วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการเมือง

โครงการวิกิการเมือง
สมาชิก
 1. KuroiSchwert (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 2. B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 3. BlueStack (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 4. บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 5. Thai.60 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 6. God of japan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 7. ประธานมนตรี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 8. JMKTIN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 9. Nitisart Jungtrakungrat (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 10. Tine chicl (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 11. Thas Tayapongsak (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 12. NELLA32 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 13. Siriraj Suwannason (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความการเมือง ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  7 7
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  6 6
ดี 72 72
พอใช้ 423 423
โครง 814 814
รายชื่อ 91 91
จัดระดับแล้ว 1413 1413
ยังไม่ได้จัดระดับ 218 218
ทั้งหมด 1631 1631
เหรียญโรมันที่เป็นภาพของการเลือกตั้ง
กล่องลงคะแนนเลือกตั้ง

โครงการวิกิการเมือง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพีเดีย โดยมีจุดประสงค์ในการรวบรวม พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเมืองให้ดีขึ้น ทั้งนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ ด้วยการแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ในทุกบทความ

แม่แบบแก้ไข