ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ แยกออกจากทางรถไฟสายเหนือที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี โดยในเส้นทางตอนล่าง จะผ่านจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ สุดปลายทางที่สถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทาง 575 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางตอนบนแยกจากเส้นทางตอนล่างที่สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ จังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย ข้ามสะพานมิตรไทย-ลาวแห่งที่ 1 และสุดปลายทางที่สถานีรถไฟท่านาแล้ง ประเทศลาว รวมระยะทาง 628 กิโลเมตร และที่สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย จะมีเส้นทางลัดไปเชื่อมที่สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ของเส้นทางตอนบน

ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
80px
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบรถไฟระหว่างเมือง
ระบบรถไฟทางไกล
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สถานะเปิดให้บริการ (บ้านภาชี–อุบลราชธานี, ถนนจิระ–หนองคาย–ท่านาแล้ง, แก่งคอย–บัวใหญ่)
โครงการส่วนต่อขยาย (บ้านไผ่–นครพนม)
ที่ตั้งดูในบทความ
ปลายทางชุมทางบ้านภาชี
อุบลราชธานี
ท่านาแล้ง
การดำเนินงาน
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
และบริษัทเอกชนในส่วนของสถานีขนถ่ายสินค้า
ศูนย์ซ่อมบำรุงโรงรถจักรดีเซลแก่งคอย
โรงรถจักรดีเซลนครราชสีมา
โรงรถจักรดีเซลอุบลราชธานี
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง575 กม. (357.29 ไมล์) (กรุงเทพฯ–อุบลราชธานี)
627.5 กม. (389.91 ไมล์) (กรุงเทพฯ–หนองคาย)
จำนวนทางวิ่ง1
รางกว้างราง 1 เมตร ทางเดี่ยว
(ถนนจิระ–อุบลราชธานี, ขอนแก่น–หนองคาย, แก่งคอย–บัวใหญ่)
ราง 1 เมตร ทางคู่
(เปิดให้บริการ: บ้านภาชี–มาบกะเบา, ถนนจิระ–ขอนแก่น)
(กำลังก่อสร้าง: มาบกะเบา–ถนนจิระ)
(กำลังก่อสร้าง: บ้านไผ่–นครพนม)
ความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์รถไฟไทย เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เปิดเดินรถสายแรก[1] จากสถานีรถไฟกรุงเทพ ถึงสถานีรถไฟนครราชสีมา

แผนที่ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Head station
0.00 กม. กรุงเทพ (หัวลำโพง)MRT (Bangkok) logo.svg
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "ABZq+r" Unknown BSicon "ABZgr"
รถไฟสายตะวันออก  ชุมทางฉะเชิงเทรา 
Straight track Stop on track
2.17 กม. ยมราช
Unknown BSicon "KRWl" Unknown BSicon "KRWg+r"
Unknown BSicon "eHST"
3.29 กม. จิตรลดา
Stop on track
โรงพยาบาลรามาธิบดี
Station on track
4.80 กม. สามเสน
Unknown BSicon "eHST"
6.37 กม. ประดิพัทธิ์
Unknown BSicon "KRW+l" Unknown BSicon "KRWgr"
โครงการ: รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
Straight track
Station on track + Hub
Unknown BSicon "exhKBHFa" + Hub
7.47 กม. ชุมทางบางซื่อMRT (Bangkok) logo.svg
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "KRZl" Unknown BSicon "xhKRZ" Unknown BSicon "CONTfq"
รถไฟสายใต้  ชุมทางตลิ่งชัน 
Unknown BSicon "KRWl" Unknown BSicon "KRWg+r" Unknown BSicon "exhABZgl" Unknown BSicon "exhCONTfq"
สายสีแดงอ่อน  ตลิ่งชัน 
Stop on track Unknown BSicon "exhBHF"
11.01 กม. นิคมรถไฟ กม.11
Station on track Unknown BSicon "exhBHF"
13.00 กม. บางเขน
Stop on track Unknown BSicon "exhBHF"
14.81 กม. ทุ่งสองห้อง
Station on track Unknown BSicon "exhBHF"
17.57 กม. หลักสี่
Stop on track Unknown BSicon "exhBHF"
19.47 กม. การเคหะ กม.19
Stop on track Unknown BSicon "exhSTR"
21.69 กม. ตลาดใหม่ดอนเมือง
Unknown BSicon "exhSTR+l" Unknown BSicon "eKRZh" Unknown BSicon "exhSTRr"
Unknown BSicon "exhBHFe" Station on track
22.21 กม. ดอนเมือง
Unknown BSicon "exBHF" Station on track
29.75 กม. รังสิต
Unknown BSicon "exKRWl" Unknown BSicon "eKRWg+r"
Stop on track
33.84 กม. คลองหนึ่ง
Station on track
37.47 กม. เชียงราก
Stop on track
40.19 กม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Stop on track
44.12 กม. นวนคร
Station on track
46.01 กม. เชียงรากน้อย
Station on track
51.88 กม. คลองพุทรา
Station on track
58.00 กม. บางปะอิน
Station on track
62.75 กม. บ้านโพ
Station on track
71.08 กม. อยุธยา
Station on track
74.69 กม. บ้านม้า
Station on track
78.98 กม. มาบพระจันทร์
Stop on track
82.31 กม. บ้านดอนกลาง
Station on track
85.44 กม. พระแก้ว
Station on track
89.95 กม. ชุมทางบ้านภาชี
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "CONTfq"
รถสายเหนือ  ลพบุรี 
Station on track
94.62 กม. หนองกวย
Station on track
98.04 กม. หนองแซง
Station on track
103.34 กม. หนองสีดา
Station on track
107.15 กม. บ้านป๊อกแป๊ก
Station on track
113.26 กม. สระบุรี
Station on track
119.24 กม. ชุมทางหนองบัว
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "ABZq+r" Unknown BSicon "ABZgr"
รถไฟสายตะวันออก  ชุมทางคลองสิบเก้า 
Unknown BSicon "KRWl" Unknown BSicon "KRWg+r"
Station on track
125.10 กม. ชุมทางแก่งคอย
Unknown BSicon "ABZgl" Transverse track Unknown BSicon "STR+r"
Straight track Unknown BSicon "LSTR"
แก่งคอย – บัวใหญ่
Straight track Station on track
128.80 กม. บ้านช่องใต้
Straight track Stop on track
134.37 กม. เขาคอก
Straight track Stop on track
141.85 กม. เขาหินดาด
Straight track Station on track
147.90 กม. หินซ้อน
Straight track Stop on track
152.30 กม. เขาสูง
Straight track Station on track
159.65 กม. แก่งเสือเต้น
Straight track Stop on track
162.38 กม. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
Straight track Station on track
176.55 กม. โคกสลุง
Straight track Station on track
185.80 กม. สุรนารายณ์
Straight track Stop on track
198.95 กม. เขายายกะตา
Straight track Stop on track
207.38 กม. ตลาดลำนารายณ์
Straight track Station on track
208.80 กม. ลำนารายณ์
Straight track Stop on track
220.35 กม. บ้านเกาะรัง
Straight track Station on track
226.45 กม. แผ่นดินทอง
Straight track Stop on track
236.65 กม. บ้านจงโก
Straight track Station on track
240.87 กม. โคกคลี
Straight track Enter and exit tunnel
248.80 กม. อุโมงค์เขาพังเหย (230.60 ม.)
Straight track Station on track
250.64 กม. ช่องสำราญ
Straight track Station on track
263.14 กม. บ้านวะตะแบก (เทพสถิต)
Straight track Station on track
273.13 กม. ห้วยยายจิ่ว
Straight track Stop on track
279.97 กม. บ้านปากจาบ
Straight track Station on track
290.53 กม. บำเหน็จณรงค์
Straight track Stop on track
293.25 กม. บ้านกลอย
Straight track Stop on track
297.30 กม. วังกะอาม
Straight track Stop on track
302.10 กม. โนนคร้อ
Straight track Station on track
310.19 กม. จัตุรัส
Straight track Station on track
322.85 กม. หนองฉิม
Straight track Stop on track
330.15 กม. บ้านตาเนิน
Straight track Stop on track
334.05 กม. บ้านหนองขาม
Straight track Station on track
341.18 กม. บ้านเหลี่อม
Straight track Stop on track
346.16 กม. บ้านโคกกระเบื้อง
Straight track Stop on track
351.83 กม. บ้านหนองปรือโป่ง
Straight track Station on track
355.19 กม. หนองพลวง
Straight track Stop on track
358.20 กม. บ้านกระพี้
Straight track Stop on track
360.17 กม. บ้านเก่างิ้ว
Straight track Stop on track
362.14 กม. บ้านสระครก
Straight track Stop on track
366.50 กม. บ้านโสกรัง
Station on track Straight track
134.30 กม. มาบกะเบา
Station on track Straight track
138.95 กม. ผาเสด็จ
Station on track Straight track
144.29 กม. หินลับ
Station on track Straight track
152.30 กม. มวกเหล็ก
Station on track Straight track
160.03 กม. กลางดง
Station on track Straight track
165.19 กม. ปางอโศก
Station on track Straight track
173.64 กม. บันไดม้า
Station on track Straight track
179.93 กม. ปากช่อง
Station on track Straight track
187.89 กม. ซับม่วง
Station on track Straight track
195.50 กม. จันทึก
Station on track Straight track
202.20 กม. คลองขนานจิตร
Station on track Straight track
206.21 กม. คลองไผ่
Station on track Straight track
209.41 กม. ลาดบัวขาว
Station on track Straight track
214.90 กม. บ้านใหม่สำโรง
Station on track Straight track
218.27 กม. หนองน้ำขุ่น
Station on track Straight track
223.79 กม. สีคิ้ว
Station on track Straight track
228.99 กม. โคกสะอาด
Station on track Straight track
233.87 กม. สูงเนิน
Station on track Straight track
241.15 กม. กุดจิก
Station on track Straight track
249.94 กม. โคกกรวด
Station on track Straight track
257.44 กม. ภูเขาลาด
Station on track Straight track
263.65 กม. นครราชสีมา
Station on track Straight track
266.28 กม. ชุมทางถนนจิระ
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "STR+r" Straight track
Straight track Station on track Straight track
272.50 กม. บ้านเกาะ
Straight track Stop on track Straight track
282.92 กม. หนองไข่น้ำ
Straight track Station on track Straight track
284.67 กม. บ้านกระโดน
Straight track Stop on track Straight track
288.12 กม. บ้านหนองกันงา
Straight track Station on track Straight track
289.79 กม. หนองแมว
Straight track Station on track Straight track
295.08 กม. โนนสูง
Straight track Station on track Straight track
302.19 กม. บ้านดงพลอง
Straight track Station on track Straight track
308.20 กม. บ้านมะค่า
Straight track Stop on track Straight track
311.38 กม. เนินถั่วแปบ
Straight track Station on track Straight track
315.65 กม. พลสงคราม
Straight track Station on track Straight track
320.35 กม. บ้านดอนใหญ่
Straight track Station on track Straight track
326.80 กม. เมืองคง
Straight track Stop on track Straight track
333.67 กม. บ้านไร่
Straight track Station on track Straight track
335.71 กม. โนนทองหลาง
Straight track Stop on track Straight track
342.50 กม. ห้วยระหัด
Straight track Unknown BSicon "ABZg+l" One way rightward
Straight track Station on track
345.50 กม. ชุมทางบัวใหญ่
Straight track Stop on track
351.20 กม. เนินสวัสดิ์
Straight track Station on track
357.36 กม. หนองบัวลาย
Straight track Stop on track
362.43 กม. ศาลาดิน
Straight track Station on track
370.04 กม. หนองมะเขือ
Straight track Station on track
377.66 กม. เมืองพล
Straight track Station on track
396.82 กม. บ้านหัน
Straight track Station on track
407.72 กม. บ้านไผ่
Straight track Station on track
423.60 กม. บ้านแฮด
Straight track Stop on track
431.59 กม. หนองเม็ก
Straight track Station on track
439.81 กม. ท่าพระ
Straight track Station on track
449.75 กม. ขอนแก่น
Straight track Station on track
460.71 กม. สำราญ
Straight track Station on track
474.93 กม. โนนพยอม
Straight track Stop on track
480.45 กม. บ้านวังชัย
Straight track Station on track
484.21 กม. น้ำพอง
Straight track Station on track
489.95 กม. ห้วยเสียว
Straight track Station on track
500.51 กม. เขาสวนกวาง
Straight track Station on track
514.45 กม. โนนสะอาด
Straight track Station on track
523.40 กม. ห้วยเกิ้ง
Straight track Station on track
532.50 กม. กุมภวาปี
Straight track Station on track
542.75 กม. ห้วยสามพาด
Straight track Station on track
550.65 กม. หนองตะไก้
Straight track Stop on track
562.05 กม. คำกลิ้ง
Straight track Station on track
565.40 กม. หนองขอนกว้าง
Straight track Station on track
568.84 กม. อุดรธานี
Straight track Stop on track
593.09 กม. นาพู่
Straight track Station on track
617.84 กม. นาทา
Straight track Station on track
621.10 กม. หนองคาย
Straight track Unknown BSicon "xABZgl" Unknown BSicon "STR+r"
Straight track Unknown BSicon "TZOLLWo"
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (แม่น้ำโขง)
Straight track End station
ท่านาแล้ง, ลาว
Station on track
276.35 กม. บ้านพะเนา
Stop on track
280.10 กม. บ้านพระพุทธ
Station on track
285.40 กม. ท่าช้าง
Station on track
293.26 กม. หนองมโนรมย์
Station on track
300.15 กม. จักราช
Station on track
309.75 กม. บ้านหินโคน
Station on track
316.90 กม. หินดาษ
Station on track
325.65 กม. ห้วยแถลง
Station on track
337.50 กม. หนองกระทิง
Station on track
345.70 กม. ลำปลายมาศ
Station on track
354.85 กม. ทะเมนชัย
Station on track
363.30 กม. บ้านแสลงพัน
Station on track
366.50 กม. บ้านหนองตาด
Station on track
376.02 กม. บุรีรัมย์
Stop on track
380.35 กม. บ้านตะโก
Station on track
385.51 กม. ห้วยราช
Station on track
398.65 กม. กระสัง
Station on track
405.50 กม. หนองเต็ง
Station on track
412.00 กม. ลำชี
Station on track
419.75 กม. สุรินทร์
Station on track
428.60 กม. บุฤๅษี
Station on track
437.16 กม. เมืองที
Station on track
445.50 กม. กระโดนค้อ
Station on track
452.39 กม. ศีขรภูมิ
Station on track
460.25 กม. บ้านกะลัน
Station on track
471.00 กม. สำโรงทาบ
Station on track
481.50 กม. ห้วยทับทัน
Station on track
489.04 กม. หนองแคน
Station on track
494.45 กม. อุทุมพรพิสัย
Station on track
498.27 กม. บ้านแต้
Station on track
504.00 กม. บ้านเนียม
Station on track
515.09 กม. ศรีสะเกษ
Stop on track
520.18 กม. เฉลิมกาญจนา
Station on track
527.19 กม. หนองแวง
Station on track
534.20 กม. บ้านคล้อ
Station on track
542.18 กม. กันทรารมย์
Stop on track
546.86 กม. บ้านโนนผึ้ง
Station on track
553.99 กม. ห้วยขยุง
Stop on track
557.70 กม. บ้านถ่อน
Station on track
566.20 กม. บุ่งหวาย
End station
575.10 กม. อุบลราชธานี

ประวัติแก้ไข

หลังจากนั้น กรมรถไฟหลวงจึงกำหนดให้สร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวอีสานตอนบนด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย-สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ขึ้น เปิดเดินรถครบทั้งสายเมื่อ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2510[1]

รถไฟทางคู่แก้ไข

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดใช้งานสถานีรถไฟบ้านไผ่ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่แทนสถานีเดิมเพื่อรองรับรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ–ขอนแก่น[2] ต่อมาในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้เปิดใช้งานสถานีรถไฟขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานียกระดับ

สถานีรถไฟแก้ไข

พื้นที่ที่เส้นทางผ่านแก้ไข

อำเภอ จังหวัด
ภาชี พระนครศรีอยุธยา
หนองแซง / เสาไห้ / เมืองสระบุรี / แก่งคอย / วิหารแดง / มวกเหล็ก สระบุรี
ปากช่อง / สีคิ้ว / สูงเนิน / เมืองนครราชสีมา / เฉลิมพระเกียรติ / จักราช / ห้วยแถลง / คง / โนนสูง / บัวใหญ่ / บัวลาย / บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
ลำปลายมาศ / เมืองบุรีรัมย์ / ห้วยราช / กระสัง บุรีรัมย์
เมืองสุรินทร์ / ศีขรภูมิ / สำโรงทาบ สุรินทร์
ห้วยทับทัน / อุทุมพรพิสัย / เมืองศรีสะเกษ / กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
วารินชำราบ อุบลราชธานี
พัฒนานิคม / ชัยบาดาล / ลำสนธิ ลพบุรี
เทพสถิต / บำเหน็จณรงค์ / จัตุรัส / เนินสง่า ชัยภูมิ
พล / โนนศิลา / บ้านไผ่ / บ้านแฮด / เมืองขอนแก่น / น้ำพอง / เขาสวนกวาง ขอนแก่น
โนนสะอาด / กุมภวาปี / ประจักษ์ศิลปาคม / เมืองอุดรธานี / เพ็ญ อุดรธานี
สระใคร / เมืองหนองคาย หนองคาย

โครงการในอนาคตแก้ไข

ใน พ.ศ. 2560 การรถไฟแห่งประเทศไทย กำลังปรับปรุงทางรถไฟเดิมจากทางเดี่ยวเป็นทางคู่ โดยแบ่งช่วงการก่อสร้างดังนี้

 • มาบกะเบา-คลองขนานจิตร (รวมอุโมงค์รถไฟ) (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 • คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ (อยู่ระหว่างปรับแบบก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา)
 • ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น (เปิดให้บริการ)
 • ขอนแก่น-หนองคาย (โครงการ)
 • ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี (โครงการ)

นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ ดังนี้

 • อุบลราชธานี-ช่องเม็ก (ส่วนต่อขยายทางรถไฟสายอุบลราชธานี)
 • บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม (อยู่ระหว่างพิจารณาเตรียมการประมูล)
 • บ้านไผ่-นครสวรรค์
 • ร้อยเอ็ด-ยโสธร-ศรีสะเกษ
 • ทางรถไฟสายชัยภูมิ/เพชรบูรณ์ (อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะใช้แนวเส้นทางใด)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 ตำนานแห่งรถไฟไทย
 2. "เปิดใช้แล้ว! สถานีรถไฟทางคู่บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น". สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. "ทุบ 20 มี.ค. 2560 สถานีรถไฟขอนแก่นอายุ 82 ปี เตรียมสร้างสถานีรถไฟรางคู่สุดทันสมัย". สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข