อำเภอโนนสะอาด

อำเภอในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

โนนสะอาด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี และเป็น 1 ใน 5 อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน โดยเมื่อเดินทางจากกรุงเทพมหานคร จะเป็นอำเภอแรกเมื่อเข้าสู่เขตจังหวัดอุดรธานี

อำเภอโนนสะอาด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Non Sa-at
คำขวัญ: 
เมืองอ้อยหวาน แตงร้านใหญ่
ไหมพรมสวย รวยธรรมะ
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอโนนสะอาด
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอโนนสะอาด
พิกัด: 16°58′42″N 102°53′36″E / 16.97833°N 102.89333°E / 16.97833; 102.89333
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด424.913 ตร.กม. (164.060 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด49,465 คน
 • ความหนาแน่น116.41 คน/ตร.กม. (301.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41240
รหัสภูมิศาสตร์4105
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด เลขที่ 253 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอ
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอโนนสะอาดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอโนนสะอาดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน

1. โนนสะอาด (Non Sa-at) 9 หมู่บ้าน
2. บุ่งแก้ว (Bung Kaeo) 12 หมู่บ้าน
3. โพธิ์ศรีสำราญ (Pho Si Samran) 9 หมู่บ้าน
4. ทมนางาม (Thom Na Ngam) 10 หมู่บ้าน
5. หนองกุงศรี (Nong Kung Si) 11 หมู่บ้าน
6. โคกกลาง (Khok Klang) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอโนนสะอาดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนสะอาด
  • เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาด (นอกเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุ่งแก้วทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรีสำราญทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทมนางามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงศรีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกกลางทั้งตำบล