สถานีรถไฟชุมทางคลองสิบเก้า

ชุมทางคลองสิบเก้า
Khlong Sip Kao Junction
กิโลเมตรที่ 85.60
องครักษ์
Ongkharak
+29.40 กม.
บางน้ำเปรี้ยว
Bang Nam Prieo
-6.56 กม.
โยทะกา
Yothaka
+8.13 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออก


สถานีรถไฟชุมทางคลองสิบเก้า เป็นชุมทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในอดีตเป็นเพียงที่หยุดรถไฟ แต่ต่อมาได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานีชุมทางรถไฟ ตั้งอยู่ที่ตำบลโยทะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางคลองสิบเก้า ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ธ275 กรุงเทพ 05.55 08.15 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 11.17 มีเดินทุกวัน
ธ281 กรุงเทพ 08.00 09.59 กบินทร์บุรี 11.35 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ธ279 กรุงเทพ 13.05 14.41 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 17.27 มีเดินทุกวัน
ธ277 กรุงเทพ 15.25 17.04 กบินทร์บุรี 18.20 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ธ371 กรุงเทพ 17.40 19.49 พระจอมเกล้า 18.38
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางคลองสิบเก้า ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง


* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า