แม่แบบ:บทความประเทศอิตาลี

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิตาลี เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศอิตาลีตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ