อำเภอบางละมุง

อำเภอในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก บางละมุง)

อำเภอบางละมุง คืออำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่รวมประมาณ 727 ตารางกิโลเมตร หรือ 469,021 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะมีศาสนาอื่นบ้างเป็นกลุ่มย่อย

อำเภอบางละมุง
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอบางละมุง
คำขวัญ: ชายหาดงามตา เมืองพัทยาขึ้นชื่อ เลื่องลือเกาะล้าน
ตำนานทัพพระยา ล้ำค่าวัดญาณฯ
พิกัดภูมิศาสตร์: 12°58′36″N 100°54′48″E / 12.97667°N 100.91333°E / 12.97667; 100.91333
อักษรไทยอำเภอบางละมุง
อักษรโรมันAmphoe Bang Lamung
จังหวัดชลบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด727 ตร.กม. (281 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด322,587
 • ความหนาแน่น443.72 คน/ตร.กม. (1,149.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์20150
รหัสภูมิศาสตร์2004
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบางละมุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ห่างจากอำเภอเมืองชลบุรีไปทางใต้ประมาณ 45 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ 142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

อำเภอบางละมุงแต่เดิมมีฐานะเป็นเมืองบางละมุง ตั้งอยู่ที่บ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง จนถึงปี พ.ศ. 2444 ได้ยุบเมืองบางละมุงเป็นอำเภอขึ้นต่อจังหวัดชลบุรี โดยมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บริเวณริมคลองนกยาง ซึ่งขณะนั้นบริเวณดังกล่าวเป็นท่าน้ำที่สำคัญทั้งทางด้านการคมนาคมและเป็นที่ชุมนุมของเรือสินค้าต่าง ๆ ต่อมาคลองนกยางตื้นเขินไม่สะดวกต่อเรือสินค้าต่าง ๆ จะล่องเข้าออก ทั้งสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะขยายชุมชนให้กว้างขวาง นายอำเภอสมัยนั้น คือ นายเจิม (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสัตยานุกูล) จึงย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่ใหม่บริเวณริมทะเลในตำบลนาเกลือ เมื่อ พ.ศ. 2452

ในปี พ.ศ. 2480 ทางราชการได้แบ่งแยกพื้นที่ตำบลสัตหีบเป็นกิ่งอำเภอขึ้นอยู่ในความปกครองของอำเภอบางละมุง จนถึงปี พ.ศ. 2496 จึงยกฐานะกิ่งอำเภอสัตหีบขึ้นเป็นอำเภอสัตหีบ แยกออกไปจากอำเภอบางละมุงโดยสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นมา

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2495 เกิดวาตภัยร้ายแรง ตัวอาคารที่ว่าการอำเภอพังเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ จึงได้ย้ายไปตั้งที่ทำการชั่วคราวที่โรงเรียนบางละมุง ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ต่อมา พ.ศ. 2496 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณให้สร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่บริเวณใกล้ ๆ กับโรงเรียนบางละมุง และได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการจนทุกวันนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบางละมุงแบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 72 หมู่บ้าน

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2560)[1]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2560)[1]
1. บางละมุง Bang Lamung 9 24,342 13,290
11,052
(ทน. แหลมฉบัง)
(ทต. บางละมุง)
2. หนองปรือ Nong Prue 14 146,334 67,076
79,258
(ทน.เมืองพัทยา)
(ทม. หนองปรือ)
3. หนองปลาไหล Nong Pla Lai 9 21,603 2,265
734
18,604
(ทน.เมืองพัทยา)
(ทต. บางละมุง)
(ทต. หนองปลาไหล)
4. โป่ง Pong 10 9,689 9,689 (ทต. โป่ง)
5. เขาไม้แก้ว Khao Mai Kaeo 5 6,701 6,701 (ทต. เขาไม้แก้ว)
6. ห้วยใหญ่ Huai Yai 13 28,854 165
28,689
(ทน.เมืองพัทยา)
(ทต. ห้วยใหญ่)
7. ตะเคียนเตี้ย Takhian Tia 5 21,767 21,671
96
(ทต. ตะเคียนเตี้ย)
(ทต. บางละมุง)
8. นาเกลือ Na Kluea 7 49,005 49,005 (ทน.เมืองพัทยา)
รวม 72 308,295 118,511 (ทน.เมืองพัทยา)
13,290 (ทน.)
79,258 (ทม.)
97,236 (ทต.)

แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมโดยสำนักทะเบียนอำเภอบางละมุง

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบางละมุงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เมืองพัทยา เขตครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็เหมือนเทศบาลนครพัทยาครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2 (บางส่วน), 3 (บางส่วน), 11 (บางส่วน), 12 (บางส่วน) ตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 6 (บางส่วน), 7, 8 ตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ 4 (บางส่วน) ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลนาเกลือ[2]ทั้งตำบล
 • เทศบาลนครแหลมฉบัง ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4 (บางส่วน), 6-9 ของตำบลบางละมุง (รวมไปถึงพื้นที่บางส่วนของตำบลสุรศักดิ์ ตำบลทุ่งสุขลาทั้งตำบล บางส่วนของตำบลบึง บางส่วนของตำบลหนองขามของอำเภอศรีราชาด้วย)
 • เทศบาลเมืองหนองปรือ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 (บางส่วน), 3 (บางส่วน), 4-10, 11 (บางส่วน), 12 (บางส่วน) ตำบลหนองปรือ (นอกเขตเมืองพัทยา)
 • เทศบาลตำบลบางละมุง ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1-3, 4 (บางส่วน), 5 ตำบลบางละมุง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง) หมู่ที่ 6 (บางส่วน) ตำบลหนองปลาไหล (เฉพาะนอกเขตเมืองพัทยาและเทศบาลตำบลหนองปลาไหล) และหมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย
 • เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1-3, 4 (บางส่วน), 5-13 ตำบลห้วยใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเมืองพัทยา)[3][4]
 • เทศบาลตำบลโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางละมุง)
 • เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1-5, 6 (บางส่วน), 7-9 ตำบลหนองปลาไหล (เฉพาะนอกเขตเมืองพัทยาและเทศบาลตำบลบางละมุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วทั้งตำบล

เศรษฐกิจแก้ไข

 • อาชีพหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การประมง
 • อาชีพเสริม ได้แก่ บริการนักท่องเที่ยวทุกประเภท ค้าขาย
 • จำนวนธนาคาร มี 34 แห่ง
 • จำนวนห้างสรรพสินค้า มี 15 แห่ง

สถานศึกษาแก้ไข

ประชากรแก้ไข

 • จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 238,625 คน
 • จำนวนประชากรชาย รวม 112,305 คน
 • จำนวนประชากรหญิง รวม 126,320 คน
 • ความหนาแน่นของประชากร 100 คน/ตร.กม.

ศาสนสถานแก้ไข

 • วัด
  • พระอารามหลวง 1 แห่ง
  • วัดราษฎร์ 46 แห่ง
 • โบสถ์ 4 แห่ง
 • มัสยิด 8 แห่ง
 • อื่น ๆ 1 แห่ง

การคมนาคมแก้ไข

 
สถานีรถไฟบางละมุง
 • ทางบก
  • รถยนต์ : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3, 7, 36, 331
  • สถานีขนส่ง : ขนส่งรุ่งเรืองทัวร์, ขนส่งนครชัยแอร์, ศรีมงคลขนส่ง. 407 พัฒนา, ชาญทัวร์
  • สถานีรถไฟ : สถานีรถไฟบางละมุง, สถานีรถไฟพัทยา, ป้ายหยุดรถพัทยาใต้, ป้ายหยุดรถตลาดน้ำสี่ภาค, สถานีรถไฟบ้านห้วยขวาง
 • ทางน้ำ
  • ท่าเรือขนส่งโดยสาร : ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย
  • ท่าแพขนานยนต์ : -
 • ทางอากาศ
  • ท่าอากาศยาน : -

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรี กรมการปกครอง
 2. [1]๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 3. [2]๒๖ กันยายน ๒๕๑๐ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 4. [3]๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตำบลกับเทศบาล สภาตำบลห้วยใหญ่ รวมกับ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข