อำเภอสีคิ้ว

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

สีคิ้ว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอสีคิ้ว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Sikhio
เขื่อนลำตะคอง
คำขวัญ: 
นครจันทึก จารึกภาพ 4,000 ปี
สี่เขี้ยวต้นตำนาน คู่บ้านลำตะคอง
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอสีคิ้ว
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอสีคิ้ว
พิกัด: 14°53′30″N 101°43′24″E / 14.89167°N 101.72333°E / 14.89167; 101.72333
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,247.068 ตร.กม. (481.496 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด124,317 คน
 • ความหนาแน่น99.69 คน/ตร.กม. (258.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30140, 30340 (เฉพาะตำบลลาดบัวขาวและคลองไผ่)
รหัสภูมิศาสตร์3020
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว หมู่ที่ 16
ถนนชุมค้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2442 ท้องที่นี้มีชื่อว่า อำเภอเมืองนครจันทึก[1]
 • วันที่ 13 สิงหาคม 2442 ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองนครจันทึก ที่ริมทางรถไฟบ้านลาดบัวขาว[2]
 • วันที่ 17 เมษายน 2482 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลขนงพระ อำเภอจันทึก เป็น ตำบลจันทึก และเปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา เป็น อำเภอสีคิ้ว[3]
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2490 ตั้งตำบลกุดน้อย แยกออกจากตำบลบ้านหัน และตำบลสีคิ้ว ตั้งตำบลปากช่อง แยกออกจากตำบลจันทึก[4]
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลสีคิ้ว ในท้องที่บางส่วนของตำบลสีคิ้ว[5]
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลปากช่อง ในท้องที่บางส่วนของตำบลปากช่อง[6]
 • วันที่ 22 มกราคม 2500 ได้แยกตำบลปากช่อง ตำบลจันทึก ตำบลกลางดง และตำบลหมูสี อำเภอสีคิ้ว มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอปากช่อง ขึ้นกับอำเภอสีคิ้ว และโอนสุขาภิบาลปากช่อง ไปอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอปากช่อง[7]
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2501 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว เป็น อำเภอปากช่อง[8]
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2507 ตั้งเรือนจำชั่วคราวลำตะคอง ในพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว (ในขณะนั้น)[9]
 • วันที่ 12 เมษายน 2509 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลสีคิ้ว[10]
 • วันที่ 9 เมษายน 2511 ยกเลิกเรือนจำชั่วคราวลำตะคอง ในพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว (ในขณะนั้น)[11]
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2513 ตั้งตำบลกฤษณา แยกออกจากตำบลบ้านหัน[12]
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2515 ตั้งเรือนจำชั่วคราวลำตะคอง ในพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว (ในขณะนั้น)[13]
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2516 ตั้งตำบลหนองหญ้าขาว แยกออกจากตำบลลาดบัวขาว[14][15]
 • วันที่ 1 กันยายน 2525 จัดตั้งศาลจังหวัดสีคิ้ว[16]
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2527 ตั้งตำบลหนองน้ำใส แยกออกจากตำบลหนองหญ้าขาว และตั้งตำบลวังโรงใหญ่ แยกออกจากตำบลกฤษณา[17]
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 จัดตั้งสุขาภิบาลลาดบัวขาว ในท้องที่บางส่วนของตำบลลาดบัวขาว[18]
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2528 ตั้งตำบลมิตรภาพ แยกออกจากตำบลสีคิ้ว และตำบลลาดบัวขาว ตั้งตำบลคลองไผ่ แยกออกจากตำบลลาดบัวขาว [19]
 • วันที่ 11 มีนาคม 2529 จัดตั้งสุขาภิบาลคลองไผ่ ในท้องที่บางส่วนของตำบลลาดบัวขาว (ในขณะนั้น)[20]
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2529 ตั้งตำบลดอนเมือง แยกออกจากตำบลหนองน้ำใส[21]
 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2530 ตั้งตำบลหนองบัวน้อย แยกออกจากตำบลบ้านหัน[22]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลสีคิ้ว สุขาภิบาลลาดบัวขาว และสุขาภิบาลคลองไผ่ เป็นเทศบาลตำบลสีคิ้ว เทศบาลตำบลลาดบัวขาว และเทศบาลตำบลคลองไผ่ ตามลำดับ
 • วันที่ 31 มกราคม 2551 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลสีคิ้ว เป็นเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอสีคิ้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

เขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอสีคิ้วแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 169 หมู่บ้าน ได้แก่

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอสีคิ้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองสีคิ้ว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสีคิ้วและตำบลมิตรภาพ
 • เทศบาลตำบลลาดบัวขาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดบัวขาว
 • เทศบาลตำบลคลองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองไผ่
 • เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีคิ้ว (นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกฤษณาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว (นอกเขตเทศบาลตำบลลาดบัวขาว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าขาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังโรงใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมิตรภาพ (นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองไผ่ (นอกเขตเทศบาลตำบลคลองไผ่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวน้อยทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอ

แก้
 1. เขื่อนลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 195
 2. วิหารหลวงพ่อโต ถนนมิตรภาพ บ้านโนนกุ่ม 212 เป็นวัดที่สรพงศ์ ชาตรี เป็นผู้ดำเนินการ ติดถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าเมืองโคราช
 3. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ หรือโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ถนนมิตรภาพ ห่างจากกิโลเมตรที่ 195 ประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่บนเขายายเที่ยง มีทั้งอ่างเก็บน้ำ กังหันลม วิวอันสวยงามของเขื่อนลำตะคลองจากมุมสูง
 4. สวนท้าวสุรนารี อยู่ติดเขื่อนลำตะคอง ติดถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 192
 5. อ่างเก็บน้ำซับประดู่ ตำบลมิตรภาพ ห่างจากถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 204 ประมาณ 200 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีร้านอาหารขายอาหารอีสาน ปลาเผาริมอ่าง ทางเข้าแยกจากถนนมิตรภาพไปไม่ไกล มีที่พักให้เลือกพักมากมายหลายรูปแบบ
 6. แหล่งหินตัด ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 203
 7. สุดแผ่นดิน หรือ ผาชมวิว อยู่ที่ผาบุคา หมู่ที่ 3 และผาชมภู หมู่ที่ 12 ตำบลดอนเมือง

คนดัง

แก้
 1. พระเอกท็อป นรากร กันจันทึก

อ้างอิง

แก้
 1. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [ประกาศการตั้งกรมการเมืองลพบุรี ,ข้าหลวงใหญ่รักษาราชการมณฑลลาวเฉียงแทนพระยาทรงสุรเดช และให้ข้าหลวงว่าราชการเมืองภูเก็ตรับราชการแทนข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลภูเก็ตเดิม ,ตั้งนายอำเภอเมืองนครจันทึก , ให้เจ้ากรมป่าไม้ลาออกไปพักและตั้งผู้ว่าการแทน ,ให้ว่าที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลพิษณุโลกไปรับราชการในตำแหน่งข้าหลวงว่าราชการเมืองพิไชย ,ตั้งข้าหลวงมหาดไทยมณฑลลาวเฉียง ,ให้รองข้าหลวงคลังมณฑลปราจีนบุรีเป็นปลัดเมืองนครสวรรค์]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 16 (11): 148–149. June 11, 1899.
 2. "รายงานข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีห์มา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 16 (20): 247–262. August 13, 1899.
 3. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ก): 354–363. April 17, 1939. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-19. สืบค้นเมื่อ 2021-02-01.
 4. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (พิเศษ 45 ง): 27–28. 30 พฤษภาคม 2499. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-28. สืบค้นเมื่อ 2010-05-12.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลปากช่อง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (พิเศษ 60 ง): 36–37. 3 สิงหาคม 2499.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (8 ง): 224–225. 22 มกราคม 2500. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-24. สืบค้นเมื่อ 2010-05-12.
 8. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. 2501" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (55 ก): 321–327. 22 กรกฎาคม 2501. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2010-05-12.
 9. [2]คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๖/๒๕๐๗ เรื่อง ตั้งเรือนจำชั่วคราวลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 83 (33 ง): 1599–1600. 12 เมษายน 2509. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-28. สืบค้นเมื่อ 2010-05-12.
 11. [3]คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๘/๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกเรือนจำชั่วคราว ลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอประทาย อำเภอสีคิ้ว อำเภอชุมพวง อำเภอโนนสูง อำเภอห้วยแถลง และกิ่งอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (92 ง): 2851–2883. 6 ตุลาคม 2513.
 13. [4]คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๓๕/๒๕๑๕ เรื่อง ตั้งเรือนจำชั่วคราวลำตะคอง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (109 ง): 2599–2607. 28 สิงหาคม 2516.
 15. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขประกาศตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 16. [6]พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๕
 17. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่มีอำเภอโนนไทย อำเภอปากช่อง อำเภอโชคชัย อำเภอสีคิ้ว และกิ่งอำเภอหนองบุนนาก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (137 ง): 3518–3540. 2 ตุลาคม 2527.
 18. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (พิเศษ 27 ง): 6–8. 28 กุมภาพันธ์ 2528.
 19. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอชุมพวง อำเภอปักธงชัย อำเภอพิมาย อำเภอครบุรี อำเภอบัวใหญ่ อำเภอจักราช และอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (192 ง): 6095–6133. 17 ธันวาคม 2528.
 20. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (39 ง): 1032–1034. 11 มีนาคม 2529.
 21. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (218 ง): 6142–6146. 11 ธันวาคม 2529.
 22. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอจักราช ชุมพวงบัวใหญ่ ประทาย ปักธงชัย และสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (140 ง): 5122–5146. 23 กรกฎาคม 2530.