เปิดเมนูหลัก

อำเภอสีคิ้ว

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

สีคิ้ว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอสีคิ้ว
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอสีคิ้ว
นครจันทึก จารึกภาพ 4,000 ปี
สี่เขี้ยวต้นตำนาน คู่บ้านลำตะคอง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอสีคิ้ว
อักษรโรมันAmphoe Sikhio
จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่1,247.068 ตร.กม.
ประชากร126,039 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น101.06 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์3020
รหัสไปรษณีย์30140, 30340 (เฉพาะตำบลลาดบัวขาวและคลองไผ่)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว หมู่ที่ 16
ถนนชุมค้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
พิกัด14°53′30″N 101°43′24″E / 14.89167°N 101.72333°E / 14.89167; 101.72333
โทรศัพท์0 44411040
โทรสาร0 44413028
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

 • พ.ศ. ......... ตั้งอำเภอมีชื่อว่า อำเภอจันทึก
 • พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อมาเป็น อำเภอสีคิ้ว
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลสีคิ้ว ในท้องที่บางส่วนของตำบลสีคิ้ว [1]
 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลปากช่อง ในท้องที่บางส่วนของตำบลปากช่อง [2]
 • วันที่ 1 มกราคม 2500 ได้แยกตำบลปากช่อง ตำบลจันทึก ตำบลกลางดง และตำบลหมูสี ออกจากอำเภอสีคิ้ว ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอปากช่อง และ โอนสุขาภิบาลปากช่อง ไปอยู่ในท้องที่อำเภอปากช่อง[3]
 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ยกฐานะเป็นอำเภอปากช่อง [4]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2509 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลสีคิ้ว [5]
 • วันที่ 1 กันยายน 2513 ตั้งตำบลกฤษณา แยกออกจากตำบลบ้านหัน [6]
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2516 ตั้งตำบลหนองหญ้าขาว แยกออกจากตำบลลาดบัวขาว [7]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2527 ตั้งตำบลหนองน้ำใส แยกออกจากตำบลหนองหญ้าขาว และ ตั้งตำบลวังโรงใหญ่ แยกออกจากตำบลกฤษณา [8]
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2527 จัดตั้งสุขาภิบาลลาดบัวขาว ในท้องที่บางส่วนของตำบลลาดบัวขาว [9]
 • วันที่ 6 กันยายน 2528 ตั้งตำบลมิตรภาพ แยกออกจากตำบลสีคิ้ว และ ตำบลลาดบัวขาว และ ตั้งตำบลคลองไผ่ แยกออกจากตำบลลาดบัวขาว [10]
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2528 จัดตั้งสุขาภิบาลคลองไผ่ ในท้องที่บางส่วนของตำบลคลองไผ่ [11]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2529 ตั้งตำบลดอนเมือง แยกออกจากตำบลหนองน้ำใส [12]
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2530 ตั้งตำบลหนองบัวน้อย แยกออกจากตำบลบ้านหัน [13]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลสีคิ้ว สุขาภิบาลลาดบัวขาว และ สุขาภิบาลคลองไผ่ เป็น เทศบาลตำบลสีคิ้ว เทศบาลตำบลลาดบัวขาว และ เทศบาลตำบลคลองไผ่
 • วันที่ 31 มกราคม 2551 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลสีคิ้ว เป็น เทศบาลเมืองสีคิ้ว

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอสีคิ้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอสีคิ้วแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 169 หมู่บ้าน ได้แก่

1. สีคิ้ว (Sikhio) 18 หมู่บ้าน 7. หนองน้ำใส (Nong Nam Sai) 18 หมู่บ้าน
2. บ้านหัน (Ban Han) 11 หมู่บ้าน 8. วังโรงใหญ่ (Wang Rong Yai) 14 หมู่บ้าน
3. กฤษณา (Kritsana) 12 หมู่บ้าน 9. มิตรภาพ (Mittraphap) 13 หมู่บ้าน
4. ลาดบัวขาว (Lat Bua Khao) 17 หมู่บ้าน 10. คลองไผ่ (Khlong Phai) 10 หมู่บ้าน
5. หนองหญ้าขาว (Nong Ya Khao) 15 หมู่บ้าน 11. ดอนเมือง (Don Mueang) 16 หมู่บ้าน
6. กุดน้อย (Kut Noi) 14 หมู่บ้าน 12. หนองบัวน้อย (Nong Bua Noi) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอสีคิ้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองสีคิ้ว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสีคิ้วและบางส่วนของตำบลมิตรภาพ
 • เทศบาลตำบลคลองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองไผ่
 • เทศบาลตำบลลาดบัวขาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดบัวขาว
 • เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีคิ้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกฤษณาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลาดบัวขาว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าขาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังโรงใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมิตรภาพ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคลองไผ่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวน้อยทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอแก้ไข

 1. เขื่อนลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 195
 2. หลวงปู่โต ถนนมิตรภาพ บ้านโนนกุ่ม 212
 3. อ่างเก็บน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ ถนนมิตรภาพ ห่างจากกิโลเมตรที่ 195 ประมาณ 6 กิโลเมตร
 4. สวนท้าวสุรนารี อยู่ติดเขื่อนลำตะคอง ติดถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 192
 5. อ่างเก็บน้ำซับประดู่ ตำบลมิตรภาพ ห่างจากถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 204 ประมาณ 200 เมตร
 6. แหล่งหินตัด ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 203
 7. สุดแผ่นดิน หรือ ผาชมวิว อยู่ที่ผาบุคา หมู่ที่ 3 และผาชมภู หมู่ที่ 12 ตำบลดอนเมือง

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (พิเศษ 45 ง): 27–28. 30 พฤษภาคม 2499.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลปากช่อง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (พิเศษ 60 ง): 36–37. 3 สิงหาคม 2499.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (8 ง): 224–225. 22 มกราคม 2500.
 4. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. 2501" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (55 ก): 321–327. 22 กรกฎาคม 2501.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 83 (33 ง): 1599–1600. 12 เมษายน 2509.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอประทาย อำเภอสีคิ้ว อำเภอชุมพวง อำเภอโนนสูง อำเภอห้วยแถลง และกิ่งอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (92 ง): 2851–2883. 6 ตุลาคม 2513.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (109 ง): 2599–2607. 28 สิงหาคม 2516.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่มีอำเภอโนนไทย อำเภอปากช่อง อำเภอโชคชัย อำเภอสีคิ้ว และกิ่งอำเภอหนองบุนนาก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (137 ง): 3518–3540. 2 ตุลาคม 2527.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (พิเศษ 27 ง): 6–8. 28 กุมภาพันธ์ 2528.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอชุมพวง อำเภอปักธงชัย อำเภอพิมาย อำเภอครบุรี อำเภอบัวใหญ่ อำเภอจักราช และอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (192 ง): 6095–6133. 17 ธันวาคม 2528.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (39 ง): 1032–1034. 11 มีนาคม 2529.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (218 ง): 6142–6146. 11 ธันวาคม 2529.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอจักราช ชุมพวงบัวใหญ่ ประทาย ปักธงชัย และสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (140 ง): 5122–5146. 23 กรกฎาคม 2530.