เปิดเมนูหลัก

อำเภอด่านขุนทด

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ด่านขุนทด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา จากทั้งหมด 32 อำเภอ ซึ่งอำเภอด่านขุนทดเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา สาธารณสุขที่สำคัญอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอด่านขุนทด
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอด่านขุนทด
คำขวัญ: หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
โคพันธุ์ดี ถิ่นที่พริกจินดา งามตาผ้าไหม
หม้อดินด่านใน โอ่งใหญ่กุดม่วง
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°12′35″N 101°45′57″E / 15.20972°N 101.76583°E / 15.20972; 101.76583
อักษรไทยอำเภอด่านขุนทด
อักษรโรมันAmphoe Dan Khun Thot
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,428.1 ตร.กม. (551.4 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด129,019 คน
 • ความหนาแน่น90.34 คน/ตร.กม. (234.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์30210, 36220 (เฉพาะตำบลบ้านแปรงและหนองไทร)
รหัสภูมิศาสตร์3008
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด

ประวัติศาสตร์แก้ไข

เรื่องราวที่เป็นตำนานชาวด่านขุนทด ที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นลายลักษณ์อักษรในพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ได้กล่าวถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตอนปราบชุมชนต่างๆและปรากฏในการปราบชุมนุมพระเจ้าพิมายโดยกล่าวไว้ว่า "ฝ่ายพระเจ้าพิมายได้ทราบข่าวศึก จึงแต่งตั้งให้พระยาวรวงศาธิราช(พระยาน้อย) ยกกองทัพลงมาตั้งค่ายรับอยู่ ณ ด่านขุนทด ทางหนึ่ง และให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ พระยามนตรี กับทั้งมองญา ยกกองทัพมาตั้งค่ายรับอยู่บ้านจอหอทางหนึ่ง" และ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระเจ้าตากสิน) จึงดำรัสให้ พระมหามนตรี และพระราชวรินทร์ ยกกองทัพไปตีทัพพระยาวรวงศาธิราชซึ่งตั้ง ณ ด่านขุนทด นั้น" จึงกล่าวได้ว่าด่านขุนทดมีกำเนิดมาก่อนรัชสมัยของพระเจ้าตากสินค่อนข้างแน่ชัด

อำเภอด่านขุนทด มีประวัติเท่าที่รวบรวมค้นหาหลักฐานได้ ในด้านตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือสืบเชื้อสายปกครองดูแลด่านขุนทด คอยเก็บส่วยอากรไปยังแขวงสันเทียะ มีพระเสมารักษาเขตเป็นผู้ปกครองดูแลรักษาด่าน โดยมีที่ทำการอยู่ที่วัดโพธิ์ชุมพล (วัดโคกรักษ์) ต่อมาพระเสมารักษาเขตถึงแก่อนิจกรรมพระประเวชเข้มแข็ง บุตรชายได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทน ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง

 • พ.ศ. 2451 (ร.ศ.127)ชุมชนด่านขุนทดจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอ ได้ย้ายที่ทำการจากวัดโพธิ์ชุมพล (บ้านโคกรักษ์) มายังบริเวณตะวันตกของโรงเรียนบ้านหาญในปัจจุบัน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านหาญ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอพันชนะ [1]
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2457 เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอด่านขุนทด อีกครั้ง
 • วันที่ 24 กันยายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลด่านขุนทด ในท้องที่บางส่วนของตำบลด่านขุนทด[2]
 • วันที่ 16 มีนาคม 2503 โอนพื้นที่หมู่ 2 และ หมู่ 7 (ในขณะนั้น) ของตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอขามทะเลสอ[3]
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2503 กำหนดเขตตำบลด่านใน หลังจาก ได้โอนมาจากตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด (หมู่ 2 และ หมู่ 7) ไปตั้งเป็น หมู่ 5 และหมู่ 6 ของตำบลหนองสรวง กิ่งอำเภอขามทะเลสอ[4]
 • วันที่ 30 กันยายน 2514 ตั้งตำบลหินดาด แยกออกจากตำบลตะเคียน ตั้งตำบลหนองกราด แยกออกจากตำบลกุดพิมาน และ ตั้งตำบลบ้านแปรง แยกออกจากตำบลหนองบัวตะเกียด[5]
 • วันที่ 20 กันยายน 2522 ตั้งตำบลสำนักตะคร้อ แยกออกจากตำบลพันชนะ[6]
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2526 ตั้งตำบลห้วยบง แยกออกจากตำบลหินดาด[7]
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2526 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลหนองกราด และ ตำบลกุดพิมาน โดยโอนหมู่ 10 (หมู่บ้านสำนักพิมาน) ของตำบลหนองกราด ไปขึ้นกับตำบลกุดพิมาน แล้วตั้งเป็น หมู่ 12 ของตำบลกุดพิมาน[8]
 • วันที่ 6 กันยายน 2528 ตั้งตำบลหนองแวง แยกออกจากตำบลบ้านเก่า[9]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2533 ตั้งตำบลหนองไทร แยกออกจากตำบลบ้านแปรง และ ตั้งตำบลโนนเมืองพัฒนา แยกออกจากตำบลหนองบัวละคร[10]
 • วันที่ 29 มีนาคม 2535 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองกราด ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองกราด [11]
 • วันที่ 30 กันยายน 2535 จัดตั้งตำบลบึงปรือ แยกออกจากตำบลสำนักตะคร้อ[12]
 • วันที่ 1 เมษายน 2538 ได้แยกพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวง และตำบลบึงปรือ ไปตั้งเป็นกิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ ขึ้นกับอำเภอด่านขุนทด[13]
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งอำเภอเทพารักษ์
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลด่านขุนทด และ สุขาภิบาลหนองกราด เป็น เทศบาลตำบลด่านขุนทด และ เทศบาลตำบลหนองกราด
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะเป็นอำเภอเทพารักษ์ [14]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอด่านขุนทดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอด่านขุนทดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 225 หมู่บ้าน

1. กุดพิมาน (Kut Phiman) 9. สระจรเข้ (Sa Chorakhe)
2. ด่านขุนทด (Dan Khun Thot) 10. หนองกราด (Nong Krat)
3. ด่านนอก (Dan Nok) 11. หนองบัวตะเกียด (Nong Bua Takiat)
4. ด่านใน (Dan Nai) 12. หนองบัวละคร (Nong Bua Lakhon)
5. ตะเคียน (Takhian) 13. หินดาด (Hin Dat)
6. บ้านเก่า (Ban Kao) 14. ห้วยบง (Huai Bong)
7. บ้านแปรง (Ban Praeng) 15. โนนเมืองพัฒนา (Non Mueang Phatthana)
8. พันชนะ (Phan Chana) 16. หนองไทร (Nong Sai)
ข้อมูลตำบลต่าง ๆ ในอำเภอด่านขุนทด
ลำดับ ชื่อตำบล พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจาก
อำเภอ (กม.)
หมู่บ้าน หลังคาเรือน* ประชากร*
ชาย หญิง รวม
-
ทุกตำบล
1428 - 220 37,786 63,377 64,603 127,960
1
ด่านขุนทด
67 0 14 7,067 7,758 8,367 16,105
2
กุดพิมาน
62.05 13.2 15 2,526 4,762 4,953 9,715
3
ด่านอก
47 12.2 7 1,097 2,073 2,119 4,192
4
ด่านใน
73 19.6 8 1,098 2,334 2,338 4,672
5
ตะเคียน
107.12 6.8 17 3,082 5,645 5,761 11,406
6
บ้านเก่า
88 11.8 12 1,938 3,676 3,766 7,442
7
บ้านแปรง
79.86 17.1 12 2,040 3,326 3,410 6,736
8
พันชนะ
89.27 13.6 11 1,817 3,190 3,162 6,352
9
สระจรเข้
84 17.9 12 1,596 3,040 3,108 6,148
10
หนองกราด
151.26 20.4 17 2,777 4,845 4,916 9,761
11
หนองบัวตะเกียด
70.73 13.8 15 2,320 4,281 4,524 8,805
12
หนองบัวละคร
42 16.2 9 948 1,795 1,774 3,569
13
หินดาด
107 23.6 24 3,612 6,762 6,692 13,454
14
ห้วยบง
200.97 32.9 25 3,356 5,198 4,909 10,107
15
โนนเมืองพัฒนา
44.74 22.5 11 1,232 2,175 2,260 4,435
16
หนองไทร
65.18 25.9 8 1,280 2,517 2,544 5,061

* ข้อจำนวนประชากรและจำนวนหลังคาเรือน ณ เดือนเมษายน 2557[15]

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอด่านขุนทดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลด่านขุนทด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลด่านขุนทด
 • เทศบาลตำบลหนองกราด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองกราด
 • เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวตะเกียดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดพิมานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านขุนทด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลด่านขุนทด)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านนอกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านในทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเก่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแปรงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพันชนะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระจรเข้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกราด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองกราด)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวละครทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินดาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยบงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไทรทั้งตำบล

หน่วยงานราชการในอำเภอแก้ไข

 • ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาด่านขุนทด
 • สำนักงานสัสดี
 • สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
 • สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด
 • สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด
  • สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยห้วยบง
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านขุนทด
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด
 • โรงพยาบาลด่านขุนทด
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
 • สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอด่านขุนทด
 • สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด
 • สถานีตำรวจภูธรหินดาด

สถาบันการศึกษาแก้ไข

 
หอประชุมโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียนปราสาทวิทยาคม
 
หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหลงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

โรงเรียนแก้ไข

สถาบันอาชีวศึกษาแก้ไข

การสาธารณสุขแก้ไข

ตลาดแก้ไข

 • ตลาดไชยณรงค์
 • ตลาดเทศบาล 1
 • ตลาดเทศบาล 2 (ตลาด บ.ข.ส.)
 • ตลาดพงษ์ศิริ
 • ตลาดคลองถม

ถนนสายสำคัญแก้ไข

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

ไฟล์:กังหันห้วยบง.jpg
ทุ่งกังหันลมที่ตำบลห้วยบง

อ้างอิงแก้ไข

 1. อ.ด่านฯ
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด [[จังหวัดนครราชสีมา]]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (พิเศษ 83 ง): 37–38. 15 ตุลาคม 2499. URL–wikilink conflict (help)
 3. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต[[อำเภอโนนไทย]] อำเภอด่านขุนทด และกิ่งอำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน\ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2503" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 77 (19 ก): 148–150. 15 มีนาคม 2503. URL–wikilink conflict (help)
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่ กิ่งอำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน และอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 77 (97 ง): 2242–2245. 29 พฤศจิกายน 2503.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอครบุรี อำเภอสูงเนิน อำเภอห้วยแถลง อำเภอคง อำเภอด่านขุนทด และอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (120 ง): 3100–3136. 9 พฤศจิกายน 2514.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอด่านขุนทด อำเภอประทาย อำเภอคง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (192 ง): 4373–4386. 20 พฤศจิกายน 2522.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโชคชัย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (141 ง): 3100–3106. 30 สิงหาคม 2526.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (161 ง): 3761–3763. 11 ตุลาคม 2526.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอชุมพวง อำเภอปักธงชัย อำเภอพิมาย อำเภอครบุรี อำเภอบัวใหญ่ อำเภอจักราช และอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (192 ง): 6095–6133. 17 ธันวาคม 2528.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมพวง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอประทาย อำเภอด่านขุนทด และอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (พิเศษ 149 ง): 118–140. 17 สิงหาคม 2533.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (พิเศษ 126 ง): 57–59. 30 กันยายน 2535.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (พิเศษ 151 ง): 55–59. 27 พฤศจิกายน 2535.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 57. 22 มีนาคม 2538.
 14. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. 2550" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.
 15. http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php