สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ

สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 266 กิโลเมตร [1] ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นชุมทางรถไฟแยกไปหนองคาย และอุบลราชธานี

สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ
สถานีรถไฟชั้น 1
ด้านหน้าสถานี
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
สาย
ชานชาลา3
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
ประวัติ
เริ่มเปิดให้บริการพฤศจิกายน พ.ศ. 2465; 100 ปีที่แล้ว (2465-11)
สร้างใหม่2498 (2498)
การเชื่อมต่อ
สถานีก่อนหน้า การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีต่อไป
นครราชสีมา สายตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านพะเนา
มุ่งหน้า อุบลราชธานี
บ้านเกาะ
มุ่งหน้า หนองคาย
ชุมทางถนนจิระ
Thanon Chira Junction
กิโลเมตรที่ 266.10
บ้านเกาะ
Ban Ko
+6.217 กม.
นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima
–2.630 กม.
บ้านพะเนา
Ban Phanao
+10.261 กม.
ดูเพิ่ม: รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ตั้ง
Map

ประวัติ แก้ไข

สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และเปิดใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2465 โดยในปี พ.ศ.2460 ได้เริ่มทำการก่อสร้างทางรถไฟต่อจาก สถานีนครราชสีมาไปยังสถานีอุบลราชธานี โดยเป็นทางกว้าง 1.00 เมตร เพื่อให้สอดคล้องกับ ขนาดทางรถไฟจากกรุงเทพ - นครราชสีมา ซึ่งเดิมได้วางเอาไว้ขนาดกว้าง 1.435 เมตร และอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยน ให้มีความกว้าง 1.00 เมตร เท่ากับเส้นทางสายใต้

เส้นทางสายนี้ นับว่าเป็นการก่อสร้าง ที่ค่อนข้างราบรื่น เพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ใช้เจ้าหน้าที่ และคนงานทั้งหมดเป็นคนไทย ไม่มีชาวต่างด้าว กรมรถไฟหลวง ยังคงได้รับความร่วมมือ จากกองทหารช่าง ให้มาช่วยทำการวางราง จากสถานีนครราชสีมา ผ่านสถานีชุมทางถนนจิระ ถึง สถานีท่าช้าง รวมระยะทาง 21 กิโลเมตร และเปิดการเดินรถได้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 เป็นต้นมา หลังจากนั้นได้ก่อสร้างทางรถไฟต่อไปจนถึงสถานีอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2473 รวมระยะทางรถไฟ จากสถานีนครราชสีมา ถึง สถานีอุบลราชธานี ยาว 312 กิโลเมตร

ต่อมากรมรถไฟ ได้ดำเนินการก่อสร้าง ทางรถไฟแยกจากสายนครราชสีมา ที่สถานีชุมทางถนนจิระ ขึ้นไปทางเหนือ สุดปลายทางที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับนครเวียงจันทน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคม ติดต่อกับประเทศใกล้เคียง คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มสร้างราวปี พ.ศ.2470 โดยสามารถสร้างเสร็จและเปิดเดินรถได้ตลอดทางถึงสถานีหนองคาย ในปี พ.ศ.2501 รวมระยะของทางรถไฟสายนี้ ตั้งแต่สถานีชุมทางถนนจิระ ถึง สถานีหนองคาย ยาว 359 กิโลเมตร

ตารางกำหนดเวลาเดินรถ แก้ไข

เที่ยวขึ้น แก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางถนนจิระ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร139 กรุงเทพอภิวัฒน์ 19.25 00:32 อุบลราชธานี 06.15
ด67 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 21.30 02:50 อุบลราชธานี 07.50 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร141 กรุงเทพอภิวัฒน์ 23.05 04:34 อุบลราชธานี 10.20
ท421 นครราชสีมา 06.10 06:15 อุบลราชธานี 12.15
ท415 นครราชสีมา 06.20 06:25 หนองคาย 12.05
ท431 ชุมทางแก่งคอย 05:00 08:34 ขอนแก่น 11:20
ดพ21 กรุงเทพอภิวัฒน์ 06.10 10:17 อุบลราชธานี 14.00
ท419 นครราชสีมา 11.15 11:18 อุบลราชธานี 16.45
ร135 กรุงเทพอภิวัฒน์ 07.10 12:30 อุบลราชธานี 18.00
ท427 นครราชสีมา 14.20 14:26 อุบลราชธานี 20.15
ด71 กรุงเทพอภิวัฒน์ 10.35 14:47 อุบลราชธานี 19.50
ท417 นครราชสีมา 15:00 16:00 อุดรธานี 20:50
ธ233 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 11:30 17:03 สุรินทร์ 20:00
ท429 นครราชสีมา 17:55 18:00 ชุมทางบัวใหญ่ 19:35
ร145 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 15.20 21:31 อุบลราชธานี 03.15 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ด77 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 18.35 23:32 หนองคาย 03.45 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

เที่ยวล่อง แก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางถนนจิระ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ด68 อุบลราชธานี 19.30 00:19 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 06.40 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร140 อุบลราชธานี 20.30 01:25 กรุงเทพอภิวัฒน์ 07.10
ท422 อุบลราชธานี 15.15 07:14 ลำชี 18.15
ธ234 สุรินทร์ 05:20 08:05 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 14:25
ท424 สำโรงทาบ 05:55 09:44 นครราชสีมา 09:55
ด72 อุบลราชธานี 05.40 09:57 กรุงเทพอภิวัฒน์ 14.30
ท416 อุดรธานี 05:50 10:49 นครราชสีมา 11:15
ท428 อุบลราชธานี 06.20 11:41 นครราชสีมา 11.45
ร136 อุบลราชธานี 07.00 12:16 กรุงเทพอภิวัฒน์ 17.55
ร146 อุบลราชธานี 09.30 15:07 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 21.10 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ท432 ขอนแก่น 13:38 17:26 ชุมทางแก่งคอย 20:15
ท426 อุบลราชธานี 12.35 18:19 นครราชสีมา 18.25
ท418 หนองคาย 12.55 18:29 นครราชสีมา 18.35
ดพ22 อุบลราชธานี 14.50 18:30 กรุงเทพอภิวัฒน์ 22.35
ด78 หนองคาย 18.30 22:33 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 04.35 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร142 อุบลราชธานี 17.35 23:08 กรุงเทพอภิวัฒน์ 04.10
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

สถานที่ใกล้เคียง แก้ไข

การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ แก้ไข

รถสองแถวจังหวัดนครราชสีมา แก้ไข

  • สาย 4  : สนามม้า - โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
  • สาย 7  : บ้านโคกไผ่น้อย - หัวทะเล
  • สาย 20  : ตลาดสุรนคร - หนองบัวศาลา

อ้างอิง แก้ไข

  1. "รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-10-26. สืบค้นเมื่อ 2009-10-26.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°58′04″N 102°06′06″E / 14.96772°N 102.10174°E / 14.96772; 102.10174

  1. ภาพชานชลาสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ