วิกิพีเดีย:โครงการวิกิรถไฟ

สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความรถไฟ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  0 0
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  0 0
ดี 17 17
พอใช้ 131 131
โครง 168 168
รายชื่อ 8 8
จัดระดับแล้ว 324 324
ยังไม่ได้จัดระดับ 19 19
ทั้งหมด 343 343

วิกิพีเดีย:โครงการวิกิรถไฟ เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาบทความเกี่ยวกับรถไฟ สถานีรถไฟ และการขนส่งระบบรางในประเทศต่าง ๆ

ต้องทำ แก้

สร้างบทความ แก้

 

นี่คือส่วนหนึ่งที่ คุณทำได้:

อนึ่ง ในการสร้างบทความที่เกี่ยวกับสถานีรถไฟ โปรดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ความโดดเด่น" ที่ ความสำคัญของบทความท้องถิ่น

พัฒนาบทความ แก้

ท่านสามารถพัฒนาบทความรถไฟจากระดับ "โครง" ไปสู่ระดับ "คัดสรร" ได้ ทั้งนี้ สามารถศึกษาได้จาก บทความรถไฟระดับคัดสรรในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ และสามารถแปลบทความเหล่านั้นจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ ก่อนที่จะนำไปเสนอในโครงการบทความคัดสรร

ประเมินคุณภาพบทความ แก้

ใส่แม่แบบ {{บทความรถไฟ}} ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับรถไฟในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ เพื่อจัดระดับบทความรถไฟตามระดับการเขียนบทความ

  โครงการวิกิรถไฟ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิรถไฟ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับรถไฟ สายรถไฟ และสถานีรถไฟ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิรถไฟ หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

จัดระดับบทความรถไฟตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

  • {{บทความรถไฟ|ระดับ = คัดสรร}} สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการบทความคัดสรร
  • {{บทความรถไฟ|ระดับ = คุณภาพ}} สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการบทความคุณภาพ
  • {{บทความรถไฟ|ระดับ = ดี}} สำหรับบทความระดับดี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญครบถ้วนในทุกด้าน มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม แต่รูปแบบและการใช้ภาษา อาจยังต้องการปรับปรุง
  • {{บทความรถไฟ|ระดับ = พอใช้}} สำหรับบทความระดับพอใช้ ซึ่งมีเนื้อหาพอใช้ แต่ขาดเนื้อหาสำคัญในบทความ หรือมีเนื้อหาหรือสื่อที่ไม่เข้ากับบทความ ควรจะมีการปัดกวาดบทความโดยรวม
  • {{บทความรถไฟ|ระดับ = โครง}} สำหรับบทความระดับโครง ซึ่งมีเนื้อหาที่กำลังเขียนหรือพัฒนา และยังขาดแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
  • {{บทความรถไฟ|ระดับ = รายชื่อ}} สำหรับบทความระดับรายชื่อ ซึ่งมีเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นรายชื่อ
  • {{บทความรถไฟ}} สำหรับบทความที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในระดับใด ทั้งนี้อาจมีรูปแบบที่ไม่เป็นสารานุกรม ต้องการตรวจแก้การใช้ภาษา หรือมีเนื้อหาน้อยมาก ซึ่งจะมีป้ายติดไว้ด้านบนแต่ละบทความ
  • {{บทความรถไฟ|ระดับ = หมวดหมู่}} สำหรับหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

แม่แบบที่เกี่ยวข้อง แก้

แม่แบบสำหรับกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบทความ
แม่แบบกล่องท้ายเรื่องที่รวบรวมรายชื่อบทความ
  • ไทย
  • ต่างประเทศ