ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน–หนองคาย

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน–หนองคาย ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่กำลังก่อสร้าง ขนาด 4–6 ช่องจราจร เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เส้นทางเริ่มต้นจากอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย โดยเริ่มก่อสร้างช่วงบางปะอิน–นครราชสีมาเป็นช่วงแรก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีระยะทางในช่วงนี้ประมาณ 196 กิโลเมตร ทางหลวงพิเศษสายนี้มีลักษณะเส้นทางขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6
ทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน–หนองคาย
Motorway 6 and Lam Takhong Reservoir from Khao Yai Thiang.jpg
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วงที่เป็นทางยกระดับ
บนถนนมิตรภาพเลียบอ่างเก็บน้ำลำตะคอง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว195.943 กิโลเมตร (121.753 ไมล์)
ประวัติเริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2559
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ถ.กาญจนาภิเษก (ตต.) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ปลายทางทิศตะวันออก
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

โดยตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วงปากช่อง - ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระยะทาง 77 กิโลเมตร จะเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีไปจนกว่าด่านเก็บค่าผ่านทางจะแล้วเสร็จ[1][2] ส่วนกำหนดการเปิดใช้บริการทั้งโครงการในปี พ.ศ. 2568[3][4]

ประวัติ แก้

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายเส้นทางในแผนแม่บทระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2540 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทาง 3 สายต่อเนื่องกัน (ระยะทางตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2540) ได้แก่ สายบางปะอิน–นครราชสีมา, สายนครราชสีมา–ขอนแก่น และสายขอนแก่น–หนองคาย ทั้ง 3 เส้นทางนี้จะมีระยะทางรวมกัน 535 กิโลเมตร โดยทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน–นครราชสีมา เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ที่เริ่มดำเนินการเป็นโครงการแรกซึ่งมี พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทาง 3 สายต่อเนื่องกัน ได้แก่

 1. บางปะอิน–นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กำลังก่อสร้าง เปิดใช้งานบางส่วนในปี พ.ศ. 2567)
 2. นครราชสีมา–ขอนแก่น ระยะทาง 169 กิโลเมตร (อยู่ในขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม[5])
 3. ขอนแก่น–หนองคาย ระยะทาง 160 กิโลเมตร

บางปะอิน–นครราชสีมา แก้

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วงบางปะอิน-ปากช่อง เริ่มต้นจากปลายถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันออก) ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบี่ยงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คู่ขนานไปกับถนนพหลโยธินทางฝั่งเหนือ ผ่านจุดตัดโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 สายบางปะอิน–นครสวรรค์ ผ่านพื้นที่อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย และเข้าสู่จังหวัดสระบุรีที่อำเภอหนองแค ผ่านบ้านหินกองและเบนไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อย จากนั้นตัดถนนพหลโยธินแล้วใช้เขตทางและซ้อนทับไปกับทางเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านตะวันออก ที่อำเภอเมืองสระบุรี ก่อนแยกออกจากแนวทางเลี่ยงเมือง ตรงไปผ่านบ้านห้วยแห้ง แล้วขนานกับถนนมิตรภาพทางฝั่งใต้ ผ่านอำเภอแก่งคอย ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 (แก่งคอย–บ้านนา) ผ่านบ้านโคกกรุง ผ่านด้านเหนือของวิทยาลัยเกษตรสงเคราะห์สระบุรี เข้าสู่เขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองทับกวาง แล้วเข้าสู่เขตพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จากนั้นเข้าสู่เขตจังหวัดนครราชสีมา ตัดผ่านพื้นที่บ้านคั่นตะเคียน บ้านกลางดง ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2220 (ทางเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม) ตัดผ่านบริเวณบ้านหนองน้ำแดง ผ่านพื้นที่เขตทหาร ไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณอำเภอปากช่อง รวมระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร

เส้นทางช่วงปากช่อง-นครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยแนวเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนตัดใหม่และใช้แนวเส้นทางถนนมิตรภาพบางส่วน เริ่มจากจุดสิ้นสุดเส้นทางตอนที่ 1 ที่อำเภอปากช่อง โดยเส้นทางขนานไปกับถนนมิตรภาพและห่างออกมาทางทิศใต้ ประมาณ 2 กิโลเมตร ตัดบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) จนกระทั่งถึงกิโลเมตรที่ 115 แนวเส้นทางจะเลี้ยวเข้าขนานกับถนนมิตรภาพในรูปแบบถนนระดับดิน จากนั้นบริเวณก่อนถึงอ่างเก็บน้ำลำตะคองจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบทางยกระดับเหนือถนนมิตรภาพไปจนถึงหน้าเรือนจำคลองไผ่ จากนั้นจะเบี่ยงออกไปขนานกับถนนมิตรภาพฝั่งเหนือ และลดลงสู่ระดับดินบนแนวเส้นทางตัดใหม่ มุ่งหน้าสู่อำเภอสีคิ้ว ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ผ่านอำเภอสูงเนินและอำเภอขามทะเลสอ ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 และ 2198 ไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร

การเปิดทดลองใช้งานชั่วคราว แก้

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการมอบหมายให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง พิจารณาการเปิดทดลองใช้งานชั่วคราว ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ในบางตอนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและตรวจรับงานแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ณ ขณะนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้น[6]

โดยตอนที่สามารถเปิดให้ทดลองใช้งานชั่วคราวได้นั้น คือ ตอนที่ 24-37 ช่วงถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 65 บริเวณศูนย์พักพิงสุนัขชัยบุรินทร์ อ.ปากช่อง ถึง ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว (ทล.201) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร โดยเปิดให้ทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยการใช้ช่องจราจรเดินรถในเส้นทางจะใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ เพียงฝั่งเดียว เนื่องจากช่องจราจรฝั่งขาออกจะสงวนไว้สำหรับรถฉุกเฉินกรณีมีเหตุฉุกเฉินในเส้นทาง ในส่วนทิศทางการเดินรถในเส้นทาง จะแบ่งออกเป็นดังนี้ วันที่ 9 - 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เปิดทดลองใช้งานทิศทางขาออก และวันที่ 14 - 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เปิดทดลองใช้ทิศทางขาเข้า[7]

หลังจากที่เปิดทดลองใช้งานชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 มีปริมาณรถเข้าใช้งานเส้นทางรวม 206,105 คัน สามารถแบ่งเบาภาระการจราจรของถนนมิตรภาพ ช่วง อ.ปากช่อง ถึง อ.สีคิ้ว ได้ประมาณ 20 - 30% โดยได้รับเสียงตอบรับจากผู้ทดลองใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น อาจมีการขยายเส้นทางการทดลองใช้งาน จากเดิม ถึง อ.สีคิ้ว (ทล.201) ขยายเส้นทางไปถึงทางแยกต่างระดับเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ทล.204) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ประกอบการเปิดทดลองใช้เส้นทางด้วย[8][9]

ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง แก้

ตลอดเส้นทางเป็นระบบปิด (Close System) มีอาคารเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านขามทะเลสอ

การจัดเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง โดยมีวิธีการจัดเก็บค่าผ่านทางดังนี้

 • แบบเงินสด (Manual Toll Collection : MTC)
 • แบบอัตโนมัติแบบมีไม้กั้น (Electronic Toll Collection : ETC) M-pass/Easy pass
 • แบบอัตโนมัติแบบไร้ไม้กั้น (Multi-lane Free flow:M-flow)

โดยมีการปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ทุก 7 ปี

 • รถยนต์ 4 ล้อ ค่าแรกเข้าอยู่ที่ 10 บาท และคิดเพิ่ม 1.25 บาท/กม. หากใช้บริการทั้งเส้นทาง ค่าบริการอยู่ที่ 240 บาท
 • รถยนต์ 6 ล้อ ค่าแรกเข้าอยู่ที่ 16 บาท และคิดเพิ่ม 2.00 บาท/กม. หากใช้บริการทั้งเส้นทาง ค่าบริการอยู่ที่ 380 บาท
 • รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ ค่าแรกเข้าอยู่ที่ 23 บาท และคิดเพิ่ม 2.88 บาท/กม. หากใช้บริการทั้งเส้นทาง ค่าบริการอยู่ที่ 550 บาท

รูปแบบการก่อสร้าง แก้

ใช้พื้นผิวคอนกรีต ขนาด 4-6 ช่องจราจร เขตทางทั่วไปกว้างประมาณ 70 เมตร (บริเวณที่มีการออกแบบทางบริการจะเพิ่มความกว้างเขตทางออกไปด้านละ 20 เมตร) มีความกว้างช่องจราจร 3.60 เมตร ความกว้างของไหล่ทางด้านใน 1.50 เมตร และความกว้างของไหล่ทางด้านนอก 3.00 เมตร

ขนาดช่องจราจร
 1. ช่วง อ.บางปะอิน - อ.ปากช่อง (กม.0+000 – กม.109+500) มีขนาด 6 ช่องจราจร
 2. ช่วง อ.ปากช่อง - อ.เมืองนครราชสีมา (กม.109+500 – กม.+196+000) มีขนาด 4 ช่องจราจร
เขตทางยกระดับ
 1. ช่วงบริเวณทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (กม.40 – กม.47) เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร
 2. ช่วงบริเวณโรงปูนซีเมนต์ทีพีไอ (กม.69 – กม.75) เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร
 3. ช่วงบริเวณองค์การส่งเสริมกิจการโคนม (กม.82 – กม.84) เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร
 4. ช่วงบริเวณลำตะคอง (กม.125 – กม.143) เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร

บริการ แก้

การพัฒนาพื้นที่ริมทางโดยรัฐบาลจะเปิดการประกวดราคาเป็นรูปแบบ PPP Net Cost ระยะเวลา 30 ปี แบบมีเงื่อนไขโดยรัฐบาลจะได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณการจราจรที่เข้าพักริมทางหลวง อย่างไรก็ตามการลงทุนและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) ไม่ได้รวมอยู่ในการร่วมทุนในส่วนงานระบบดำเนินงานเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษา (O&M) ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ริมทางมีรูปแบบดังนี้

 1. ศูนย์บริการทางหลวง (service center) ขนาด 50 ไร่ จำนวน 1 แห่ง : ปากช่อง
 2. สถานที่บริการทางหลวง (service area) ขนาด 20 ไร่ จำนวน 2 แห่ง : สระบุรีและสีคิ้ว
 3. ที่พักริมทาง (rest area) ขนาด 15 ไร่ จำนวน 5 แห่ง : วังน้อย หนองแค ทับกวาง ปากช่อง และสูงเนิน

รายชื่อทางออก แก้

จังหวัดอำเภอกม. ที่ทางออกชื่อจุดหมายปลายทางหมายเหตุ
พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน0+0001Bบางปะอิน 1  ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก)อ.บางบัวทอง
2+5001/1Aบางปะอิน 2  ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก)บางนา, ชลบุรี
2+500  ทล.พ.5นครสวรรค์ทล.พ.5 ยังไม่มีการก่อสร้าง
ด่านเก็บค่าผ่านทางบางปะอิน
วังน้อย10+5002วังน้อย  ทล.309อยุธยา, อ.วังน้อย
สระบุรีหนองแค33+0003หินกอง  ทล.33อ.ภาชี, หินกอง, นครนายก
หนองแค/เมืองสระบุรี44+8004Aสระบุรี  ถนนพหลโยธินสระบุรีมีทางออกเฉพาะบนฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
44+8004B  ถนนพหลโยธินกรุงเทพมีทางออกเฉพาะบนฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
44+8004C  ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีด้านตะวันออกนครราชสีมา, ลพบุรี, เพชรบูรณ์มีทางออกเฉพาะบนฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
เมืองสระบุรี50+475สะพานข้ามทางรถไฟสายชุมทางคลองสิบเก้า–ชุมทางแก่งคอย
เมืองสระบุรี/แก่งคอยสถานที่บริการทางหลวงสระบุรี
แก่งคอย53+5005แก่งคอย  ถนนแก่งคอย–บ้านนาอ.แก่งคอย, อ.บ้านนา
มวกเหล็ก78+5006มวกเหล็ก  ถนนมิตรภาพอ.มวกเหล็ก
นครราชสีมาปากช่องศูนย์บริการทางหลวงปากช่อง
110+0007ปากช่อง  ถนนธนะรัชต์ – อ.ปากช่อง, เขาใหญ่
สีคิ้วสถานที่บริการทางหลวงสีคิ้ว
154+0008สีคิ้ว  ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิอ.ด่านขุนทด, ชัยภูมิ, อ.โชคชัย, บุรีรัมย์
ขามทะเลสอด่านเก็บค่าผ่านทางขามทะเลสอ
186+300ขามทะเลสอ  ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาอ.โนนไทย, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.สูงเนิน
เมืองนครราชสีมา195+8009นครราชสีมา  ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาขอนแก่น, นครราชสีมา

โครงการในอนาคต แก้

นครราชสีมา–ขอนแก่น แก้

กรมทางหลวงโดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ขณะนี้เส้นทางนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดผลการศึกษาแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2562 จากนั้นจะเสนอเข้า ครม.เพื่ออนุมัติการก่อสร้าง คาดนำเสนอเข้า ครม. ปี 2567 โดยแนวเส้นทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม และขอนแก่น[10]

ขอนแก่น–หนองคาย แก้

ปัจจุบันกรมทางหลวงโดยสำนักแผนงานยังไม่มีแผน เริ่มดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม สายขอนแก่น-หนองคาย[11] โดยคาดว่าจะเริ่มศึกษาก็ต่อเมื่อสายนครราชสีมา-ขอนแก่นได้รับการอนุมัติโครงการจาก ครม.

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. คมนาคม เปิดผลงาน 99 วัน 9 โครงการ นำร่องรถไฟฟ้า 20 บาท-เปิดสนามบินเชียงใหม่ 24 ชม.
 2. 'มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช' วิ่งฟรี 1 ปี เริ่มเที่ยงคืน 28 ธ.ค. เช็กจุดขึ้นลง
 3. คึกคัก! เอกชน 300 ราย แห่ฟังร่างทีโออาร์ลงทุนงานระบบมอเตอร์เวย์ 2 สายใหม่ ยื่นซอง มี.ค.นี้
 4. ดึงบิ๊กค้าปลีก-ปั๊มน้ำมันลงทุนจุดพักรถมอเตอร์เวย์-
 5. กรมทางหลวงลุยมอเตอร์เวย์ เส้นทางโคราช-ขอนแก่น เปิดเวทีปชช.๒๗-๒๘ พ.ย.
 6. ศักดิ์สยามแย้มข่าวดีสงกรานต์นี้ลุ้นเปิดใช้มอเตอร์เวย์'บางปะอิน-โคราช' - ไทยโพสต์
 7. เปิดใช้ มอเตอร์เวย์ “บางปะอิน–โคราช” 9-19 เม.ย. แก้รถติดสงกรานต์ - ประชาชาติธุรกิจ
 8. ทล.เล็งมอบของขวัญปีใหม่ 65 เปิดวิ่ง "มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช" เพิ่มอีก 40 กม. - สยามรัฐ
 9. คาดเปิดใช้ชั่วคราวมอเตอร์เวย์ ช่วงปากช่อง-นครราชสีมา ปีใหม่ 65 - YouTube ช่อง The king communication
 10. ปฐมนิเทศน์โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอรเวย์)สายนครราชสีมา-ขอนแก่น ครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาแนวเส้นทางก่อสร้างมูลค่าลงทุนกว่า70,000 ล้านบาท
 11. 'ทางหลวง'เตรียมเสนอรัฐขยายมอเตอร์เวย์ถึงหนองคาย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้