สถานีกลางบางซื่อ

สถานีรถไฟในกรุงเทพมหานคร

สถานีกลางบางซื่อ (อังกฤษ: Bang Sue Central Station) เป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทย เพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย และยังเป็นสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[ต้องการอ้างอิง] โดยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดใช้งานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 พร้อมกับเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รวมระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นเวลา 8 ปี

สถานีกลางบางซื่อ
Bang Sue Central Station
Bang Sue Central Station 22012019.jpg
สถานีกลางบางซื่อ มกราคม 2562
ข้อมูลสถานี
เส้นทาง สายสีแดงเข้ม 
 สายสีแดงอ่อน 
 สายเชื่อมท่าอากาศยาน 
 สายเฉลิมรัชมงคล 
รหัสสถานีRN01, RS01 (สายสีแดงเข้ม)
RW01, RE01 (สายสีแดงอ่อน)
A9 (สายเชื่อมท่าอากาศยาน)
BL11 (สายสีน้ำเงิน)
เขตที่ตั้งเขตจตุจักร
ถนนเทอดดำริ
แผนที่เว็บไซต์ รฟท.
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่เปิดให้บริการธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (สายสีแดง)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สายสีน้ำเงิน และสายเชื่อมท่าอากาศยาน)
บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (สายเชื่อมท่าอากาศยาน)
รูปแบบสถานีอาคารผู้โดยสาร
รูปแบบชานชาลาเกาะกลาง
จำนวนชานชาลา24 (ไม่รวมสถานีใต้ดิน)
ทางออก2
จุดเชื่อมต่อ
รถโดยสารประจำทาง
รถประจำทางด่วนพิเศษ

สถานีกลางบางซื่อมีความยาว 596.6 เมตร ความกว้าง 244 เมตร ความสูง 43 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 274,192 ตารางเมตร[1][2] ก่อสร้างด้วยงบประมาณ 15,988 ล้านบาท[3] ประกอบด้วยชานชาลา 26 ชานชาลา เป็นชานชาลาของการรถไฟแห่งประเทศไทย 24 ชานชาลา และของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2 ชานชาลา

ประวัติแก้ไข

โครงการสถานีกลางบางซื่อมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ในสมัยรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยอนุมัติเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ซึ่งเดิมกำหนดให้มีโครงสร้างสถานีจำนวน 2 ชั้น ได้แก่ชั้นรถไฟทางไกล และชั้นสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย แต่ในปีเดียวกันเกิดการยุบสภา โครงการจึงหยุดชะงักลง

ต่อมาในสมัยรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้อนุมัติการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ ใน พ.ศ. 2556 โดยให้ใช้แบบตามโครงสร้างเดิมไปพลางก่อน แต่หลังจากการก่อสร้างได้ไม่นาน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ขอให้ชะลอการก่อสร้างเพื่อปรับแบบสถานีกลางบางซื่อ โดยเพิ่มชั้นที่ 3 เพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ตามนโยบายประเทศไทย 2020 และงบประมาณสองล้านล้านบาท แต่ในปีถัดมา พ.ศ. 2557 เกิดการยุบสภา โครงการจึงหยุดชะงักลง และทำให้การก่อสร้างต้องล่าช้าเนื่องมาจากการปรับแบบ

ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาล คสช. และ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการต่อ โดยปรับแบบสถานีกลางบางซื่ออีกครั้ง คือ ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่สำหรับห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ชั้นที่ 2 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟที่ใช้รางขนาด 1.000 เมตร ประกอบด้วยรถไฟทางไกล 8 ชานชาลา และ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา และชั้นที่ 3 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟที่ใช้รางขนาด 1.435 เมตร ประกอบด้วย รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 2 ชานชาลา รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ชานชาลา รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายเหนือ และรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายใต้ จำนวนสายละ 2 ชานชาลา รวมทั้งสิ้น 10 ชานชาลา

ชานชาลาแก้ไข

รายชื่อชานชาลาและสายและจุดหมายสำคัญของแต่ละสายของการรถไฟแห่งประเทศไทย

1, 2  SRT สายตะวันออก  ไป ฉะเชิงเทรา, อรัญประเทศ, ชลบุรี, พัทยา, ระยอง
3, 4  สายเชื่อมท่าอากาศยาน  ไป พญาไท, มักกะสัน, สุวรรณภูมิ
5, 6  สายสีแดงอ่อน  ไป ตลิ่งชัน
7, 8 HSR สายอีสาน (กำลังก่อสร้าง) ไป ดอนเมือง, อยุธยา, ปากช่อง, นครราชสีมา
9, 10  SRT สายใต้  ไป นครปฐม, หัวหิน, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่, ปาดังเบซาร์, สุไหงโกลก
11, 12 HSR สายอีสาน (กำลังก่อสร้าง) ไป ดอนเมือง, อยุธยา, ปากช่อง, นครราชสีมา
13, 14  SRT สายเหนือ  ไป อยุธยา, พิษณุโลก, เชียงใหม่
15, 16 HSR สายเหนือ (แผนงาน) ไป เชียงใหม่
17, 18  สายสีแดงเข้ม  ไป ดอนเมือง, รังสิต
19, 20  SRT สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ไป นครราชสีมา, ขอนแก่น, หนองคาย, อุบลราชธานี,
21, 22 HSR สายใต้ (แผนงาน) ไป หัวหิน
23, 24 HSR สายใต้ (แผนงาน) ไป หัวหิน

แผนผังสถานีแก้ไข

ชั้นสาม ชานชาลา 3
ชานชาลา 3
 สายเชื่อมท่าอากาศยาน  ปลายทาง สุวรรณภูมิ
 HSR เชื่อม 3 สนามบิน  ปลายทาง อู่ตะเภา
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 4
ชานชาลา 4
 สายเชื่อมท่าอากาศยาน  ปลายทาง สถานีดอนเมือง
 HSR เชื่อม 3 สนามบิน  ปลายทาง สถานีดอนเมือง
ชานชาลา 7 ความเร็วสูงสายอีสาน (กำลังก่อสร้าง) ปลายทาง นครราชสีมา
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 8 HSR สายอีสาน (กำลังก่อสร้าง) ปลายทาง นครราชสีมา
ชานชาลา 11 HSR สายอีสาน (กำลังก่อสร้าง) ปลายทาง นครราชสีมา
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 12 ความเร็วสูงสายอีสาน (กำลังก่อสร้าง) ปลายทาง นครราชสีมา
ชานชาลา 15 ความเร็วสูงสายเหนือ ปลายทาง เชียงใหม่
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 16 ความเร็วสูงสายเหนือ ปลายทาง เชียงใหม่
ชานชาลา 23 ความเร็วสูงสายใต้ ปลายทาง หัวหิน
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 24 ความเร็วสูงสายใต้ ปลายทาง หัวหิน
ชั้นสอง ชานชาลา 1  SRT สายตะวันออก  ปลายทาง อรัญประเทศ, ระยอง
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 2  SRT สายตะวันออก  ปลายทาง อรัญประเทศ, ระยอง
ชานชาลา 5  สายสีแดงอ่อน  ปลายทาง หัวหมาก
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 6  สายสีแดงอ่อน  ปลายทาง ตลิ่งชัน
ชานชาลา 9  SRT สายใต้  ปลายทาง กันตัง, นครศรีธรรมราช, ปาดังเบซาร์, สุไหงโกลก
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 10  SRT สายใต้  ปลายทาง กันตัง, นครศรีธรรมราช, ปาดังเบซาร์, สุไหงโกลก
ชานชาลา 13  SRT สายเหนือ  ปลายทางเชียงใหม่
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 14  SRT สายเหนือ  ปลายทาง เชียงใหม่
ชานชาลา 17  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง ธรรมศาสตร์รังสิต
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 18  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง หัวลำโพง
ชานชาลา 19  SRT สายอีสานใต้  ปลายทาง อุบลราชธานี
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 20  SRT สายอีสานใต้  ปลายทาง อุบลราชธานี
ชานชาลา 21  SRT สายอีสานเหนือ  ปลายทาง หนองคาย
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 22  SRT สายอีสานเหนือ  ปลายทาง หนองคาย
ชั้นโถงผู้โดยสาร ชั้นขายบัตรโดยสาร โถงพักคอยและรับผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร , ร้านค้า
รถโดยสารประจำทาง, รถประจำทางด่วนพิเศษเชื่อมต่อสถานีหมอชิต
ชั้นใต้ดิน B1 ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-2, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, สถานีกลางบางซื่อ, ที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1,700 คัน
ชั้นใต้ดิน B2
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 2  สายเฉลิมรัชมงคล  มุ่งหน้า สถานีท่าพระ
ชานชาลา 1  สายเฉลิมรัชมงคล  มุ่งหน้า สถานีหลักสอง
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีพญาไท
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   สายเชื่อมท่าอากาศยาน    สถานีดอนเมือง
สถานีปลายทาง
สถานีมักกะสัน
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา
   HSR เชื่อม 3 สนามบิน    สถานีดอนเมือง
สถานีปลายทาง
สถานีปลายทาง   HSR สายอีสาน   สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา
สถานีปลายทาง   HSR สายเหนือ   สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีปลายทาง   HSR สายใต้   สถานีนครปฐม
มุ่งหน้า สถานีหัวหิน
สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีปลายทาง    SRT สายตะวันออก    ป้ายหยุดรถไฟอุรุพงษ์
มุ่งหน้า สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
มุ่งหน้า สถานีบ้านพลูตาหลวง
สถานีประดิพัทธ์
มุ่งหน้า สถานีฉะเชิงเทรา
   สายสีแดงอ่อน    สถานีบางซ่อน
มุ่งหน้า สถานีนครปฐม
สถานีปลายทาง    SRT สายใต้    ป้ายหยุดรถไฟบางซ่อน
มุ่งหน้า สถานีสุราษฎร์ธานี
มุ่งหน้า สถานีหาดใหญ่
มุ่งหน้า สถานีปาดังเบซาร์
มุ่งหน้า สถานีสุไหงโกลก
สถานีปลายทาง    SRT สายเหนือ    สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีประดิพัทธ์
มุ่งหน้า สถานีปากท่อ
   สายสีแดงเข้ม    สถานีจตุจักร
มุ่งหน้า สถานีบ้านภาชี
สถานีปลายทาง    SRT สายอีสานใต้    สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีอุบลราชธานี
สถานีปลายทาง    SRT สายอีสานเหนือ    สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีเตาปูน
มุ่งหน้า สถานีท่าพระ
   สายเฉลิมรัชมงคล    สถานีกำแพงเพชร
มุ่งหน้า สถานีหลักสอง


อ้างอิงแก้ไข

  1. รายการฟังหูไว้หู. ออกอากาศเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562. ช่อง 9MCOT
  2. "พื้นที่ใช้สอยรวม 274,192 ตารางเมตร" ไม่รวมของสถานีของสายสีน้ำเงิน
  3. ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ของสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง