สถานีกลางบางซื่อ

สถานีรถไฟในกรุงเทพมหานคร

สถานีกลางบางซื่อ (อังกฤษ: Bang Sue Grand Station) เป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทย เพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดใช้งานในต้นปี พ.ศ. 2564 พร้อมกับเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง รวมระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นเวลา 8 ปี

สถานีกลางบางซื่อ
Bang Sue Grand Station
BANGSUERANDSTATION.jpg
สถานีกลางบางซื่อในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ข้อมูลสถานี
เส้นทาง สายสีแดงเข้ม 
 สายสีแดงอ่อน 
 สายเชื่อมท่าอากาศยาน 
 สายเฉลิมรัชมงคล 
รหัสสถานีRN01, RS01 (สายสีแดงเข้ม)
RW01, RE01 (สายสีแดงอ่อน)
A9 (สายเชื่อมท่าอากาศยาน)
BL11 (สายสีน้ำเงิน)
เขตที่ตั้งเขตจตุจักร
ถนนเทอดดำริ
แผนที่เว็บไซต์ รฟท.
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่เปิดให้บริการธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย(รถไฟสายภูมิภาค)
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (สายสีแดง)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สายสีน้ำเงิน และสายเชื่อมท่าอากาศยาน)
บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (สายเชื่อมท่าอากาศยาน)
รูปแบบสถานีอาคารผู้โดยสาร
รูปแบบชานชาลาเกาะกลาง
จำนวนชานชาลา24 (ไม่รวมสถานีใต้ดิน)
ทางออก2
จุดเชื่อมต่อ
รถโดยสารประจำทาง
รถประจำทางด่วนพิเศษ

สถานีกลางบางซื่อมีความยาว 596.6 เมตร ความกว้าง 244 เมตร ความสูง 43 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 274,192 ตารางเมตร[1][2] ทำให้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย และเป็นสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[ต้องการอ้างอิง] ก่อสร้างด้วยงบประมาณ 15,988 ล้านบาท[3] ประกอบด้วยชานชาลา 26 ชานชาลา เป็นชานชาลาของการรถไฟแห่งประเทศไทย 24 ชานชาลา และของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2 ชานชาลา

ประวัติแก้ไข

โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ได้มีการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับเข้าพื้นที่โครงการสถานีกลางบางซื่อรอไว้ โดยโครงการได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552 แล้วเสร็จทั้งโครงสร้างและการวางรางเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากกำลังติดตั้งเสาจ่ายไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า (OCS) และรอการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ในปี พ.ศ. 2553 ในสมัยรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โครงการสถานีกลางบางซื่อถูกเสนอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง ซึ่งเดิมกำหนดให้มีโครงสร้างสถานีจำนวน 2 ชั้น ได้แก่ชั้นที่ 1 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟทางไกล ชั้นที่ 2 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย (Airport Rail Link ช่วงพญาไท-บางซื่อ) แต่ในปีเดียวกันเกิดการยุบสภา โครงการจึงหยุดชะงักลง

ต่อมาในสมัยรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต และสถานีกลางบางซื่อ โดยเริ่มการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยหลังจากการก่อสร้างได้ไม่นาน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ปรับแบบสถานีกลางบางซื่อโดยปรับแบบความยาวชานชาลาเดิมจาก 250 เมตรเป็น 400 เมตร และเพิ่มชั้นที่ 3 เพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย(Airport Rail Link ช่วงพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง) รวมถึงปรับแบบทางวิ่งรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต จาก 3 รางเป็น 4 ราง ตามนโยบายประเทศไทย 2020 และงบประมาณสองล้านล้านบาท [4] แต่หลังจากนั้นไม่นานได้เกิดวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 การก่อสร้างจึงล่าช้าลงอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาล คสช. และ กระทรวงคมนาคมได้อนุมัติให้เพิ่มวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เพื่อทำการปรับแบบสถานีกลางบางซื่ออีกครั้ง [5]คือ ชั้นใต้ดิน พื้นที่ 72,542 ตร.ม. เป็นที่จอดรถยนต์ประมาณ 1,700 คัน และมีทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ชั้นที่ 1 พื้นที่ 98,720 ตร.ม. เป็นพื้นที่สำหรับห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร จุดรอการโดยสารและร้านค้า ชั้นที่ 2 พื้นที่ 50,800 ตร.ม. เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟที่ใช้รางขนาด 1.000 เมตร ประกอบด้วยรถไฟทางไกล 8 ชานชาลา และ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา และชั้นที่ 3 พื้นที่ 42,300 ตร.ม.เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟที่ใช้รางขนาด 1.435 เมตร ประกอบด้วย รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จำนวน 2 ชานชาลา รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (สายอีสาน) จำนวน 4 ชานชาลา รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายเหนือ จำนวน 2 ชานชาลา และรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายใต้ จำนวน 4 ชานชาลา รวมทั้งสิ้น 12 ชานชาลา

ในปี พ.ศ. 2563 กรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางเพื่อเชื่อมต่อสถานีกลางบางซื่อกับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และสถานีหมอชิต ของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท โดยเปิดเป็นสัมปทานการเดินรถในรูปแบบรถโดยสารไฟฟ้า โดยอาจจะนำรูปแบบของรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษมาใช้[6]

ชานชาลาแก้ไข

รายชื่อชานชาลาและสายและจุดหมายสำคัญของแต่ละสายของการรถไฟแห่งประเทศไทย

1, 2  SRT ตะวันออก 
 สายสีแดงอ่อน 
ปลายทาง สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก, สถานีระยอง
ปลายทาง ตลิ่งชัน, หัวหมาก
3, 4  SRT ใต้  ปลายทาง สถานีกันตัง, สถานีนครศรีธรรมราช, สถานีปาดังเบซาร์, สถานีสุไหงโก-ลก
5, 6  SRT เหนือ  ปลายทาง สถานีเชียงใหม่, สถานีเชียงของ(อนาคต)
7, 8  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง สถานีปากท่อ, สถานีบ้านภาชี
9, 10  SRT ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลายทาง สถานีหนองคาย
11, 12  SRT ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลายทาง สถานีอุบลราชธานี
13, 14  สายเชื่อมท่าอากาศยาน  ปลายทาง สุวรรณภูมิ, อู่ตะเภา
15, 16 HSR สายอีสาน (กำลังก่อสร้าง) ปลายทาง นครราชสีมา
17, 18 HSR สายอีสาน (กำลังก่อสร้าง) ปลายทาง นครราชสีมา
19, 20 HSR สายเหนือ (แผนงาน) ปลายทาง เชียงใหม่
21, 22 HSR สายใต้ (แผนงาน) ปลายทาง สุราษฎร์ธานี
23, 24 HSR สายใต้ (แผนงาน) ปลายทาง สุราษฎร์ธานี

แผนผังสถานีแก้ไข

ชั้นสาม ชานชาลา 24 HSR ใต้ ปลายทาง สุราษฎร์ธานี
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 23 HSR ใต้ ปลายทาง สถานีสุราษฎร์ธานี
ชานชาลา 22 HSR ใต้ ปลายทาง สุราษฎร์ธานี
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 21 HSR ใต้ ปลายทาง สถานีสุราษฎร์ธานี
ชานชาลา 20 HSR เหนือ ปลายทาง สถานีเชียงใหม่
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 19 HSR เหนือ ปลายทาง สถานีเชียงใหม่
ชานชาลา 18 HSR ตะวันออกเฉียงเหนือ (กำลังก่อสร้าง) ปลายทาง สถานีนครราชสีมา
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 17 HSR ตะวันออกเฉียงเหนือ (กำลังก่อสร้าง) ปลายทาง สถานีนครราชสีมา
ชานชาลา 16 HSR ตะวันออกเฉียงเหนือ (กำลังก่อสร้าง) ปลายทาง สถานีนครราชสีมา
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 15 HSR ตะวันออกเฉียงเหนือ (กำลังก่อสร้าง) ปลายทาง สถานีนครราชสีมา
ชานชาลา 14
ชานชาลา 14
 สายเชื่อมท่าอากาศยาน  ปลายทาง สุวรรณภูมิ
 HSR เชื่อม 3 สนามบิน  ปลายทาง อู่ตะเภา
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 13
ชานชาลา 13
 สายเชื่อมท่าอากาศยาน  ปลายทาง สถานีดอนเมือง
 HSR เชื่อม 3 สนามบิน  ปลายทาง สถานีดอนเมือง
ชั้นสอง ชานชาลา 12  SRT ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลายทาง สถานีอุบลราชธานี
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 11  SRT ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลายทาง สถานีอุบลราชธานี
ชานชาลา 10  SRT ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลายทาง สถานีหนองคาย
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 9  SRT ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลายทาง สถานีหนองคาย
ชานชาลา 8  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง สถานีปากท่อ
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 7  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง สถานีบ้านภาชี
ชานชาลา 6  SRT เหนือ  ปลายทาง สถานีเชียงใหม่, สถานีเชียงของ(อนาคต)
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 5  SRT เหนือ  ปลายทาง สถานีเชียงใหม่, สถานีเชียงของ(อนาคต)
ชานชาลา 4  SRT ใต้  ปลายทาง สถานีกันตัง, สถานีนครศรีธรรมราช, สถานีปาดังเบซาร์, สถานีสุไหงโกลก
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 3  SRT ใต้  ปลายทาง สถานีกันตัง, สถานีนครศรีธรรมราช, สถานีปาดังเบซาร์, สถานีสุไหงโกลก
ชานชาลา 2
ชานชาลา 2
 สายสีแดงอ่อน  ปลายทาง สถานีตลิ่งชัน
 SRT ตะวันออก  ปลายทาง สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก, สถานีระยอง
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 1
ชานชาลา 1
 สายสีแดงอ่อน  ปลายทาง สถานีหัวหมาก
 SRT ตะวันออก  ปลายทาง สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก, สถานีระยอง
ชั้นโถงผู้โดยสาร ชั้นขายบัตรโดยสาร โถงพักคอยและรับผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร , ร้านค้า
รถโดยสารประจำทาง, รถประจำทางด่วนพิเศษเชื่อมต่อสถานีหมอชิต
ชั้นใต้ดิน B1 ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-2, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, สถานีกลางบางซื่อ, ที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1,700 คัน
ชั้นใต้ดิน B2
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 2  สายเฉลิมรัชมงคล  มุ่งหน้า สถานีท่าพระ
ชานชาลา 1  สายเฉลิมรัชมงคล  มุ่งหน้า สถานีหลักสอง
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีปลายทาง   HSR สายใต้   สถานีนครปฐม
มุ่งหน้า สถานีหัวหิน
สถานีปลายทาง   HSR สายเหนือ   สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีปลายทาง   HSR สายอีสาน   สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา
สถานีพญาไท
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   สายเชื่อมท่าอากาศยาน    สถานีดอนเมือง
สถานีปลายทาง
สถานีมักกะสัน
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา
   HSR เชื่อม 3 สนามบิน    สถานีดอนเมือง
สถานีปลายทาง
สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีปลายทาง    SRT ตะวันออกเฉียงเหนือ    สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
มุ่งหน้า สถานีอุบลราชธานี
สถานีประดิพัทธ์
มุ่งหน้า สถานีปากท่อ
   สายสีแดงเข้ม    สถานีจตุจักร
มุ่งหน้า สถานีบ้านภาชี
สถานีปลายทาง    SRT เหนือ    สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีปลายทาง    SRT ใต้    ป้ายหยุดรถไฟบางซ่อน
มุ่งหน้า สถานีสุราษฎร์ธานี
มุ่งหน้า สถานีหาดใหญ่
มุ่งหน้า สถานีปาดังเบซาร์
มุ่งหน้า สถานีสุไหงโกลก
สถานีประดิพัทธ์
มุ่งหน้า สถานีฉะเชิงเทรา
   สายสีแดงอ่อน    สถานีบางซ่อน
มุ่งหน้า สถานีนครปฐม
สถานีปลายทาง    SRT ตะวันออก    ป้ายหยุดรถไฟอุรุพงษ์
มุ่งหน้า สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
มุ่งหน้า สถานีบ้านพลูตาหลวง
สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีเตาปูน
มุ่งหน้า สถานีท่าพระ
   สายเฉลิมรัชมงคล    สถานีกำแพงเพชร
มุ่งหน้า สถานีหลักสอง


อ้างอิงแก้ไข

  1. รายการฟังหูไว้หู. ออกอากาศเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562. ช่อง 9MCOT
  2. "พื้นที่ใช้สอยรวม 274,192 ตารางเมตร" ไม่รวมของสถานีของสายสีน้ำเงิน
  3. ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ของสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง
  4. [1]
  5. [2]
  6. ผุดโครงข่ายทะลวงสายสีแดง ดึง ปตท.-SCG เดินรถเมล์ไฟฟ้าป้อน “สถานีกลางบางซื่อ”