สถานีอุบลราชธานี

(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟอุบลราชธานี)
อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani
กิโลเมตรที่
บุ่งหวาย
Bung Wai
-8 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ


สถานีรถไฟอุบลราชธานีเป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ตั้งอยู่ที่ถนนรถไฟ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 575 กิโลเมตร [1]

สถานีรถไฟอุบลราชธานี
Ubolstation.jpg
สถานีรถไฟอุบลราชธานี
ที่ตั้งถนนรถไฟ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของรฟท.
ชานชาลา3
การก่อสร้าง
รูปแบบสิ่งก่อสร้างระดับดิน

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

ปัจจุบันสถานีรถไฟอุบลราชธานีมีรถไฟโดยสารให้บริการทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่องวันละ 24 ขบวน ดังนี้

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง อุบลราชธานี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร145 กรุงเทพ 15.20 ปลายทาง อุบลราชธานี 03.15
ร139 กรุงเทพ 18.55 ปลายทาง อุบลราชธานี 06.15
ดพ23 กรุงเทพ 20.30 ปลายทาง อุบลราชธานี 06.35 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 67
ด67 กรุงเทพ 21.30 ปลายทาง อุบลราชธานี 07.50
ท425 ลำชี 05.30 ปลายทาง อุบลราชธานี 08.30
ร141 กรุงเทพ 22.45 ปลายทาง อุบลราชธานี 10.20
ร143 กรุงเทพ 23.40 ปลายทาง อุบลราชธานี 11.50 ยกเลิกตั้งแต่
1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555[2]
ท421 นครราชสีมา 06.10 ปลายทาง อุบลราชธานี 12.15
ดพ21 กรุงเทพ 05.45 ปลายทาง อุบลราชธานี 14.00
ท419 นครราชสีมา 11.15 ปลายทาง อุบลราชธานี 16.45
ร135 กรุงเทพ 06.40 ปลายทาง อุบลราชธานี 18.00
ด71 กรุงเทพ 10.05 ปลายทาง อุบลราชธานี 19.50 ขยายปลายทาง
จากศรีสะเกษ[3]
ท427 นครราชสีมา 14.20 ปลายทาง อุบลราชธานี 20.15
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง อุบลราชธานี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ด72 อุบลราชธานี 05.30 ต้นทาง กรุงเทพ 14.55 ขยายต้นทาง
จากศีรขภูมิ[4]
ท428 อุบลราชธานี 06.20 ต้นทาง นครราชสีมา 11.45
ร136 อุบลราชธานี 07.00 ต้นทาง กรุงเทพ 18.40
ร146 อุบลราชธานี 09.30 ต้นทาง กรุงเทพ 21.10
ท426 อุบลราชธานี 12.35 ต้นทาง นครราชสีมา 18.25
ดพ22 อุบลราชธานี 14.50 ต้นทาง กรุงเทพ 22.55
ร144 อุบลราชธานี 15:05 ต้นทาง กรุงเทพ 03:15 ยกเลิกตั้งแต่
1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555
ท422 อุบลราชธานี 15.15 ต้นทาง ลำชี 18.15
ร142 อุบลราชธานี 17.35 ต้นทาง กรุงเทพ 05.00
ท420 อุบลราชธานี 18.10 ต้นทาง ลำชี 21.10
ดพ24 อุบลราชธานี 19.00 ต้นทาง กรุงเทพ 05.15 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 68
ด68 อุบลราชธานี 19.30 ต้นทาง กรุงเทพ 06.40
ร140 อุบลราชธานี 20.30 ต้นทาง กรุงเทพ 07.20
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

 • รหัส  : 2290
 • ชื่อภาษาไทย  : อุบลราชธานี
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Ubon Ratchathani
 • ชื่อย่อภาษาไทย : อน.
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : UR.
 • ชั้นสถานี  : สถานีรถไฟชั้น 1
 • ระบบอาณัติสัญญาณ : ระบบอาณัติสัญญาณหางปลา
 • พิกัดที่ตั้ง  : ไม่ทราบ
 • ที่อยู่  : ถนนรถไฟ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ขบวนรถ/วัน  : 24 ขบวน ขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนรถด่วน ขบวนรถเร็ว ขบวนรถท้องถิ่น
 • ปริมาณผู้โดยสาร/วัน : 10,000 - 12,000คน
 • นายสถานี  : ไม่ทราบ
 • ผู้ช่วยนายสถานี  : ไม่ทราบ
 • ผู้ช่วยนายสถานี  :'ไม่ทราบ
 • ผู้ช่วยนายสถานี  : ไม่ทราบ
 • สถานีก่อนหน้า : สถานีรถไฟบุ่งหวาย
 • ห่างจากสถานีกรุงเทพ : 575 กิโลเมตร
 1. รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. http://www.thairath.co.th/content/eco/299573
 3. https://www.facebook.com/Thaitrainstory/photos/a.985444548250457.1073741857.617685891692993/985445121583733/?type=3&theater
 4. https://www.facebook.com/Thaitrainstory/photos/a.985444548250457.1073741857.617685891692993/985445141583731/?type=3&theater