อำเภอปากช่อง

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ปากช่อง เป็นอำเภอหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นอำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 1,825.2 ตารางกิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่สุดในจังหวัดนครราชสีมา และมีประชากรมากเป็นอันดับสองรองจากอำเภอเมืองนครราชสีมา อยู่ห่างจากเมืองนครราชสีมาประมาณ 85 กิโลเมตร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสีคิ้ว[1]

อำเภอปากช่อง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Pak Chong
น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
คำขวัญ: 
เขาใหญ่ชวนชม วัวนมพันธุ์ดี
หินอ่อนหลากสี ข้าวโพดหวานมากมี
น้อยหน่าดีที่ปากช่อง
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอปากช่อง
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอปากช่อง
พิกัด: 14°24′42″N 101°25′18″E / 14.41167°N 101.42167°E / 14.41167; 101.42167
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,825.2 ตร.กม. (704.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด197,345 คน
 • ความหนาแน่น108.12 คน/ตร.กม. (280.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30130, 30320 (เฉพาะตำบลกลางดงและพญาเย็น)
รหัสภูมิศาสตร์3021
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

 • เมื่อ พุทธศักราช 2430 บ้านปากช่อง ขึ้นกับตำบลขนงพระ อำเภอจันทึก ต่อมาปี พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์ให้ก่อสร้างทางรถไฟสายแรก กรุงเทพ - นครราชสีมา สร้างทางผ่านกลางหมู่บ้าน จำเป็นต้องระเบิดภูเขาเพื่อวางทางรถไฟ จึงทำให้หมู่บ้านถูกระเบิดหินทำทางรถไฟเป็นช่อง จึงเรียกว่า "บ้านปากช่อง"
 • เมื่อ พุทธศักราช 2482 ทางการสั่งยุบ ตำบลขนงพระ อำเภอจันทึก ให้บ้านปากช่องไปขึ้นกับตำบลจันทึก อำเภอสีคิ้ว
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2490 ตั้งตำบลปากช่อง แยกออกจากตำบลจันทึก[2]
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลปากช่อง ในท้องที่บางส่วนของตำบลปากช่อง อำเภอสีคิ้ว[3]
 • วันที่ 22 มกราคม 2500 แยกพื้นที่ตำบลปากช่อง ตำบลจันทึก ตำบลกลางดง และตำบลหมูสี ของอำเภอสีคิ้ว มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอปากช่อง[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอสีคิ้ว
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2501 ยกฐานะกิ่งอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว เป็น อำเภอปากช่อง[4]
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2508 จัดตั้งสุขาภิบาลกลางดง ในท้องที่บางส่วนของตำบลกลางดง[5]
 • วันที่ 19 กันยายน 2515 ตั้งตำบลขนงพระ แยกออกจากตำบลปากช่อง[6]
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2516 ตั้งตำบลหนองสาหร่าย แยกออกจากตำบลจันทึก[7]
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2520 ตั้งตำบลวังกะทะ แยกออกจากตำบลหนองสาหร่าย[8]
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2524 ยกฐานะจากสุขาภิบาลปากช่อง เป็น เทศบาลตำบลปากช่อง[9]
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2525 ตั้งตำบลโป่งตาลอง แยกออกจากตำบลหมูสี และตั้งตำบลคลองม่วง แยกออกจากตำบลวังกะทะ[10]
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2527 ตั้งตำบลหนองน้ำแดง แยกออกจากตำบลขนงพระ และตั้งตำบลวังไทร แยกออกจากตำบลหนองสาหร่าย[11]
 • วันที่ 26 กันยายน 2529 ตั้งตำบลพญาเย็น แยกออกมาจากตำบลกลางดง[12]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลกลางดง เป็นเทศบาลตำบลกลางดง[13] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลปากช่อง เป็นเทศบาลเมืองปากช่อง[14]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอปากช่องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอปากช่องแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 219 หมู่บ้าน ได้แก่

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอปากช่องประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองปากช่อง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากช่องและบางส่วนของตำบลหนองสาหร่าย
 • เทศบาลตำบลกลางดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกลางดงและบางส่วนของตำบลพญาเย็น
 • เทศบาลตำบลสีมามงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกลางดง)
 • เทศบาลตำบลหมูสี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมูสีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลวังไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไทรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากช่อง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากช่อง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจันทึกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังกะทะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากช่อง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขนงพระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งตาลองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพญาเย็น (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกลางดง)
ภาพพาโนรามามุมกว้างเมืองปากช่อง และถนนมิตรภาพ

ประชากรแก้ไข

ชื่อ ปีที่จัดตั้ง พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2555)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2555)
เทศบาลเมืองปากช่อง 2548 (2524)
15.25
36,121
2,368.59
16,761
เทศบาลตำบลกลางดง 2542
14.11
5,132
363.71
2,200
เทศบาลตำบลสีมามงคล 2550(...)
185
8,256
44.62
3,445
เทศบาลตำบลหมูสี 25 (25..)
378
12,402
32.8
7,463
เทศบาลตำบลวังไทร 25 (25..)
134.34
11,358
84.54
3,906
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 2538
148
16,773
113.33
8,157
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 2538
165.71
16,833
101.58
6,021
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 2538
110.12
9,501
86.27
3,957
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 2538
174.68
29,045
166.27
11,702
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 2538
94.54
12,230
129.36
5,436
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 2538
108.69
5,192
47.76
2,566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 2539
112.85
10,149
89.93
4,093
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 2539
77
9,804
127.32
4,972
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น 2539
85.56
7,156
83.63
4,029
ทั้งหมด 1,825.2 189,952 104.07 84,708

การคมนาคมแก้ไข

ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) และถนนภายในเขตเทศบาลจำนวน 254 สาย มีลำตะคองเป็นลำน้ำสายหลักที่ใช้ในการบริโภค ขนส่ง และประกอบ
ทางรถไฟ มีขบวนรถขึ้น-ล่อง หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟปากช่องให้บริการทุกขบวน
ลักษณะการโดยสารรถไฟ
มีรถท้องถิ่นเที่ยวขึ้นช่วงเช้า-เที่ยวกลับช่วงเย็น
มีรถเร็วเที่ยวขึ้นช่วงสาย,หัวค่ำ,ช่วงดึก,เช้ามืด-เที่ยวกลับช่วงบ่าย,ช่วงเย็น,ช่วงดึก,เช้ามืด
มีรถด่วน/ด่วนดีเซลรางเที่ยวขึ้นช่วงบ่าย,ช่วงดึก,เช้ามืด-เที่ยวกลับเช้ามืด,เช้า,ช่วงดึก
มีรถด่วนพิเศษเที่ยวขึ้นช่วงเช้า-เที่ยวกลับช่วงหัวค่ำ
มีรถธรรมดาเที่ยวขึ้นช่วงบ่าย-เที่ยวกลับช่วงเช้า

การศึกษาแก้ไข

ด้านการศึกษาแก้ไข

 • มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 87 โรงเรียน
 • สังกัดเอกชน จำนวน 17 โรงเรียน

โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ คือ โรงเรียนปากช่อง เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่าย และโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน) คือ โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และโรงเรียนพี่เลี้ยงโรงเรียนในฝัน คือ โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ สอนระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และยังเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล

ระบบการศึกษานอกโรงเรียนแก้ไข

 • กลุ่มสนใจ 13 กลุ่ม
 • วิชาชีพระยะสั้น 11 กลุ่ม
 • ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 37 แห่ง
 • ห้องสมุดประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง

การศึกษาอื่นๆแก้ไข

 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา รวม 1 แห่ง เป็นสถานศึกษาสำหรับพระสงฆ์และสามเณร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 • หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล 12 แห่ง

ด้านศาสนาแก้ไข

 • ประชากรทั่วไปนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 98 ศาสนาอื่นประมาณร้อยละ 2
 • วัดและที่พักสงฆ์ จำนวน 185 แห่ง
 • มัสยิด จำนวน 2 แห่ง
 • ศาลเจ้า จำนวน 4 แห่ง

ด้านสาธารณสุขแก้ไข

มีการให้บริการด้านการสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ ดังนี้

 • โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 259 เตียง จำนวน 1 แห่ง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
 • สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง
 • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 1 แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 3 แห่ง
 • คลินิกเอกชน จำนวน 46 แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 34 แห่ง
 • อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 2,300 คน

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก้ไข

มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ/ตำบล จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากช่อง
 • สถานีตำรวจภูธรตำบลกลางดง
 • สถานีตำรวจภูธรตำบลหมูสี
 • สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองสาหร่าย
 • สถานีตำรวจทางหลวง สทล.6 กก.1

การท่องเที่ยวแก้ไข

อำเภอปากช่องมีเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งทางขึ้นอุทยานด้านอำเภอปากช่องเป็นถนนที่สามารถขึ้นไปถึงบริเวณอุทยานได้สะดวก เนื่องจากเขตอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกับผืนป่าดงพญาเย็นประกอบกับเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา ทำให้สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความเย็นเหมาะแก่การทำปศุสัตว์ขนาดใหญ่ จึงมีฟาร์มขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมทั้งฟาร์มโคนมโชคชัยซึ่งปัจจุบันพัฒนาให้มีบริเวณที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและจัดเป็นแพ็กเกจทัวร์เพื่อเที่ยวชมภายในฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีฟาร์มอื่น ๆ รีสอร์ต และโรงแรมอีกมาก ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มาก โดยเฉพาะช่วงวันหยุดซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครมาพักผ่อน

ปากช่องมีระดับโอโซนเป็นอันดับ 7 ของโลก[ต้องการอ้างอิง]ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่น ดีต่อสุขภาพ บริเวณเขตติดต่อกับอำเภอสีคิ้วเป็นที่ตั้งของเขื่อนลำตะคองซึ่งมีจุดชมวิวที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนโดยตัวเขื่อนอยู่ห่างจากตัวอำเภอปากช่องประมาณ 15 กิโลเมตร ส่วนตำบลกลางดงเป็นแหล่งแวะพักเพื่อซื้อของฝากประเภทผลไม้ต่าง ๆ มากมายสดจากไร่และข้าวโพดหวานอันเลื่องชื่อของไร่สุวรรณ

อาชีพแก้ไข

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการเพาะปลูกพืชหลายชนิด โดยเฉพาะที่เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอและมีการจัดงานประจำปีขึ้นทุกปี คือ น้อยหน่า ส่วนพืชผลอื่น ๆ คือ ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย มะม่วง องุ่น และลิ้นจี่ พืชผักอื่น ๆ ที่เพาะปลูกมาก คือ มะละกอ พริก ผักชี แตงกวา และต้นหอม นอกจากนี้ การทำปศุสัตว์ก็เป็นอีกอาชีพที่ได้รับความนิยม คือ การเลี้ยงไก่ สุกร และโคนม โดยมีโรงงานฟักไข่ขนาดใหญ่อยู่ในสำหรับด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมหลัก โดยทั่วไปจะอยู่ในเขตตัวเมืองซึ่งเป็นเขตการค้าที่ไม่กระจุกตัว แต่จะมีที่ตั้งตามแนวถนนทั้งสองฝั่งของถนนมิตรภาพ มีตลาดในตัวเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าหลายแห่ง แต่มีเขตติดต่อกันจนดูเหมือนเป็นแห่งเดียวกัน

ทำเนียบรายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ย้ายมาจาก ย้ายไปเป็น
1 นายบรรยง สู่พานิช 18 ก.ย. 2500 - 30 พ.ย. 2506
2 นายอนันต์ อนันตกูล 6 ธ.ค. 2506 - 22 พ.ย. 2512
3 นายจรินทร์ กาญจโนมัย 22 พ.ย. 2512 - 6 พ.ค. 2514
4 นายวิโรจน์ อำมรัตน์ 27 พ.ค. 2514 - 9 พ.ค. 2516
5 นายจรวย ยิ่งสวัสดิ์ 17 พ.ค. 2516 - 18 พ.ค. 2518
6 นายไพฑูรย์ สุนทรวิภาต 1 ธ.ค. 2518 - 10 ต.ค. 2520
7 ร.ต.ชวลิต วิบูลย์ประพันธ์ 22 ต.ค. 2520 - 1 มิ.ย. 2522
8 นายวิเชียร เปาอินทร์ 3 มิ.ย. 2522 - 22 ส.ค. 2523
9 ร.ต.เสนาะ นิพภยะ 1 ก.ย. 2523 - 8 ต.ค. 2527
10 นายบุญธรรม ใจรักพันธ์ 8 ต.ค. 2527 - 5 ต.ค. 2529
11 นายไพบูลย์ จินดารัตน์ 6 ต.ค. 2529 - 22 ม.ค. 2530
12 นายสันต์ ภมรบุตร 16 ต.ค. 2530 - 22 ม.ค. 2532
13 นายพงศ์โพยม วาศภูติ 23 ม.ค. 2532 - 15 ต.ค. 2532
14 นายปัญญารัตน์ ปานทอง 16 ต.ค. 2532 - 1 ก.ค. 2533
15 นายอาวุธ วิวัฒน์วานิช 2 ก.ค. 2533 - 24 มี.ค. 2534
16 นายวิสุทธิ์ ตุลสุข 25 มี.ค. 2534 - 20 ต.ค. 2534
17 นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ 11 พ.ย. 2534 - 5 ต.ค. 2535
18 นายวีรวัฒน์ วรรณกูล 12 ต.ค. 2535 - 16 ม.ค. 2537
19 นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ 17 ม.ค. 2537 - 13 ต.ค. 2539 อำเภอคลองหลวง
20 นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง 14 ต.ค. 2539 - 21 พ.ย. 2542 อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอสีคิ้ว
21 นายพิบูลย์ชัย พันธุลี 22 พ.ย. 2542 - 4 ก.พ. 2544 อำเภอตาคลี
22 นายไพบูลย์ ปัญจะ 5 ก.พ. 2544 - 11 ต.ค. 2547
23 นายสุพล ลีมางกูร 1 พ.ย. 2547 - 25 ธ.ค. 2548 อำเภอเมืองสุรินทร์
24 นายประหยัด เจริญศรี 26 ธ.ค. 2548 - 23 ต.ค. 2550 ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
25 นายคณีธิป บุณยเกตุ 24 ต.ค. 2550 -23 ม.ค.2554 ปลัดจังหวัดลพบุรี
26 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ 2 พ.ค. 2554 - 14 ธ.ค. 2557 อธิการบดีวิทยาลัยการปกครอง
27 นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว 26 ม.ค. 2558 - 13 ต.ค. 2560 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
28 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ 16 ต.ค. 2560 - 21 มิ.ย. 2564 อำเภอครบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี
29 นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ 12 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน อำเภอวังสมบูรณ์

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (8 ง): 224–225. January 22, 1957.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (46 ง): 1930–1974. July 29, 1947.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลปากช่อง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (พิเศษ 60 ง): 36–37. August 3, 1956.
 4. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. 2501" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (55 ก): 321–327. July 22, 1958.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (57 ง): 1874–1875. July 20, 1965.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอปากช่อง และอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (139 ง): 2387–2392. September 19, 1972.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (109 ง): 2599–2607. August 28, 1973.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (68 ง): 2982–2984. July 26, 1977.
 9. "พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (101 ก): 13–18. June 24, 1981.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (75 ง): 1931–1939. June 1, 1982.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่มีอำเภอโนนไทย อำเภอปากช่อง อำเภอโชคชัย อำเภอสีคิ้ว และกิ่งอำเภอหนองบุนนาก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (137 ง): 3518–3540. October 2, 1984.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง และอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (พิเศษ 166 ง): 85–93. September 26, 1986.
 13. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999.
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลเมืองปากช่อง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 40 ง): 9. May 30, 2005.