สถานีรถไฟชุมทางบ้านไผ่นาบุญ

สถานีรถไฟชุมทางบ้านไผ่นาบุญ (อังกฤษ: Ban Phai Na Bun Junction Railway Station) เป็นสถานีรถไฟลำดับที่446 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีขั้นเป็นสถานีรถไฟชั้น 3 เป็นสถานีรถไฟล่าสุดในสารบบของการรถไฟแห่งประเทศไทย สร้างขึ้นพร้อมกับ การสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ ช่วง ชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย และสร้างทาง Chord line ช่วงสถานีรถไฟชุมทางบ้านไผ่นาบุญ-สถานีรถไฟชุมทางหนองบัวหนองบัว เพื่อความอำนวยสะดวกในการเดินทางของรถบรรทุกเชื้อเพลิงไปยังเส้นทางต่างๆได้รวดเร็วขึ้น[1]

สถานีรถไฟชุมทางบ้านไผ่นาบุญ
สถานีรถไฟชุมทางบ้านไผ่นาบุญ.jpg
ขบวนรถปูน507 เปรง-หินลับ​ ผ่านสถานีรถไฟชุมทางบ้านไผ่นาบุญ​
ที่ตั้งบ้านหนองกรุง หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สายทางรถไฟสายตะวันออก
ชานชาลา1
การก่อสร้าง
รูปแบบสิ่งก่อสร้างระดับดิน ชานชลาสูง
ระดับชานชาลา2
ที่จอดรถลานจอดรถหลังสถานี
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสถานี3122
ประวัติ
เปิดตัว3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (1 ปี)1ปี
ตำแหน่ง
https://goo.gl/maps/3kimoDqt49LWstCm6
ชุมทางบ้านไผ่นาบุญ
Ban Phai Na Bun Junction
กิโลเมตรที่ 162.811
ชุมทางหนองบัว
Nong Bua Junction
+4.444 กม.
บุใหญ่
Bu Yai
-13.873 กม.
ชุมทางแก่งคอย
Kaeng Khoi Junction
+5.546 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออก

ข้อมูลจำเพาะ[2]แก้ไข

 • ประเภทเส้นทาง : ทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก โครงการทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย
 • รหัส  : 3122
 • ชื่อภาษาไทย  : ชุมทางบ้านไผ่นาบุญ
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Phai Na Bun Junction
 • ชื่อย่อภาษาไทย : บญ.
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : BPB.
 • ชั้นสถานี  : สถานีรถไฟชั้น 3
 • ระบบอาณัติสัญญาณ : ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ไฟสีสามท่า
 • พิกัดที่ตั้ง  : อยู่ท่ามกลางทุ่งนา ไกล้วัดปริยัติธรรม ห่างจากชุมชนประมาณ 500 เมตร
 • ที่อยู่  : บ้านหนองกรุง หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 • ขบวนรถ/วัน: ประมาณ 6 ขบวน รถสินค้า รถปูน รถน้ำมัน และรถก๊าซ
 • ปริมาณผู้โดยสาร/วัน : -
 • สถานีก่อนหน้า : สถานีรถไฟบุใหญ่
 • สถานีถัดไป(ทางตรง) : สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย
 • สถานีถัดไป(ทางเลี้ยว) : สถานีรถไฟชุมทางหนองบัว
 • ห่างจากสถานีกรุงเทพ : 162.811 กิโลเมตร

ตารางเดินรถสถานีรถไฟชุมทางบ้านไผ่นาบุญแก้ไข

*ข้อมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563

*สถานีนี้ไม่มีรถไฟโดยสารผ่าน

เที่ยวไปแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางบ้านไผ่นาบุญ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวกลับแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางบ้านไผ่นาบุญ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ประวัติการก่อสร้างสถานีรถไฟชุมทางบ้านไผ่นาบุญแก้ไข

สถานีรถไฟชุมทางบ้านไผ่นาบุญ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟบุใหญ่ - สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย/สถานีรถไฟชุมทางหนองบัว บนหลักกม.ที่ 162 เป็นสถานีที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ จากโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการขยายตัวของท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 ซึ่งจากผลการออกแบบรายละเอียดและการศึกษาปริมาณความต้องการด้านการขนส่ง เส้นทางดังกล่าวเมื่อปี 2541 และผลการศึกษาทบทวนโครงการเมื่อปี 2544 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ ตอนฉะเชิงเทรา – ศรีราชา และต่อขยายเข้าสู่แหลมฉบังเป็นลำดับแรก

เพื่อให้การก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางสายชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีโครงการที่จะก่อสร้างทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย เพื่อขยายขีดความสามารถของเส้นทางขนส่งหลักที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง จากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างบูรณาการ รวมทั้งแผนพัฒนาต่างๆ ที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบขนส่งระบบราง เพื่อให้เกิดการประหยัดทรัพยากร พลังงานและลดมลพิษ[3]

จุดประสงค์ของการสร้างสถานี คือ ใช้เป็นสถานี chord line แยกเส้นทางขบวนรถสินค้าจากภาคตะวันออก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสถานีหนองบัว หรือขบวนรถสินค้าจากภาคเหนือ ให้เลี้ยวขวาจากสถานีหนองบัวเข้าสถานีไผ่นาบุญ โดยที่ขบวนรถไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปทำสับเปลี่ยนที่สถานีชุมทางแก่งคอยเหมือนอดีตอีกต่อไป

ตัวอย่าง ถ้าขบวนรถน้ำมันดิบ หรือ ขบวนรถก๊าซ เช่น ขบวน 635 แหลมฉบัง - บึงพระ หรือ ขบวน 629 มาบตาพุต - บึงพระ หรือ ขบวน 651 บางละมุง - นครสวรรค์ ผ่านสถานีไผ่นาบุญในทิศทางเดียวกับในภาพนี้ ขบวนรถสามารถเลี้ยวซ้ายไปทางสถานีหนองบัว และมุ่งหน้าไปชุมทางบ้านภาชี และผ่าน chord line อีกจุด ขึ้นไปยังปลายทางได้โดยไม่เสียเวลาสับเปลี่ยนกลับทิศทาง[4]

หลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นจึงได้ทำการเปิดใช้สถานีรถไฟแห่งใหม่(สถานีรถไฟชุมทางบ้านไผ่นาบุญ)นี้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563[1]

ลักษณะแก้ไข

เป็นสถานีชุมทางรถไฟซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทางรถไฟสายชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย รวมทั้งยังเป็น 1 ใน 18 สถานีชุมทางรถไฟในประเทศไทย สถานีรถไฟแห่งนี้มีความสำคัญต่อการเดินรถไฟในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก [5]

เป็นชุมทางรถไฟที่เป็นสามเหลี่ยมรถไฟ(chord line) โดยชุมทางรถไฟด้านซ้าย ไปยัง สถานีรถไฟชุมทางหนองบัว และชุมทางรถไฟด้านขวา ไปยัง สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยได้ ทำให้การเดินทางขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงหรือปิโตรเลียมจาก มาบตาพุด บางละมุง และ ท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังเส้นทางสายเหนือ เช่น บึงพระ นครลำปาง ได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางที่สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย[2]

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 การรถไฟฯเปิดใช้ "สถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ" สถานีแห่งใหม่ ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือ-อีสานเชื่อมไปตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบังโดยไม่ผ่านกทม. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563
 2. 2.0 2.1 ท่ามกลางธรรมชาติ! สถานีน้องใหม่ “บ้านไผ่นาบุญ” ชุมทางขนส่งสินค้าไปแหลมฉบัง สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563
 3. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย พร้อมติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563
 4. " ที่นี่สถานีไผ่นาบุญ ที่นี่สถานีไผ่นาบุญ " สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563
 5. ยินดีต้อนรับสถานีชุมทางแห่งใหม่ครับสืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°32′55″N 100°58′56″E / 14.5487337°N 100.9820836°E / 14.5487337; 100.9820836

ลำดับสถานีรถไฟแก้ไข

ลำดับสถานีรถไฟ
สถานีรถไฟ ก่อนหน้า สถานีรถไฟลำดับที่ 446 ถัดไป
สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก สถานีรถไฟชุมทางบ้านไผ่นาบุญ -
ลำดับสถานีรถไฟ 445 446 -
วันเปิดใช้งาน 22 เมษายน 2562 3 กุมภาพันธ์ 2563 -