บุ่งหวาย
Bung Wai
กิโลเมตรที่
บ้านถ่อน
Ban Thon
-9 กม.
อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani
+8 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ


สถานีรถไฟบุ่งหวาย เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ตั้งอยู่ที่ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 556 กิโลเมตร [1]

สถานีรถไฟบุ่งหวาย
ข้อมูลสถานี
ที่ตั้งตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
รูปแบบสถานีระดับดิน
ชานชาลา3
ระบบอาณัติสัญญาณป้ายเขตสถานี
ข้อมูลอื่น ๆ
เจ้าของรฟท.
เส้นทาง
สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
บ้านถ่อน   รถไฟทางไกลสายตะวันออกเฉียงเหนือ   อุบลราชธานี

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง [บุ่งหวาย ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง บุ่งหวาย ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


สถานีรถไฟบ้านโพธิ์มูลแก้ไข

สถานีรถไฟบ้านโพธิ์มูล ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำมูล ตำบลโพธิ์มูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานี1ในเส้นทาง บุ่งหวาย-โพธิ์มูล ซึ่งมีระยะทางห่างกัน7กิโลเมตร เป็นสถานีชั้น1 ปัจจุบันเลิกใช้งานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520

  1. รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายตะวันออกเฉียงเหนือ