วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพฤกษา

สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความพฤกษา ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  1 1
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  2 2
ดี 59 59
พอใช้ 207 207
โครง 773 773
รายชื่อ 22 22
จัดระดับแล้ว 1,064 1,064
ยังไม่ได้จัดระดับ 143 143
ทั้งหมด 1,207 1,207

ความงดงาม และสีสันของพันธุ์พืชไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ ช่วยให้ผู้ดูสบายตาสบายใจ นอกจากนี้พืชนั้นยังเป็นต้นทางของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ พืชทุกชนิด ทั้งที่สวย ไม่สวย หอม ไม่หอม ล้วนแล้วแต่ได้สังเคราะห์แสงสร้างประโยชน์กับพื้นโลก โดยเนื้อหาที่จะนำเสนอนี้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษา ทั้งในทางพฤกษศาสตร์ หรือด้านศิลปะการปลูกและตัดแต่งพรรณไม้ สืบไป วิกิพีเดีย:โครงการจัดตั้งสารานุกรมพรรณพฤกษา จะเป็นโครงการรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ทั่วโลก โดยเฉพาะพรรณไม้ป่าและไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย เพื่อจัดตั้งเป็นสารานุกรมพรรณพฤกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สนองพระราชปณิธาณดังพระราชดำรัสความว่า

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ. . . พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า

— พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2525

มีส่วนร่วม

แก้

แม่แบบ

แก้

คำนิยาม

แก้

พืช ดอกไม้ ต้นไม้ กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ ราก ก้าน ใบ ใบไม้ เมล็ดพันธุ์ กิ่ง ปักชำ

พืชดอก (Magnoliophyta) พืชใบเลี้ยงคู่ (Magnoliopsida)

รายชื่อ

แก้

รายชื่อวงศ์พรรณไม้ แบ่งตามอนุกรมวิธาน

แก้

รายชื่อไม้ดอกไม้ประดับ แบ่งตามกลุ่มอักษร

แก้

รายชื่อกล้วยไม้

แก้

การจัดหมวดหมู่

แก้

หมวดหมู่หลัก

แก้
หมวดหมู่:พืช (ใหม่)

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

แก้
หมวดหมู่:อาณาจักรพืช


หมวดหมู่:การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์