRO พฤษภาคม 2551 Tinuviel (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tinuviel (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19 โครงการวิกิพุทธศาสนา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BUDDHISM พฤษภาคม 2551 Tmd (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
20 โครงการวิกิภาพยนตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:FILM พฤษภาคม 2551 Sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21 โครงการวิกิไอที หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:INFOTECH พฤษภาคม 2551 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
22 โครงการวิกิวิดีโอเกม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:VDOGAME มิถุนายน 2551 HipPopup (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23 โครงการวิกิการทหาร หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MILITARY กันยายน 2551 Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
24 โครงการวิกิอัลบั้มเพลง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ALBUM กันยายน 2551 M sky (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
25 โครงการวิกิสามก๊ก หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ROTK พฤศจิกายน 2551 Saerin (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
26 โครงการวิกิวิทยาศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SCIENCE เมษายน 2552 Mopza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Mopza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
27 โครงการวิกิบันเทิง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ENTERTAIN กรกฎาคม 2552 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
28 โครงการวิกิศิลปินชาวไทย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:THAIARTIST กรกฎาคม 2552 Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
29 โครงการวิกิเพลง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SONG กันยายน 2552 M sky (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
30 โครงการวิกิเภสัชกรรม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:PHARM กุมภาพันธ์ 2553 M sky (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
31 โครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:JAPAN กรกฎาคม 2553 Taihe (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
32 โครงการวิกิอิสริยาภรณ์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ODM พฤศจิกายน 2554 Dora1999 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
33 โครงการวิกิอาเซียน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:AEC ธันวาคม 2554 Saeng Petchchai (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Saeng Petchchai (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
34 โครงการวิกิมายากล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MAGIC มกราคม 2555 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
35 โครงการวิกิโรงพยาบาล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:HOS กุมภาพันธ์ 2555 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
36 โครงการวิกิอาวุธปืน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:GUN กันยายน 2555 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
37 โครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:TC ธันวาคม 2555 Slentee (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Slentee (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
38 โครงการวิกิสมุนไพร หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:HB มกราคม 2556 Palmy U-U (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
39 โครงการวิกิพระมหากษัตริย์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MONARCH พฤษภาคม 2556 เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
40 โครงการวิกิแอฟริกา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:AFRICA พฤษภาคม 2556 เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
41 โครงการวิกิรถไฟฟ้า หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:METRO มิถุนายน 2556 Mr.GentleCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Wasin147 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
42 โครงการวิกิประเทศเกาหลี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:KOREA สิงหาคม 2556 Mr.GentleCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
43 โครงการวิกิรถไฟ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:TRAIN สิงหาคม 2556 Mr.GentleCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
44 โครงการวิกิการศึกษา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:EDUCATION ธันวาคม 2556 Timekeepertmk (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
45 โครงการวิกิสหราชอาณาจักร หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:UK เมษายน 2557 Thmmrth (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
46 โครงการวิกิคอเมดี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:COMEDY มิถุนายน 2557 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
47 โครงการวิกิสิ่งลี้ลับ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:OCCULT มิถุนายน 2557 GreenBurst (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
48 โครงการวิกิการเมือง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:POLITICS กรกฎาคม 2557 KuroiSchwert (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
49 โครงการวิกิแบดมินตัน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BADM กรกฎาคม 2557 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
50 โครงการวิกิประเทศรัสเซีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:RUSSIA กรกฎาคม 2557 KuroiSchwert (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
51 โครงการวิกิประเทศอิสราเอล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ISRAEL กรกฎาคม 2557 AoiHonig (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
52 โครงการวิกิศาสนาคริสต์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CHRISTIANITY กรกฎาคม 2557 AoiHonig (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
53 โครงการวิกิสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:USA กรกฎาคม 2557 KuroiSchwert (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
54 โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ENV กรกฎาคม 2557 HybridCorazon (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
55 โครงการวิกิวอลเลย์บอล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:VOLLEYBALL ธันวาคม 2557 PP2014 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) PP2014 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
56 โครงการวิกิการบิน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:AVIATION เมษายน 2558 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
57 โครงการวิกิประเทศเนปาล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:NEPAL เมษายน 2558 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
58 โครงการวิกิระบบสุริยะ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SOLAR พฤษภาคม 2558 Boom1221 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Boom1221 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
59 โครงการวิกิเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BTG มิถุนายน 2558 Kongkong1234567890 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Kongkong1234567890 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
60 โครงการวิกิประเทศเยอรมนี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:GERMANY กันยายน 2558 Ponpan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Ponpan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
61 โครงการวิกิประเทศอังกฤษ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ENGLAND กันยายน 2558 Wutzwz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Wutzwz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
62 โครงการวิกิสตาร์วอร์ส หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:STARWARS ธันวาคม 2558 Wutzwz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Wutzwz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
63 โครงการวิกิประเทศอินเดีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:INDIA กรกฎาคม 2559 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
64 โครงการวิกิซอฟต์แวร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SOFTWARE ตุลาคม 2559 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
65 โครงการวิกิความพิการ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:DISABILITY พฤศจิกายน 2559 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
66 โครงการวิกิประเทศฮังการี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:HUNGARY ธันวาคม 2559 Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
67 โครงการวิกิประเทศโปแลนด์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:POLAND ธันวาคม 2559 Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
68 โครงการวิกิทวีปยุโรป หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:EUROPE ธันวาคม 2559 Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
69 โครงการวิกิผู้หญิง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:WOMEN ธันวาคม 2559 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
70 โครงการวิกิสหภาพโซเวียต หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:USSR มกราคม 2560 Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
71 โครงการวิกิประเทศแอฟริกาใต้ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ZA กุมภาพันธ์ 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
72 โครงการวิกิภูมิศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:GEO พฤษภาคม 2560 EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
73 โครงการวิกิประเทศยูเครน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:UKRAINE พฤษภาคม 2560 EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
74 โครงการวิกิเศรษฐศาสตร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ECONOMICS มิถุนายน 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
75 โครงการวิกิทวีปเอเชีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ASIA มิถุนายน 2560 EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
76 โครงการวิกิประเทศโรมาเนีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ROMANIA มิถุนายน 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
77 โครงการวิกิทวีปอเมริกาเหนือ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:NORTHAMERICA มิถุนายน 2560 EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
78 โครงการวิกิอาหารและเครื่องดื่ม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:F&D กรกฎาคม 2560 EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
79 โครงการวิกิแอลจีบีทีศึกษา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:LGBT กันยายน 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
80 โครงการวิกิพลังงาน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ENERGY กันยายน 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
81 โครงการวิกิธรณีวิทยา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:GEOLOGY กันยายน 2560 EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
82 โครงการวิกิโอเชียเนีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:OCEANIA กันยายน 2560 Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
83 โครงการวิกิมวยสากล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BOXING ตุลาคม 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
84 โครงการวิกิประเทศอินโดนีเซีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ID ตุลาคม 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
85 โครงการวิกิประเทศสวีเดน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SWEDEN ตุลาคม 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
86 โครงการวิกิคตินิยมสิทธิสตรี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:FEMINISM ธันวาคม 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
87 โครงการวิกิเคมี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CHEM ธันวาคม 2560 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
88 โครงการวิกิประเทศออสเตรเลีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:AUS มกราคม 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
89 โครงการวิกิประเทศจีน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CHN มกราคม 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
90 โครงการวิกิประเทศไอซ์แลนด์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ICELAND กุมภาพันธ์ 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
91 โครงการวิกิประเทศสเปน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SPAIN พฤษภาคม 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
92 โครงการวิกิพิพิธภัณฑ์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MUSEUM พฤษภาคม 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
93 โครงการวิกิห้องสมุด หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:LIBRARIES มิถุนายน 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
94 โครงการวิกิงานอ้างอิง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:REFWORKS มิถุนายน 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
95 โครงการวิกิทางหลวง หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:HWY มิถุนายน 2561 BeckNoDa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) BeckNoDa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
96 โครงการวิกิถ้ำ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CAVE สิงหาคม 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
97 โครงการวิกิจักรยาน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CYCLING สิงหาคม 2561 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
98 โครงการวิกิประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BiH พฤษภาคม 2562 Golbun Nakwat (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Golbun Nakwat (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
99 โครงการวิกิโจรสลัด หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:PIRATE กรกฎาคม 2562 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
100 โครงการวิกิการเงินการธนาคารและการลงทุน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:FINANCE สิงหาคม 2562 Mopza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Mopza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
101 โครงการวิกิประเทศอิตาลี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ITALY สิงหาคม 2562 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
102 โครงการวิกิออทิซึม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:AUTISM กันยายน 2562 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
103 โครงการวิกิประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:MACEDONIA เมษายน 2563 ร้อยตรี โชคดี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ร้อยตรี โชคดี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
104 โครงการวิกิประเทศลาว หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:LAOS พฤษภาคม 2563 บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
105 โครงการวิกิโควิด-19 หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:COVID-19 กรกฎาคม 2563 นคเรศ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
106 โครงการวิกิประเทศแคนาดา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CANADA สิงหาคม 2563 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
107 โครงการวิกิภาคอีสาน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ISAN ตุลาคม 2563 บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
108 โครงการวิกิชีววิทยา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BIOLOGY ตุลาคม 2563 Thomson Walt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
109 โครงการวิกิสิทธิมนุษยชน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:HR พฤศจิกายน 2563 JMKTIN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) JMKTIN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
110 โครงการวิกิการบินอวกาศ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SPACEFLIGHT ธันวาคม 2563 Bebiezaza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Bebiezaza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
111 โครงการวิกิประเทศชิลี หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:CHILE มีนาคม 2564 บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
112 โครงการวิกิไวรัส หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:VIRUS เมษายน 2564 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
113 โครงการวิกิศิลปะ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ART ตุลาคม 2564 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
114 โครงการวิกิประเทศอาร์เจนตินา หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ARGENTINA ตุลาคม 2564 บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
115 โครงการวิกิศาสนาอิสลาม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ISLAM พฤศจิกายน 2564 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
116 โครงการวิกิประเทศบราซิล หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BRAZIL ธันวาคม 2564 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
117 โครงการวิกิตึกระฟ้า หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SKYSCRAPER มกราคม 2565 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
118 โครงการวิกิประเทศไต้หวัน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:TAIWAN มกราคม 2565 BeckNoDa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
119 โครงการวิกิประเทศเบลเยียม หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:BELGIUM มกราคม 2565 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
120 โครงการวิกิประเทศเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:DUTCH กุมภาพันธ์ 2565 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
121 โครงการวิกิทวีปอเมริกาใต้ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SOUTHAM กุมภาพันธ์ 2565 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
122 โครงการวิกิประเทศโปรตุเกส หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:POR กุมภาพันธ์ 2565 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
123 โครงการวิกิคอมพิวเตอร์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:COMPUTER กรกฎาคม 2565 Lookruk (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
124 โครงการวิกิว่าที่บทความ หมวดหมู่ป้าย WP:WPAFC กรกฎาคม 2565 Patsagorn Y. (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Patsagorn Y. (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
125 โครงการวิกิภาวะโลกร้อน หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:PROCC มิถุนายน 2566 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
126 โครงการวิกิทวารวดี หมวดหมู่ป้าย WP:DVARAVATI กรกฏาคม 2566 ร้อยตรี โชคดี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ร้อยตรี โชคดี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
127 โครงการวิกิปัญญาประดิษฐ์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:ML กรกฏาคม 2566 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
128 โครงการวิกิประเทศเซอร์เบีย หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:SERBIA กรกฎาคม 2566 Noobythailand (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Noobythailand (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
129 โครงการวิกิเทย์เลอร์ สวิฟต์ หมวดหมู่ป้ายสถิติ WP:T.S. กันยายน 2566 Formcruz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Formcruz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)

การเข้าร่วมโครงการและเรียกใช้งานบอต แก้

ป้ายโครงการ

ป้ายโครงการที่ใช้ในการจัดระดับควรอยู่ในกลุ่มชื่อแม่แบบ และนำหน้าด้วยแม่แบบตามด้วยหัวข้อ โดยกรุณาดูตัวอย่าง และอ้างอิงโค้ดจากป้าย {{บทความสัตววิทยา}} ซึ่งใช้โค้ดแนะนำรุ่นล่าสุด

หมวดหมู่

สร้างหมวดหมู่สำหรับรองรับการทำสถิติ ซึ่งควรจะมีหมวดหมู่ดังนี้:

  • หมวดหมู่:บทความ...แบ่งตามระดับคุณภาพ
  • -> หมวดหมู่:บทความ...ที่ยังไม่ได้จัดระดับ
  • -> บทความ...ระดับรายชื่อ
  • -> บทความ...ระดับคัดสรร
  • -> บทความ...ระดับคุณภาพ
  • -> บทความ...ระดับดี
  • -> บทความ...ระดับพอใช้
  • -> บทความ...ระดับโครง

โดยหมวดหมู่ย่อยควรใส่ {{ระดับหมวด}}

การเข้าร่วม

คุณสามารถเข้าร่วมได้ทันทีด้วยการเพิ่มโครงการวิกิของคุณไปในหัวข้อโครงการที่เข้าร่วม ในส่วนตารางด้านบน ชื่อโครงการควรเริ่มต้นโดยโครงการวิกิ จากนั้นคุณควรแจ้งผู้ดูแลบอตปัจจุบันที่ใช้ในโครงการนี้เพื่อให้เพิ่มงานคำนวณสถิติอัตโนมัติ และความสามารถบนสคริปต์จัดให้ สำหรับโครงการใหม่