ตำบลจันทึก

ตำบลในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ตำบลจันทึก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร

ตำบลจันทึก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Chan Thuek
ตำบลจันทึกตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลจันทึก
ตำบลจันทึก
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลจันทึกตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลจันทึก
ตำบลจันทึก
ตำบลจันทึก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลจันทึกตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลจันทึก
ตำบลจันทึก
ตำบลจันทึก (ประเทศไทย)
พิกัด: 14°47′04″N 101°28′42″E / 14.784366°N 101.478243°E / 14.784366; 101.478243
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอปากช่อง
พื้นที่
 • ทั้งหมด165.71 ตร.กม. (63.98 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด17,734 คน
รหัสไปรษณีย์ 30130
รหัสภูมิศาสตร์302103
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภออำเภอปากช่อง
การปกครอง
 • นายกนายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์
รหัส อปท.06302108
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 267 หมู่ที่ 1 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ แก้

การปกครอง แก้

ตำบลจันทึก แบ่งการปกครองออกเป็น 22 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 ป่าไผ่
 • หมู่ที่ 2 ท่าหีบ
 • หมู่ที่ 3 หนองกระทุ่ม
 • หมู่ที่ 4 ซับม่วง
 • หมู่ที่ 5 สอยดาว
 • หมู่ที่ 6 หนองไข่น้ำ
 • หมู่ที่ 7 สายชนวน
 • หมู่ที่ 8 หนองตอ
 • หมู่ที่ 9 ซับไม้ล้ม
 • หมู่ที่ 10 หนองใหญ่
 • หมู่ที่ 11 หนองสะแกเหนือ
 • หมู่ที่ 12 ลำพญากลาง
 • หมู่ที่ 13 ท่างอย
 • หมู่ที่ 14 พรหมประดิษฐ์
 • หมู่ที่ 15 ซับมะละกอ
 • หมู่ที่ 16 ซับหินแก้ว
 • หมู่ที่ 17 ซับไม้ล้มเหนือ
 • หมู่ที่ 18 ไร่
 • หมู่ที่ 19 จันทึกใหม่
 • หมู่ที่ 20 ซับมืด
 • หมู่ที่ 21 ราษฎรสามัคคี
 • หมู่ที่ 22 บ่อน้ำทิพย์

สถานที่สำคัญ แก้

การศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสอยดาว
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไข่น้ำ
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่างอย
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
 • โรงเรียนประถมศึกษา
  • โรงเรียนบ้านป่าไผ่
  • โรงเรียนบ้านสอยดาว
  • โรงเรียนบ้านสายชนวน
  • โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม
  • โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ (ลำพญากลาง)
  • โรงเรียนบ้านหนองตอ
  • โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (หนองไข่น้ำ)
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (หนองกระทุ่ม)
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์

ตำบลจันทึกมีวัดทั้งหมด 17 แห่ง และสำนักสงฆ์ทั้งหมด 8 แห่ง

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย