สถานีสุไหงโก-ลก

การขนส่งในประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก)

สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่บนถนนสายเอเชีย 18 เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้และสถานีสุดท้ายของทางรถไฟสายใต้ โดยสุดเขตแดนเมืองรันตูปันยัง ประเทศมาเลเซีย และมีระยะทางห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพมากที่สุด ถึง 1,142 กิโลเมตร

สุไหงโก-ลก
Sungai Kolok
กิโลเมตรที่ 1142.99
โคกสยา
Khok Saya
-5.85 กม.
รันเตาปันจัง
Rantao Panjang
+3.01 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

ขาเข้าแก้ไข

ประเภทรถ หมายเลข ต้นทาง ปลายทาง เวลาถึง
ท้องถิ่น 453 ยะลา สุไหงโก-ลก 08.40 น.
เร็ว 175 ชท.หาดใหญ่ สุไหงโก-ลก 10.00 น.
เร็ว 171 กรุงเทพ สุไหงโก-ลก 10.45 น.
ด่วนพิเศษทักษิณ 37 กรุงเทพ สุไหงโก-ลก 11.20 น.
ท้องถิ่น 463 พัทลุง สุไหงโก-ลก 12.10 น.
ท้องถิ่น 451 ยะลา สุไหงโก-ลก 14.50 น.
ท้องถิ่น 447 สุราษฎร์ธานี สุไหงโก-ลก 17.30 น.

ขาออกแก้ไข

ประเภทรถ หมายเลข ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก
ท้องถิ่น 448 สุไหงโก-ลก สุราษฎร์ธานี 06.30 น.
ท้องถิ่น 452 สุไหงโก-ลก นครศรีธรรมราช 09.00 น.
เร็ว 172 สุไหงโก-ลก กรุงเทพ 11.30 น.
ท้องถิ่น 464 สุไหงโก-ลก พัทลุง 12.25 น.
ด่วนพิเศษ 38 สุไหงโก-ลก กรุงเทพ 14.20 น.
เร็ว (ดีเซลราง) 176 สุไหงโก-ลก ชท.หาดใหญ่ 14.55 น.
ท้องถิ่น 454 สุไหงโก-ลก ยะลา 15.25 น.

ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

 • รหัส : 4432
 • ชื่อภาษาไทย : สุไหงโก-ลก
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : SungaiKolok
 • ชื่อย่อภาษาไทย : โล.
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
 • ชั้นสถานี : สถานีชั้น 1
 • ระบบอาณัติสัญญาณ : ไฟสี
 • พิกัดที่ตั้ง : 1142.990
 • ที่อยู่ : ถนนเอเซีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 • หมายเลขโทรศัพท์ : ห้องตั๋ว 073-614060 ///// ห้องสินค้า 073-614176
 • นายสถานี : นายอาลาวี อูมาร์ (พ.การเดินรถ 8 ชำนาญงาน)
 • ผู้ช่วยนายสถานี : นายนิติ ชัยภูมิ (พ.การเดินรถ 6)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข