อำเภอห้วยแถลง

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ห้วยแถลง เป็นอำเภอหนึ่งทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา และเป็นหนึ่งในหลายอำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่าน โดยเมื่อเดินทางจากกรุงเทพฯ จะเป็นอำเภอสุดท้ายก่อนเข้าสู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอห้วยแถลง
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอห้วยแถลง
คำขวัญ: 
หลวงพ่อศรี มัดหมี่สวย กล้วยน้ำว้า
แหล่งปลูกงา ขาหมูใหญ่ ไก่อบฟาง
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°59′54″N 102°38′18″E / 14.99833°N 102.63833°E / 14.99833; 102.63833
อักษรไทยอำเภอห้วยแถลง
อักษรโรมันAmphoe Huai Thalaeng
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด495.2 ตร.กม. (191.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด76,303 คน
 • ความหนาแน่น154.09 คน/ตร.กม. (399.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30240
รหัสภูมิศาสตร์3016
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ถนนประชาชื่น ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอห้วยแถลง ได้ชื่อของลำห้วยเป็นชื่อของอำเภอ โดยมีต้นกำเนิดจากทางน้ำฝนไหลจากสันเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ตั้งอำเภอ มีลำห้วย 4 สาย คือ ลำห้วยสระมะค่า ลำห้วยเหวห้า ลำห้วยหยะหยาย และลำห้วยกะเพรา ไหลมารวมกันระหว่าง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพลับ-พลา ซึ่งสมัยโบราณเรียกว่า “ลำห้วยกะเพรา” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ลำห้วยแถลง” คำว่า “แถลง”สันนิษฐานมาจากคำว่า “แถล” ซึ่งเป็นภาษาถิ่นอิสาน แปลว่า ลาดเอียง เช่น แถล+ขึ้น หมายถึง ลาดขึ้น แถล +ลง หมายถึง ลาดลง เป็นต้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 ได้สร้างทางรถไฟสายอุบลราชธานี ผ่านตำบลหินดาด ตำบลงิ้ว อำเภอพิมาย พลเมืองต่างถิ่น ได้เดินทางอพยพตั้งบ้านเรือนประกอบอาชีพโดยอาศัยลำน้ำ จากลำห้วยแถลง บริโภคและใช้สอย จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ ห้วยแถลง ” ขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลงิ้ว อำเภอพิมาย[1]

 • วันที่ 1 มกราคม 2504 แยกพื้นที่ตำบลห้วยแถลง ตำบลหินดาด ตำบลงิ้ว และตำบลเมืองพลับพลา อำเภอพิมาย มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอห้วยแถลง ขึ้นกับอำเภอพิมาย [2]
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2505 จัดตั้งสุขาภิบาลห้วยแถลง ในท้องที่บางส่วนของตำบลห้วยแถลง (ในขณะนั้น) [3]
 • วันที่ 17 กรกฎาคม 2506 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอห้วยแถลง อำเภอพิมาย เป็น อำเภอห้วยแถลง [4]
 • วันที่ 1 กันยายน 2513 ตั้งตำบลหลุ่งประดู่ แยกออกจากตำบลหินดาด ตั้งตำบลหลุ่งตะเคียน แยกออกจากตำบลเมืองพลับพลา [5]
 • วันที่ 15 กันยายน 2514 โอนพื้นที่หมู่ 3 (ในตอนนั้น) จากตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง มาขึ้นกับตำบลนิคมสร้างตนเอง [6]
 • วันที่ 30 กันยายน 2514 ตั้งตำบลทับสวาย แยกออกจากตำบลห้วยแถลง ตั้งตำบลกงรถ แยกออกจากตำบลงิ้ว [7]
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2528 จัดตั้งสุขาภิบาลหินดาด ในท้องที่บางส่วนของตำบลหินดาด [8]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2529 ตั้งตำบลตะโก แยกออกจากตำบลทับสวาย [9]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2533 ตั้งตำบลห้วยแคน แยกออกจากตำบลห้วยแถลง [10]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลห้วยแถลง และ สุขาภิบาลหินดาด เป็นเทศบาลตำบลห้วยแถลง และ เทศบาลตำบลหินดาด

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอห้วยแถลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอห้วยแถลงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 120 หมู่บ้าน

1. ห้วยแถลง (Huai Thalaeng) 6. งิ้ว (Ngio)
2. ทับสวาย (Thap Sawai) 7. กงรถ (Kong Rot)
3. เมืองพลับพลา (Mueang Phlapphla) 8. หลุ่งประดู่ (Lung Pradu)
4. หลุ่งตะเคียน (Lung Takhian) 9. ตะโก (Tako)
5. หินดาด (Hin Dat) 10. ห้วยแคน (Huai Khaen)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอห้วยแถลงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลห้วยแถลง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลห้วยแถลงและบางส่วนของตำบลทับสวาย
 • เทศบาลตำบลหินดาด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหินดาด
 • เทศบาลตำบลกงรถ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกงรถทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยแถลง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยแถลง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับสวาย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยแถลง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองพลับพลาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินดาด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหินดาด)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลงิ้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลุ่งประดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยแคนทั้งตำบล

การขนส่งแก้ไข

อำเภอห้วยแถลงมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 พาดผ่าน และมีสถานีรถไฟห้วยแถลงเป็นสถานีประจำอำเภอ มีขบวนรถด่วนและรถเร็วหยุดรับ–ส่งผู้โดยสารพอสมควร นอกจากนี้ยังมีสถานีรถไฟหินดาษซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใกล้กับอำเภอพิมายมากที่สุด

อ้างอิงแก้ไข

 1. ห้วยแถลง
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 77 (108 ง): 2562–2564. 27 ธันวาคม 2503. Check date values in: |date= (help)
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลห้วยแถลง กิ่งอำเภอห้วยแถลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 79 (69 ง): 1667–1668. 31 กรกฎาคม 2505. Check date values in: |date= (help)
 4. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอบ่อพลอย อำเภอไทรโยค อำเภอหนองปรือ อำเภอหนองสองห้อง อำเภอประทาย อำเภอห้วยแถลง อำเภอละหานทราย อำเภอกุยบุรี อำเภอตาพระยา อำเภอหนองไผ่ อำเภอนาเชือก อำเภอวัดเพลง อำเภอพนัสนิคม อำเภอภูกระดึง อำเภอปรางค์กู่ อำเภอท่าช้าง อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านดง อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอกุดชุม พ.ศ. 2506" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (72 ก): 362–366. 16 กรกฎาคม 2506. Check date values in: |date= (help)
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอประทาย อำเภอสีคิ้ว อำเภอชุมพวง อำเภอโนนสูง อำเภอห้วยแถลง และกิ่งอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (92 ง): 2851–2883. 6 ตุลาคม 2513. Check date values in: |date= (help)
 6. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอห้วยแถลงและอำเภอพิมาย กับอำเภอโนนไทย และอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2514" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (98 ก): 621–624. 14 กันยายน 2514. Check date values in: |date= (help)
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอครบุรี อำเภอสูงเนิน อำเภอห้วยแถลง อำเภอคง อำเภอด่านขุนทด และอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (120 ง): 3100–3136. 9 พฤศจิกายน 2514. Check date values in: |date= (help)
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (39 ง): 1035–1036. 11 มีนาคม 2529. Check date values in: |date= (help)
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (พิเศษ 219 ง): 49–53. 12 ธันวาคม 2529. Check date values in: |date= (help)
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมพวง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอประทาย อำเภอด่านขุนทด และอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (พิเศษ 149 ง): 118–140. 17 สิงหาคม 2533. Check date values in: |date= (help)