อำเภอลำสนธิ

อำเภอในจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย

อำเภอลำสนธิ ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี

อำเภอลำสนธิ
แผนที่จังหวัดลพบุรี เน้นอำเภอลำสนธิ
คำขวัญ: 
น้ำตกวังแสนดีชื่นบาน ตระหง่านปรางค์นางผมหอม แวดล้อมด้วยภูผา สมบูรณ์ป่าซับลังกา สายธาราลำสนธิ
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°18′6″N 101°21′48″E / 15.30167°N 101.36333°E / 15.30167; 101.36333
อักษรไทยอำเภอลำสนธิ
อักษรโรมันAmphoe Lam Sonthi
จังหวัดลพบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด447.0 ตร.กม. (172.6 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด27,411 คน
 • ความหนาแน่น61.32 คน/ตร.กม. (158.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์15190
รหัสภูมิศาสตร์1610
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ หมู่ที่ 1 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอลำสนธิตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ท้องที่อำเภอลำสนธิเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอชัยบาดาล ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองตำบลลำสนธิ ตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลหนองรี ตำบลกุดตาเพชร และตำบลเขารวก ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอลำสนธิ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม[1] ปีเดียวกัน

ในวันที่ 18 มกราคม 2537 ทางราชการได้แบ่งท้องที่ตำบลซับสมบูรณ์ จำนวน 5 หมู่บ้าน มาจัดตั้งเป็นตำบลเขาน้อย[2]

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอลำสนธิ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน[3]


การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอลำสนธิแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ลำสนธิ (Lam Sonthi) 6 หมู่บ้าน
2. ซับสมบูรณ์ (Sap Sombun) 7 หมู่บ้าน
3. หนองรี (Nong Ri) 13 หมู่บ้าน
4. กุดตาเพชร (Kut Ta Phet) 12 หมู่บ้าน
5. เขารวก (Khao Ruak) 6 หมู่บ้าน
6. เขาน้อย (Khao Noi) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอลำสนธิประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำสนธิทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองรีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดตาเพชรทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขารวกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาน้อยทั้งตำบล

สถานที่สำคัญแก้ไข

  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เป็นป่าผืนสุดท้ายในจังหวัดลพบุรี และภาคกลางตอนบนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของป่าไม้ พร้อมทั้งสัตว์ป่าที่หายาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักผจญภัยที่ชอบกิจกรรม แคมป์ปิ้ง มีการส่องนก ชมน้ำตก และพันธุ์ช้างพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปรางค์นางผมหอม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ใน ตำบลหนองรี และมีประวัติมายาวนาน มีการจัดงานบวงสรวงเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือน มกราคม จัดเป็นประเพณีเพื่อความเป็นศิริมงคง ของคนในพื้นที่ และมีการจัดการแสดง เสียงสีเสียง ตำนานปรางค์นางผมหอม ในช่วงงานบวงสรวง

น้ำตกวังแสนดี เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เป็นสถนที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ใน อำเภอลำสนธิ ตั้งอยู่ใน ตำบลหนองรี มีน้ำตลอดทั้งปีและจะมากสุดในช่วงฤดูฝน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ธรรมชาติร่มรื่น​ ไม่ร้อน

เขื่อนกุดตาเพชร ตั้งอยู่ใน ตำบลกุดตาเพชร เป็นเขื่อนเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค ของประชาชน ใน เขตอำเภอลำสนธิ มีวิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม

อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ อ่างเก็บในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ในตำบลกุดตาเพชร มีภูเขา​ วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

เขาพังเหย เป็นภูเขากลั้นระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน แนวทิวเขาอยู่ใน ตำบลลำสนธิ ยาวไปจนถึง อำเภอด่านขุนทด เป็นแนวเขายาว มีทิวทัศน์ที่สวยงาม กลั้นระหว่างจังหวัดลพบุรี ภาคกลาง​ และจังหวัดชัยภูมิ ภาคอีสาน

สถานศึกษาแก้ไข

สถานศึกษาในอำเภอลำสนธิ ในระดับ อำเภอ

- โรงเรียนลำสนธิวิทยา (เดิมคือโรงเรียนหนองรีวิทยา) เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางประจำอำเภอลำสนธิ

- โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) เดิมคือโรงเรียนบ้านหนองรี เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

เป็นโรงเรียนประจำอำเภอในระดับประถมศึกษา

- โรงเรียนชุมชนวัดจงโก (มิตรภาพที่ ๑๕๗) เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จนถึงขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สาธารณสุขแก้ไข

อำเภอลำสนธิ มีระบบสาธารณสุข ดังนี้

โรงพยาบาลลำสนธิ เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลหนองรี บริการรักษาอาการเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในอำเภอลำสนธิ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ประกอบด้วย

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์

๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำสนธิ

๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารวก

๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังทอง

๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตาเพชร

๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหินลาว

หน่วยงานราชการ ในอำเภอลำสนธิแก้ไข

หน่วยงานราชการในอำเภอลำสนธิ ประกอบไปด้วย

๑. ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.๑ ตำบลลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

๒. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.๑ ตำบลลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

๓. สถานีตำรวจภูธรลำสนธิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.๑ ตำบลลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

๔. ด่านกักสัตว์โคกคลี ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.๖ ตำบลลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

๕. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ตั้งอยู่ใน ต.ลำสนธิ และตำบลหนองรี

๖. เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ใน ต.กุดตาเพชร

๗. ไปรษณีย์อำเภอลำสนธิ ตั้งอยู่ใน ต.หนองรี

ธนาคารแก้ไข

ธนาคารในอำเภอลำสนธิ มีให้บริการด้านการเงิน จำนวน ๑ ธนาคาร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ... ตั้งอยู่ใน ต.หนองรี

ประเพณีแก้ไข

ประเพณีที่สืบทอดกันมาและจัดเป็นประจำทุกปี ในอำเภอลำสนธิ คือ

- ประเพณีตักบาตรเทโว โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลออกพรรษาตามประเพณีทางพระพุทธศาสนา จัด ณ วัดหนองรี และวัดประจำตำบล ในอำเภอลำสนธิ

- ประเพณีแข่งขันเรือยาววัดหนองรี จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันออกพรรษา ของทุกๆปี โดยมีการแข่งขันของประชาชนในอำเภอลำสนธิ และประชาชนนอกพื้นที่ โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวนมาก และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี - ประเพณีกวนข้าวทิพย์​ จะจัดในช่วงวันวิสาขบูชา​ ของทุกปี​ โดยการร่วมกันบริจาคข้าวแป้ง​ นม​ น้ำตาล​ มะพร้าว​ ผลไม้​ ถั่ว​งา​ ของคนในชุมชนแล้วน้ำมากวนข้าวทิพย์​ ก่อนวันพระ​วันวิสาขบูชา​ เมื่อกวนเสร็จแล้วจะนำข้าวทิพย์มาแจกให้ผู้ที่มาทำบุญในเช้าวันพระวันวิสาขบูชา​ สร้างความสามัคคีและความศรัทธาในชุมชน

อ้างอิงแก้ไข

  1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอลำสนธิ
  2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอลำสนธิ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  3. พระราชกฤษฎีกาตั้ง ... อำเภอลำสนธิ ... พ.ศ. ๒๕๓๙