สถานีนครราชสีมา

(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟนครราชสีมา)

สถานีรถไฟนครราชสีมา (ชื่อสามัญ หัวรถไฟ หรือ หัวรถฯ) สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เดิมชื่อสถานีโคราช เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ตั้งอยู่บนถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทางประมาณ 264 กิโลเมตร [1]

สถานีรถไฟนครราชสีมา
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
สาย
ชานชาลา3
ราง10
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างอาคารคอนกรีต
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี2114 (รส.)
ประเภทชั้น 1
ประวัติ
เริ่มเปิดให้บริการ11 พฤศจิกายน 2443 (2443-11-11)
สร้างใหม่24 มิถุนายน 2498 (2498 -06-24)
ชื่อเดิมโคราช
ผู้โดยสาร
64,000
การเชื่อมต่อ
สถานีก่อนหน้า การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีต่อไป
ภูเขาลาด สายตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมทางถนนจิระ
มุ่งหน้า อุบลราชธานี หรือ หนองคาย
ที่ตั้ง
แผนที่

สถานีนครราชสีมาเปิดให้บริการในฐานะสถานีโคราชโดยใช้สต๊อกกลิ้งมาตรฐานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443 พิธีเปิดดำเนินการโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2443 เป็นสถานีปลายทางของสายนครราชสีมาจากกรุงเทพมหานคร

สถานีนี้เป็นสถานีปลายทางสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 ปีจนกระทั่งมีการเปิดส่วนท่าช้างของสายอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ก่อนหน้านี้เคยเปลี่ยนจากมาตรวัดมาตรฐาน (4 ฟุต 8 1⁄2 นิ้ว) ประมาณหนึ่งเมตร (1 ม.) และงานนี้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2465

เปลี่ยนชื่อสถานีจากสถานีโคราชเป็นสถานีนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2477

ด่วนตะวันออกเฉียงเหนือรายสัปดาห์ไปยังอุบลราชธานี (เรียกว่าปลายทางวารินทร์) ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับอุบลราชธานีในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2481 พลังงานดีเซลหัวรถจักรไฟฟ้าจาก Frich และ SLM วิ่งจากกรุงเทพไปนครราชสีมาและส่วนที่เหลือของเส้นทาง (สถานีนครราชสีมา - วารินทร์ ) ถูกปกคลุมด้วยรถจักรไอน้ำ Hanomag Pacific มีการเปิดตัวบริการด่วนรายสัปดาห์ไปยังขอนแก่นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 และได้ขยายไปยังอุดรธานีในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ซึ่งเป็นวันเปิดทำการของสถานีอุดรธานี

สถานีถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและปัจจุบันอาคารสถานีแทนที่อาคารไม้ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 พร้อมกับการก่อสร้างสถานีใหม่และศูนย์ซ่อมบำรุง

ตารางเวลาเดินรถ

แก้

เที่ยวขึ้น

แก้
ขบวนรถ ต้นทาง นครราชสีมา ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร139 กรุงเทพอภิวัฒน์ 19.25 00:07 อุบลราชธานี 06.15
ดพ23 กรุงเทพอภิวัฒน์ 21.05 01:36 อุบลราชธานี 06.35
ด67 กรุงเทพอภิวัฒน์ 21.30 02:36 อุบลราชธานี 07.50 งดเดินรถ
ร141 กรุงเทพอภิวัฒน์ 23.05 04:19 อุบลราชธานี 10.20
ท421 นครราชสีมา 06.10 06:10 อุบลราชธานี 12.15
ท415 นครราชสีมา 06.20 06:20 หนองคาย 12.05
ท431 ชุมทางแก่งคอย 05.00 07:47 ขอนแก่น 11.20
ดพ21 กรุงเทพอภิวัฒน์ 06.10 10:01 อุบลราชธานี 14.00
ท419 นครราชสีมา 11.15 11:15 อุบลราชธานี 16.45
ร135 กรุงเทพอภิวัฒน์ 07.10 12:12 อุบลราชธานี 18.00
ท427 นครราชสีมา 14.20 14:20 อุบลราชธานี 20.15
ด71 กรุงเทพอภิวัฒน์ 10.35 14:27 อุบลราชธานี 19.50
ท417 นครราชสีมา 15.00 15:55 อุดรธานี 20.50
ธ233 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 11.30 16:50 สุรินทร์ 20.00
ท429 นครราชสีมา 17.55 17:55 ชุมทางบัวใหญ่ 19.35
ร145 กรุงเทพอภิวัฒน์ 15.50 21:15 อุบลราชธานี 03.15 งดเดินรถ
ด77 กรุงเทพอภิวัฒน์ 19.05 23:18 หนองคาย 03.45 งดเดินรถ
หมายเหตุขบวนรถ: = สายเหนือ / = สายตะวันออกเฉียงเหนือ / = สายใต้ / = สายตะวันออก / = สายแม่กลอง
ดพ = รถด่วนพิเศษ / ด = รถด่วน / ร = รถเร็ว / ธ = รถธรรมดา / ช = รถชานเมือง / พช = รถพิเศษชานเมือง / ท = รถท้องถิ่น / น = รถนำเที่ยว / ส = รถสินค้า

เที่ยวล่อง

แก้
ขบวนรถ ต้นทาง นครราชสีมา ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ด68 อุบลราชธานี 19.30 00:26 กรุงเทพอภิวัฒน์ 06.40 งดเดินรถ
ร140 อุบลราชธานี 20.30 01:32 กรุงเทพอภิวัฒน์ 07.10
ท430 ชุมทางบัวใหญ่ 05.50 07:45 นครราชสีมา 07.35
ธ234 สุรินทร์ 05.20 08:12 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 14.25
ท424 สำโรงทาบ 05.55 09:50 นครราชสีมา 09.55
ด72 อุบลราชธานี 05.40 10:03 กรุงเทพอภิวัฒน์ 14.30
ท416 อุดรธานี 05.50 10:55 นครราชสีมา 11.15
ท428 อุบลราชธานี 06.20 11:45 นครราชสีมา 11.45
ร136 อุบลราชธานี 07.00 12:23 กรุงเทพอภิวัฒน์ 17.55
ร146 อุบลราชธานี 09.30 15:13 กรุงเทพอภิวัฒน์ 20.45 งดเดินรถ
ท432 ขอนแก่น 13.38 17:32 ชุมทางแก่งคอย 20.15
ท426 อุบลราชธานี 12.35 18:25 นครราชสีมา 18.25
ท418 หนองคาย 12.55 18:35 นครราชสีมา 18.35
ดพ22 อุบลราชธานี 14.50 18:36 กรุงเทพอภิวัฒน์ 22.35
ด78 หนองคาย 18.30 22:39 กรุงเทพอภิวัฒน์ 03.50 งดเดินรถ
ร142 อุบลราชธานี 17.35 23:15 กรุงเทพอภิวัฒน์ 04.10
ดพ24 อุบลราชธานี 19.00 23:44 กรุงเทพอภิวัฒน์ 04.50
หมายเหตุขบวนรถ: = สายเหนือ / = สายตะวันออกเฉียงเหนือ / = สายใต้ / = สายตะวันออก / = สายแม่กลอง
ดพ = รถด่วนพิเศษ / ด = รถด่วน / ร = รถเร็ว / ธ = รถธรรมดา / ช = รถชานเมือง / พช = รถพิเศษชานเมือง / ท = รถท้องถิ่น / น = รถนำเที่ยว / ส = รถสินค้า

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

14°58′21″N 102°04′44″E / 14.972429°N 102.0789528°E / 14.972429; 102.0789528


อ้างอิง

แก้
  1. "รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-10-26. สืบค้นเมื่อ 2009-10-26.