อำเภอบ้านฉาง

อำเภอในจังหวัดระยอง ประเทศไทย

บ้านฉาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง และเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

อำเภอบ้านฉาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Ban Chang
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
คำขวัญ: 
บ้านฉางสะอาด หาดทรายงามหรู มะม่วงนอกฤดู
ปลาปูกะปิดี บารมีหลวงพ่อหอม
แผนที่จังหวัดระยอง เน้นอำเภอบ้านฉาง
แผนที่จังหวัดระยอง เน้นอำเภอบ้านฉาง
พิกัด: 12°43′42″N 101°3′59″E / 12.72833°N 101.06639°E / 12.72833; 101.06639
ประเทศ ไทย
จังหวัดระยอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด238.4 ตร.กม. (92.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด79,299 คน
 • ความหนาแน่น332.63 คน/ตร.กม. (861.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 21130
รหัสภูมิศาสตร์2102
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอบ้านฉางมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

ประวัติ แก้

บ้านฉาง เดิมเป็นหมู่บ้านในตำบลพลา อำเภอเมืองระยอง ต่อมาปี พ.ศ. 2506 ทหารอเมริกันมาตั้งฐานทัพ และใช้สนามบินอู่ตะเภาในท้องที่ ทำให้ประชาชนจากหลายท้องที่มาประกอบอาชีพ ชุมชนเริ่มขยายตัว เจริญเติบโต และได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2519[1] ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2528[2] ตามลำดับ จากข้อสันนิษฐานประวัติความเป็นมาตั้งเดิมมีการรวมตัวเป็นชุมชนมาไม่น้อยกว่า 150 ปี และผู้อาวุโสของท้องถิ่นได้ให้ที่มาเกี่ยวกับชื่อ “บ้านฉาง” ไว้ดังนี้

 • 1. เดิมเป็นฉางกับผลิตผลทางการเกษตรจำพวกน้ำมันยางและอื่นๆ
 • 2. เดิมเป็นป่าดงดิบมีโขลงช้างป่าเป็นจำนวนมากจึงเรียก “บ้านช้าง” ต่อมาเรียกผิดแผกเป็น “บ้านฉาง”
 • 3. เดิมเรียก “บ้านสาง” เพราะเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดินทัพมาเมืองระยองถึงที่นี่รุ่งสางพอดี

ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ได้แยกพื้นที่ 6 หมู่บ้านในตำบลพลา ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเนินกระปรอก, หมู่ 11 บ้านเนินกระปรอกใน, หมู่ 3 กับ 7 บ้านฉาง, หมู่ 4 บ้านพยูน และหมู่ 6 บ้านเนินกระปรอกใน,บ้านภูดอน (ในขณะนั้น) ออกมาตั้งเป็นตำบลบ้านฉาง[3] เป็นตำบลลำดับที่ 3 ของทางอำเภอ

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอบ้านฉางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน

1. สำนักท้อน (Samnak Thon) 8 หมู่บ้าน
2. พลา (Phla) 6 หมู่บ้าน
3. บ้านฉาง (Ban Chang) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอบ้านฉางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองบ้านฉาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลา (เฉพาะหมู่ที่ 3 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–2, 4) และตำบลบ้านฉาง (เฉพาะหมู่ที่ 5 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–3, 6)
 • เทศบาลตำบลสำนักท้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำนักท้อน (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3–6)
 • เทศบาลตำบลบ้านฉาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านฉาง (เฉพาะหมู่ที่ 4, 7 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–3, 6; เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางเดิม)
 • เทศบาลตำบลพลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลา (เฉพาะหมู่ที่ 5–7 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–2, 4; เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพลาเดิม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำนักท้อน (เฉพาะหมู่ที่ 7–8 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3–6)

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั่งเป็นกิ่งอำเภอบ้านฉาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (71 ง): 1038. วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอแปลงยาว อำเภอบ่อทอง อำเภอปะคำ และอำเภอบ้านฉาง พ.ศ. ๒๕๒๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (33 ก): (ฉบับพิเศษ) 7-9. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2528
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (89 ง): 2519–2521. วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2525