ไมล์ คือหน่วยมาตรฐานอังกฤษที่ใช้วัดระยะทาง มักย่อว่า mi จากภาษาอังกฤษ mile
1 ไมล์มีค่าเท่ากับ

ในปัจจุบัน แก้

  • ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะใช้หน่วยวัดมาตรฐานของอังกฤษ จะมีการใช้หน่วยไมล์แทนกิโลเมตร โดยมีตัวย่อที่ใช้กันบ่อย ๆ คือ mi ในการเดินเรือและการเดินทางทางอากาศ ปัจจุบันนิยมใช้หน่วยไมล์กันอย่างแพร่หลายมากกว่าการใช้หน่วยกิโลเมตร

ทั่วโลกได้มีการใช้ไมล์ที่แตกต่างกัน โดยไมล์ที่ใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีค่าเท่ากับ 1,760 หลา (1 หลาเท่ากับ 0.0009144 เมตร) เพราะฉะนั้น 1 ไมล์ของสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 1,609.344 เมตร

  • 1 เยอรมันมีค่าเท่ากับ 4 ไมล์
  • ไมล์สวีดิช,ฮังกาเรียน และแดนิช จะมีค่ามากกว่าไมล์ชนิดอื่น คือเท่ากับหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งของไมล์เยอรมัน

เนื่องจากการที่ค่าไมล์ของแต่ละที่ไม่มีค่าที่เท่ากัน หลาย ๆ ประเทศเลยนิยมใช่หน่วยมาตรฐาน SI ซึ่งก็คือกิโลเมตรแทน

ในประเทศไทยในมักใช้ กิโลเมตร แทน ไมล์

ประวัติศาสตร์ แก้

หน่วยไมล์ได้ถูกใช้ตั้งแต่สมัยโรมันในช่วงที่ยึดครองบริเตน ในชื่อ mille passus (มิลเล ปัสซุส มีความหมายว่า 1,000 ก้าวเดิน) โดยเทียบเท่าได้กับระยะเท้า (1 ฟุต) ของชาวโรมัน 5,000 ฟุต ซึ่งภายหลังจากที่ชาวโรมันย้ายออกจากบริเตน หน่วยไมล์ยังคงมีใช้อยู่ คู่กับหน่วยเดิมเฟอร์ลอง ซึ่งเป็นหน่วยวัดที่นาของชาวบริเตน ซึ่งเป็นระยะที่ม้าสามารถลากคันไถได้ก่อนที่ม้าจะหยุดพักซึ่งมีค่าเท่ากับ 660 ฟุต ซึ่งภายหลังได้มีการรวมหน่วยไมล์และเฟอร์ลองเข้าด้วยกัน โดยเปลี่ยนจากเดิมที่ 1 ไมล์เท่ากับ 5000 ฟุต กลายเป็น 1 ไมล์เท่ากับ 8 เฟอร์ลองและเท่ากับ 5280 ฟุต (1 เฟอร์ลองเท่ากับ 660 ฟุต)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้