มีเตอร์เกจ

(เปลี่ยนทางจาก ราง 1 เมตร)

มีเตอร์เกจ (อังกฤษ: metre gauge) หรือ รางรถไฟขนาดหนึ่งเมตร เป็นขนาดความกว้างรางรถไฟที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดมาตรฐาน โดยมีความกว้างที่วัดภายในขนาด 1 เมตร โดยมีการใช้งานหลายประเทศใน แอฟริกา อเมริกา และเอเชีย โดยในทวีปยุโรปหลายประเทศได้มีการใช้ในอดีตและได้ปิดและปรับขนาดเป็นสแตนดาร์ดเกจ ยกเว้นในประเทศสเปนและสวิตเซอร์แลนด์

รางรถไฟในประเทศไทยเกือบทั้งหมด จะใช้รางขนาดมีเตอร์เกจเพื่อให้เท่ากับขนาดรางของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา มาเลเซีย ลาว เป็นต้น รวมถึงขนาดรางรถไฟของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ยกเว้นรางรถไฟของโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส โครงการรถไฟฟ้ามหานคร (ประกอบด้วย รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล, รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม) และโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่จะใช้ขนาดรางแบบสแตนดาร์ดเกจ

อ้างอิง แก้