แม่แบบ:บทความพฤกษา

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับพฤกษา เพื่อจัดระดับบทความทางพฤกษาตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ