รหัสทางภูมิศาสตร์

รหัสทางภูมิศาสตร์ เป็นรหัสตัวเลขหรือตัวอักษร หรือทั้งตัวเลขและตัวอักษรผสม ใช้อ้างอิงในทางภูมิศาสตร์ สำหรับกำหนดจุดใดจุดหนึ่งบนผิวโลกเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง เช่น 65040301 หมายถึง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์งาน ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยหลักที่ 1-2 คือ จังหวัด ที่ 3-4 คือ อำเภอ ที่ 5-6 คือ ตำบล และที่ 7-8 คือ หมู่บ้าน

รหัสที่ใช้สำหรับประเทศ คือ ISO 3166 ส่วนสนามบินคือ IATA