อำเภอโนนสะอาด

อำเภอในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

อำเภอโนนสะอาด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี และเป็น 1 ใน 5 อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน โดยเมื่อเดินทางจากกรุงเทพฯ จะเป็นอำเภอแรกเมื่อเข้าสู่เขตจังหวัดอุดรธานี

อำเภอโนนสะอาด
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอโนนสะอาด
คำขวัญ: 
เมืองอ้อยหวาน แตงร้านใหญ่
ไหมพรมสวย รวยธรรมะ
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°58′42″N 102°53′36″E / 16.97833°N 102.89333°E / 16.97833; 102.89333
อักษรไทยอำเภอโนนสะอาด
อักษรโรมันAmphoe Non Sa-at
จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด424.913 ตร.กม. (164.060 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด50,157 คน
 • ความหนาแน่น118.04 คน/ตร.กม. (305.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์41240
รหัสภูมิศาสตร์4105
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด เลขที่ 253 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอ
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอโนนสะอาด เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นท้องถิ่นที่ตั้งของเส้นทางแยกสำหรับผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังภาคอีสานตอนบน โดยเส้นทางจะเป็นเส้นทางแยกออกจากกันที่บ้านกุดดอกคำ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญในปัจจุบัน ส่วนเส้นทางอีกสายหนึ่งจะแยกไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่จังหวัดสกลนครและนครพนม ซึ่งเป็นชุมทางการเดินทางที่สำคัญในอดีต และยังคงสภาพเดิมให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ต่อมาได้มีการพัฒนาตัดเส้นทางคมนาคมใหม่ โดยมีการก่อสร้างถนนมิตรภาพ ช่วงขอนแก่น – อุดรธานี ระหว่าง พ.ศ. 2509–2515 ทำให้การคมนาคมสะดวกสบาย ความเจริญรุ่งเรืองจึงขยายตัวมาสู่บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด ซึ่งแยกจากตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ด้วยอิทธิพลของเส้นทางถนนมิตรภาพ ทำให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวหรือไทยอีสานซึ่งอพยพมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นคนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี มีอยู่ไม่มากนักซึ่งส่วนใหญ่จะอพยพมาจากจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่เกือบร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดของอำเภอโนนสะอาด โดยต่างอพยพมาเพื่อจับจองที่ดิน ตั้งถิ่นฐาน และทำการเกษตร เมื่อประมาณ พ.ศ. 2470 เป็นต้นมา เมื่อความเจริญขยายตัวมาสู่บ้านโนนสะอาดและมีผู้คนอพยพมาที่บ้านโนนสะอาดเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นชุมชนใหญ่ ประกอบกับอำเภอกุมภวาปีเป็นอำเภอใหญ่และมีพื้นที่การปกครองของกว้างไกล ทางราชการจึงได้ยกฐานะบ้านโนนสะอาดขึ้นเป็น "กิ่งอำเภอโนนสะอาด" เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2517 โดยในครั้งแรกมี 3 ตำบล คือ ตำบลโนนสะอาด, ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ และตำบลบุ่งแก้ว และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะให้เป็น อำเภอโนนสะอาด เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2520

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอโนนสะอาดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโนนสะอาดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน

1. โนนสะอาด (Non Sa-at) 9 หมู่บ้าน
2. บุ่งแก้ว (Bung Kaeo) 12 หมู่บ้าน
3. โพธิ์ศรีสำราญ (Pho Si Samran) 9 หมู่บ้าน
4. ทมนางาม (Thom Na Ngam) 10 หมู่บ้าน
5. หนองกุงศรี (Nong Kung Si) 11 หมู่บ้าน
6. โคกกลาง (Khok Klang) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโนนสะอาดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนสะอาด
 • เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุ่งแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรีสำราญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทมนางามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงศรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกกลางทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม มีพื้นที่ 55.33 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอโนนสะอาดและอำเภอกุมภวาปี
 • สวนสัตว์ขอนแก่น (ชื่อเดิม อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี) มีพื้นที่ 4,696 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นและอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี
 • น้ำตกนางริน ตั้งอยู่ที่ถนน อบต.หนองกรุงศรี (บ้านนาเหล่า-น้ำตกนางริน) ตำบลหนองกรุงศรี
 • น้ำตกและถ้ำผาอินแปลง
 • น้ำตกตังบาล บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองกรุงศรี
 • พิพิธภัณฑ์และเจดีย์หลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม

อ้างอิงแก้ไข