แม่แบบ:บทความประเทศอิตาลี

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิตาลี เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศอิตาลีตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ