ถนนสุขุมวิท (อักษรโรมัน: Thanon Sukhumvit) ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายบางนา–หาดเล็ก เป็นหนึ่งในทางหลวงแผ่นดินสายประธานทั้งสี่ของประเทศไทย จุดเริ่มต้นที่ขอบทางรถไฟสายแม่น้ำฟากตะวันออก ซึ่งเป็นแนวเส้นทางต่อเนื่องจากถนนเพลินจิต ในกรุงเทพมหานคร เลียบตามชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และไปสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดต่อกับชายแดนจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมระยะทางยาวทั้งสิ้นประมาณ 488 กิโลเมตร

Thai Highway-3.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
ถนนสุขุมวิท
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (ระยอง-บ้านหาดเล็ก)
ความยาว:488.387 กิโลเมตร (303.470 ไมล์)
426.931 กิโลเมตร เป็นของกรมทางหลวง
ใช้งาน:พ.ศ. 2479 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ:
ถ.เพลินจิต ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 
ปลายทิศตะวันออก
เฉียงใต้:
N48-KH.svg ทางหลวงหมายเลข 48 ในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
ระบบทางหลวง

ประวัติแก้ไข

 
ป้ายชื่อถนนสุขุมวิท เขียนเป็นอักษรภาษาไทยและอักษรภาษาอังกฤษ

ถนนสุขุมวิทในกรุงเทพมหานคร มีประวัติเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462[1] เมื่อนางสาว อี. เอส. โคล หรือ "แหม่มโคล" ครูใหญ่โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง หรือในปัจจุบันคือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้ย้ายโรงเรียนจากข้างโรงพยาบาลศิริราชมาอยู่ริมคลองแสนแสบซึ่งตอนนั้นยังไม่มีชุมชน การคมนาคมก็มีเพียงแต่คลองแสนแสบ จึงขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ตัดถนนเพลินจิตต่อจากถนนปทุมวัน (ถนนพระรามที่ 1) จนถึงจุดบรรจบบนถนนวิทยุที่แยกไปสถานีวิทยุโทรเลข (แยกเพลินจิต) ซึ่งถนนดังกล่าวอยู่ในแนวถนนที่เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ดำริจะตัดไปสมุทรปราการอยู่แล้ว แต่กรมสุขาภิบาลยังไม่มีเงินสร้าง ในปี พ.ศ. 2466 โรงเรียนกุลสตรีวังหลังเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นาย เอ.อี.นานา ได้เรี่ยไรเจ้าของที่ดินในย่าน แล้วนำเงินมาให้กรมสุขาภิบาลขุดคลองเอาดินพูนขึ้นเป็นถนน จากจุดตัดของถนนเพลินจิตกับถนนวิทยุ ไปจนถึงซอยเข้าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (ซอยสุขุมวิท 19) เป็นระยะทาง 3,072 เมตร

ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อตัดถนนต่อจากปากซอยสุขุมวิท 19 ไปจนถึงจังหวัดสมุทรปราการ ได้ชื่อว่า "ถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ" เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2479 ต่อมาพระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ สุขุม) ตำแหน่งอธิบดีกรมทางในขณะนั้น และเป็นบุตรของเจ้าพระยายมราชและท่านผู้หญิงตลับ ได้จัดทำ "โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย" เป็นแม่บทในการสร้างทางหลวงเป็นเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ ถูกกำหนดให้เป็นทางสายหลักของภาคตะวันออก จึงสร้างต่อจากสมุทรปราการ ผ่านชลบุรี ระยอง ไปจนถึงตัวเมืองตราด เรียกชื่อว่า "ถนนกรุงเทพฯ-ตราด" ทำให้คณะรัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีมติให้ตั้งชื่อทางหลวงสายกรุงเทพฯ-ตราดว่า ถนนสุขุมวิท เพื่อเป็นเกียรติแก่พระพิศาลสุขุมวิท เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493

ต่อมาได้มีการกำหนดให้รวมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 ตลอดทั้งสาย (ช่วงตัวเมืองตราดถึงด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่) ให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ทำให้ถนนสุขุมวิทมีระยะทางเพิ่มขึ้นอีก 89 กิโลเมตร

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
กรุงเทพมหานคร 7.83 12.6
จังหวัดสมุทรปราการ 25.79 41.5
จังหวัดฉะเชิงเทรา 14.04 22.6
จังหวัดชลบุรี 65.24 105
จังหวัดระยอง 63.38 102
จังหวัดจันทบุรี 55.05 88.6
จังหวัดตราด 65.59 112
รวม 300.93 484.3

กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดสมุทรปราการแก้ไข

 
แผนที่ถนนสุขุมวิทในกรุงเทพมหานคร

ถนนสุขุมวิทเริ่มนับหลักกิโลเมตรที่ 0 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันออกตามถนนราชดำเนินกลาง ถนนมหาไชย ถนนบำรุงเมือง ถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต และได้เริ่มเรียกชื่อถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกใต้ทางด่วนเพลินจิต-สุขุมวิท บริเวณขอบฝั่งตะวันออกของทางรถไฟสายแม่น้ำ (สายแยกจากทางรถไฟสายตะวันออก) ใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตวัฒนากับเขตคลองเตย ระหว่างทาง ตัดกับถนนรัชดาภิเษกและถนนอโศกมนตรีที่แยกอโศกมนตรี ตัดกับถนนทองหล่อที่แยกทองหล่อ ตัดกับถนนเอกมัยที่แยกเอกมัยใต้ ตัดกับถนนพระรามที่ 4 และถนนสุขุมวิท 71 ที่แยกพระโขนง ลอดใต้ทางพิเศษฉลองรัช และตัดกับถนนอ่อนนุชที่แยกอ่อนนุช และตัดกับซอยสุขุมวิท 52 เข้าสู่พื้นที่เขตพระโขนง เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงพระโขนงใต้กับแขวงบางจากตลอดทั้งเขต ตัดกับถนนวชิรธรรมสาธิตเข้าสู่พื้นที่แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา ตัดกับถนนอุดมสุขที่แยกอุดมสุข และตัดกับถนนสรรพาวุธและถนนเทพรัตนที่แยกบางนาเข้าสู่พื้นที่แขวงบางนาใต้ ตัดกับซอยสุขุมวิท 70 และซอยลิขิต 45 เข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ

ถนนสุขุมวิทช่วงต้น ๆ สายที่ผ่านกรุงเทพมหานคร ถือเป็นเขตธุรกิจสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ตามซอยต่าง ๆ ตลอดแนวถนนสุขุมวิทในช่วงนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงใหญ่ของเมืองอีกด้วย

เมื่อเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ แนวเส้นทางจะผ่านอำเภอเมืองสมุทรปราการ ตัดกับทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ทางแยกต่างระดับสุขุมวิท สิ้นสุดการดูแลของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จากนั้นเส้นทางจะเลี่ยงเมืองไปทางทิศตะวันออก เลียบคลองชลประทาน แล้วข้ามคลองด่านน้อยเข้าสู่อำเภอบางบ่อ

ถนนสุขุมวิทในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการมีแนวระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามแผนแม่บทโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องอยู่ 1 สาย คือรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท โดยวิ่งบนเกาะกลางของถนนสุขุมวิท โดยตั้งแต่สถานีนานาถึงสถานีแบริ่ง อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร และตั้งแต่สถานีสำโรงจนถึงสถานีเคหะฯ ควบคุมการก่อสร้างโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แต่หลังสร้างเสร็จแล้วก็ได้โอนให้กับกรุงเทพมหานครตามคำสั่งมาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จังหวัดฉะเชิงเทราถึงจังหวัดตราดแก้ไข

เมื่อเข้าสู่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดเส้นทางของถนนสุขุมวิทจะลดลงเหลือ 2 ช่องจราจรจนถึงแยกคลองอ้อม ตัดกับถนนเทพรัตน และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 แล้วนับกิโลเมตรไปตามถนนเทพรัตน เข้าสู่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อผ่านทางแยกต่างระดับหนองไม้แดงไปแล้ว ถนนสุขุมวิทจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่ตัวเมืองชลบุรี แล้วผ่านอำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง ผ่านเมืองพัทยา และอำเภอสัตหีบ เข้าสู่จังหวัดระยอง ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ที่แยกปลวกเกตุ แล้วผ่านอำเภอแกลง เข้าสู่จังหวัดจันทบุรี ผ่านอำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุง เข้าสู่จังหวัดตราด ผ่านอำเภอเขาสมิง อำเภอเมืองตราด และสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 48 ในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

ถนนสุขุมวิท ช่วงกิโลเมตรที่ 137+640 ถึงกิโลเมตรที่ 153+200 เดิมอยู่ในความควบคุมของกรมทางหลวง แต่ปัจจุบันอยู่ในความควบคุมของของเมืองพัทยา และช่วงตั้งแต่แยกปลวกเกตุไปจนถึงด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก ได้ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 123

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน ถนนสุขุมวิท ทิศทาง: กรุงเทพมหานคร–หาดเล็ก ซ้าย: ทิศเหนือ, ขวา: ทิศใต้ [2]
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนสุขุมวิท แยกใต้ทางด่วนเพลินจิต - แยกบางนา
กรุงเทพมหานคร แยกใต้ทางด่วนเพลินจิต เชื่อมต่อจาก:   ถนนเพลินจิต ไป ราชประสงค์, ปทุมวัน
  ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไป ดาวคะนอง, บางนา   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไป ดินแดง, แจ้งวัฒนะ
ทางข้ามทางรถไฟสายปากน้ำ
แยกนานา ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)
แยกอโศกมนตรี   ถนนอโศกมนตรี ไป เพชรบุรี   ถนนรัชดาภิเษก ไป พระรามที่ 4
แยกสายน้ำผึ้ง ไม่มี ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำผึ้ง) ไป พระรามที่ 4
แยกสวัสดี ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ไป เพชรบุรี ไม่มี
แยกสุขุมวิท 24 ไม่มี ซอยสุขุมวิท 24 (เกษม) ไป พระรามที่ 4
แยกอารี ไม่มี ซอยสุขุมวิท 26 (อารี) ไป พระรามที่ 4
แยกทองหล่อ ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ไป เพชรบุรี ไม่มี
แยกเอกมัยใต้ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ไป เพชรบุรี, ประดิษฐ์มนูธรรม ไม่มี
แยกพระโขนง ไม่มี   ถนนพระรามที่ 4 ไป คลองเตย
แยกสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) ไป คลองตัน, ม.รามคำแหง, บางกะปิ ไม่มี
สะพาน ข้ามคลองพระโขนง
-   ทางพิเศษฉลองรัช ไป บางนา   ทางพิเศษฉลองรัช ไป รามอินทรา, ถนนพระราม 9
แยกอ่อนนุช   ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ไป ศรีนครินทร์ ไม่มี
แยกเกษมสุวรรณ ไม่มี ซอยสุขุมวิท 50 ไปทางเชื่อมขึ้นทางพิเศษฉลองรัช ทางเข้า เทสโก้ โลตัส สาขาสุขุมวิท 50
แยกสุขุมวิท 62 ไม่มี ซอยสุขุมวิท 62 (สามภพนฤมิตร) ไปทางเชื่อมขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร
แยกปุณณวิถี ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) ไป อุดมสุข ไม่มี
แยกทุ่งสาธิต ซอยสุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต) ไป อ่อนนุช ไม่มี
แยกอุดมสุข ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ไป ศรีนครินทร์ ไม่มี
  บางนา - สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร 16+389 เชื่อมต่อจาก:   ถนนสุขุมวิท จาก กรุงเทพมหานคร
16+714 แยกบางนา   ทางพิเศษบูรพาวิถี ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ชลบุรี   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไป ดาวคะนอง
  ถนนเทพรัตน ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ชลบุรี, บรรจบ   ถนนสุขุมวิท   ถนนสรรพาวุธ ไปท่าน้ำวัดบางนานอก
แยกลาซาล ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) ไป ศรีนครินทร์ ไม่มี
17+350 แยกแบริ่ง   ถนนแบริ่ง[3] (สุขุมวิท 107) ไปบรรจบ   ถนนศรีนครินทร์ ไม่มี
สมุทรปราการ 19+727 สะพาน ข้ามคลองสำโรง
20+018 แยกสำโรง   ถนนเทพารักษ์ ไป บางพลี ไม่มี
20+325 แยกปู่เจ้าสมิงพราย ไม่มี   ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ไป พระประแดง, สะพานภูมิพล
แยกต่างระดับช้างเอราวัณ   ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไป บางนา   ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไป ถนนพระรามที่ 2
22+234 แยกโค้งเกริก ไม่มี ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ ไป ถนนสรรพาวุธ
25+333 แยกปากน้ำ   ถนนสุขุมวิท ไป ชลบุรี ไม่มี
ตรงไป: ถนนประโคนชัย เข้าเมืองสมุทรปราการ
  สมุทรปราการ - บางปะกง
สมุทรปราการ 26+536 แยกการไฟฟ้า   ถนนศรีนครินทร์ ไป บางกะปิ ไม่มี
แยกแพรกษา   ถนนแพรกษา ไป บางพลี ไม่มี
แยกสายลวด ไม่มี ถนนสายลวด เข้าเมืองสมุทรปราการ
40+550 แยกตำหรุ   ถนนตำหรุ-บางพลี ไป บางพลี ไม่มี
  ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ไป ถนนเทพารักษ์, ถนนเทพรัตน ไม่มี
49+035 แยกวิทยุบางปลา   ซอยเทศบาลบางปู 119 ไป โครงการลูกพระดาบส, สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ไม่มี
52+600   ถนนเคหะบางพลี ไป บางเสาธง ไม่มี
57+774   ถนนปานวิถี ไป บางบ่อ ไม่มี
ฉะเชิงเทรา แยกนอกบางปะกง ไม่มี ฉช.ถ 1-0009 ถนนสุขุมวิทสายเก่า เข้าเมืองบางปะกง
76+022 แยกคลองอ้อม   ทางพิเศษบูรพาวิถี ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บางนา   ทางพิเศษบูรพาวิถี ไป ชลบุรี
  ถนนเทพรัตน ไป บางบ่อ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บางนา   ถนนเทพรัตน ไป ชลบุรี, บรรจบ   ถนนสุขุมวิท
ตรงไป:   ถนนสิริโสธร ไป ฉะเชิงเทรา
  หนองไม้แดง - ชลบุรี
ชลบุรี 87+450 ต่างระดับหนองไม้แดง เชื่อมต่อจาก:   ถนนเทพรัตน จาก กรุงเทพ
  ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ไป บางแสน, พัทยา ไม่มี
แยกขนส่งใหม่ (หัวเสือ) ชบ.ถ 1-0106 ถนนวิบูลย์ธรรมรักษ์ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี ไม่มี
แยกบางทราย ไม่มี ชบ.ถ 23-003 ถนนพิพิธ ไป บางทราย
92+670 ตรงไป: ถนนสุขุมวิท เข้าเมืองชลบุรี
ถนนสุขุมวิท (เขตเทศบาลเมืองชลบุรี)
ชลบุรี แยกเฉลิมไทย ชบ.ถ 1-0107 ถนนศุขประยูร ไป อ.พานทอง, อ.พนัสนิคม, บรรจบ   ทล.315 ถนนโพธิ์ทอง ไป ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
แยกบ้านสวน ถนนเศรษฐกิจ ไป อ.บ้านบึง, อ.แกลง, บรรจบ   ทล.344 ถนนอัคนิวาต ไป ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
  ชลบุรี - บางแสน
ชลบุรี 94+929 เชื่อมต่อจาก: ถนนสุขุมวิท จากเมืองชลบุรี
แยกโบว์ลิ่ง ไม่มี ถนนวชิรปราการ ไป ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
แยกโรงเรียนชลชาย ถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก ไป   ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 13 ไป ถนนพระยาสัจจา (แยกวิรัชศิล)
97+858 แยกต่างระดับห้วยกะปิ   ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ไป อ.บ้านบึง, พัทยา, กรุงเทพ ไม่มี
แยกคีรี ชบ.ถ 37-004 ถนนคีรีนคร ไป   ทางบริการ ทล.พ.7 ชบ.ถ 30-002 ถนนพระยาสัจจา-คีรี ไป ชบ.ถ 30-001 ถนนพระยาสัจจา (แยกพลับพลา)
100+240 แยกอ่างศิลา ไม่มี   ถนนอ่างศิลา-บางแสน ไป อ่างศิลา, บางแสน
103+000 แยกวัดบางเป้ง   ถนนข้าวหลาม ไป ชบ.ถ 1-0101 ทางเลี่ยงเมืองหนองมน,    ทางบริการ ทล.พ.7   ถนนข้าวหลาม ไป บางแสน
103+760 ตรงไป: ถนนสุขุมวิท เข้าเมืองแสนสุข (บางแสน)
ถนนสุขุมวิท (เขตเทศบาลเมืองแสนสุข)
ชลบุรี แยกบางแสน ไม่มี ถนนลงหาดบางแสน ไป บางแสน
ถนนแสนสุข ไป สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, บรรจบ   ทล.3144 ไม่มี
แยกวัดตาลล้อม ซอยสุขุมวิท 9 ไป ทางเข้าวัดตาลล้อม ถนนเนตรดี ไป หาดบางแสนล่าง
ไม่มี ถนนบางแสนล่าง ไป หาดบางแสนล่าง
แยกจรรยาหัตถกรรม ชบ.ถ 1-0101 ทางเลี่ยงเมืองหนองมน ไป   ถนนข้าวหลาม ไม่มี
  บางแสน - ศรีราชา
ชลบุรี 109+900 เชื่อมต่อจาก: ถนนสุขุมวิท จากเมืองแสนสุข (บางแสน)
แยกตลาดบางพระ ชบ.ถ 24-004 ถนนเทศบาล 7 ไป สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไม่มี
ชบ.ถ 24-007 ถนนเทศบาล 9 ไป อ่างเก็บน้ำบางพระ, บรรจบ   ทางหลวงชนบท ชบ.4099 ชบ.ถ 24-001 ถนนเทศบาล 1 ไป หาดบางพระ
แยกดาราสมุทร ไม่มี ชบ.ถ 7-0001 ถนนเจิมจอมพล ไปวงเวียนเกาะลอย
116+800 ตรงไป: ถนนสุขุมวิท เข้าเมืองศรีราชา
ถนนสุขุมวิท (เขตเทศบาลเมืองศรีราชา)
ชลบุรี แยกวัดวังหิน ชบ.ถ 7-0028 ซอยสุขุมวิท 11 (วัดวังหิน) ไปทางเข้าวัดวังหิน ชบ.ถ 7-0002 ถนนสุรศักดิ์ 2 ไปวงเวียนเกาะลอย
แยกอัสสัมชัญ ชบ.ถ 7-0039 ถนนศรีราชา-หนองค้อ ไป บ.หุบบอน, บรรจบ   ทล.3241 ไม่มี
แยกเซนต์ปอลคอนแวนต์ ชบ.ถ 7-0034 ถนนเก้ากิโล ไปเครือสหพัฒน์ ชบ.ถ 7-0005 ถนนสุรศักดิ์สงวน ไปตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา
แยกเอไอเอ ไม่มี ชบ.ถ 7-0006 ถนนสุรศักดิ์ 3 ไปตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา
  ศรีราชา - พัทยา
ชลบุรี 119+500 เชื่อมต่อจาก: ถนนสุขุมวิท จากเมืองศรีราชา
แยกอ่าวอุดม ถนนทุ่งสุขลา ไป บ.ทุ่งสุขลา ชบ.ถ 40-004 ถนนอ่าวอุดม ไป บ.อ่าวอุดม
128+650 ต่างระดับท่าเรือแหลมฉบัง   ทล.พ.7 (หนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง) ไป พัทยา, บรรจบ     ทล.331   ทล.พ.7 (หนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง) ไปทางเข้าท่าเรือแหลมฉบัง
แยกท่าเรือแหลมฉบัง ชบ.ถ 40-030 ถนนแหลมฉบังกลาง เข้าเมืองแหลมฉบัง ไปทางเข้าท่าเรือแหลมฉบัง
135+000 แยกวัดประชุมคงคา ซอยบางละมุง 21 (นากลาง) ไป บ.ร้อยเสา ซอยบางละมุง 6 ไปทางเข้าวัดประชุมคงคา, บางละมุง
แยกตลาดโรงโป๊ะ ซอยบางละมุง 25 ไป บ.โรงโป๊ะ, บ.ตะเคียนเตี้ย ไม่มี
137+116 แยกกระทิงลาย   ทล.36 ไป ระยอง ไม่มี
137+640 ตรงไป: ถนนสุขุมวิท เข้าเมืองพัทยา
ถนนสุขุมวิท (เขตเมืองพัทยา)
ชลบุรี ถนนชัยพรวิถี ไป บ.เขาไม้แก้ว, บรรจบ   ทล.3240 ไม่มี
แยกพัทยาเหนือ ไม่มี ถนนพัทยาเหนือ ไป ศาลาว่าการเมืองพัทยา, หาดพัทยา
แยกมอเตอร์เวย์   ทล.พ.7 (ชลบุรี-พัทยา) ไป ชลบุรี, กรุงเทพ ไม่มี
แยกพรประภานิมิต ถนนพรประภานิมิต ไป สถานีรถไฟพัทยา, หนองปรือ, บรรจบ ชบ.ถ 10-001 ถนนพรประภานิมิต ไม่มี
แยกพัทยากลาง ไม่มี ถนนพัทยากลาง ไป หาดพัทยา
แยกพัทยาใต้ ไม่มี ถนนพัทยาใต้ ไป หาดพัทยา
แยกเทพประสิทธิ์ ไม่มี ถนนเทพประสิทธิ์ ไป หาดจอมเทียน
แยกบุณย์กัญจนา ไม่มี ถนนบุณย์กัญจนา ไป หาดจอมเทียน
แยกชัยพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ 2 ไป ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก, บ.ชากนอก ถนนชัยพฤกษ์ ไป หาดจอมเทียน
แยกจอมเทียนสาย 2 ไม่มี ถนนจอมเทียนสาย 2 ไป หาดจอมเทียน
  พัทยา - ระยอง
ชลบุรี 153+200 เชื่อมต่อจาก: ถนนสุขุมวิท จากเมืองพัทยา
แยกอัยการ ถนนห้วยใหญ่ ไป บ.ห้วยใหญ่, บรรจบ ชบ.ถ 38-169 ถนนเทศบาล 1 ซอยนาจอมเทียน 6
  ทล.พ.7 (ห้วยใหญ่-บ้านอำเภอ) ไป ชลบุรี, กรุงเทพ ไม่มี
แยกบ้านอำเภอ ไม่มี ซอยนาจอมเทียน 28
  ถนนชากแง้ว ไป บ.ชากแง้ว,   ทล.331 ไม่มี
  ถนนญาณสังวราราม ไปทางเข้าวัดญาณสังวราราม, บ.ชากแง้ว ซอยนาจอมเทียน 38
  ถนนบานเย็น ไป บ.เขาชีจรรย์ ไม่มี
แยกบางเสร่ ไม่มี ชบ.ถ 26-004 ซอยเทศบาล 5 ไป หาดบางเสร่
169+169 แยกเจ   ถนนเลี่ยงเมืองสัตหีบ ไป อ.บ้านฉาง ไม่มี
แยกสัตหีบ ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่น เข้าเมืองสัตหีบ
ตรงไป:   ถนนสุขุมวิท ไป ระยอง
ชบ.ถ 71-021 ซอยพลูตาหลวง 2 ไป บ.พลูตาหลวง ไม่มี
181+623 ไม่มี   ทล.3573 ไป   ทล.3126
185+583 แยกบ้าน กม.10   ทล.331 ไป ฉะเชิงเทรา   ทล.3126 ไป ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, เรือหลวงจักรีนฤเบศร, ท่าเรือจุกเสม็ด
ระยอง 189+095 แยกสนามบินอู่ตะเภา   ถนนเลี่ยงเมืองสัตหีบ ไป ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี ไม่มี
ต่างระดับอู่ตะเภา   ทล.พ.7 (พัทยา-บ้านฉาง) ไป ชลบุรี, กรุงเทพ ไม่มี
ถนนเทศบาล 31 ไป บ.สำนักท้อน, อ.นิคมพัฒนา, บรรจบ   ทล.3376 ถนนเทศบาล 42 ไป หาดพยูน, บ้านฉาง
แยกเนินกระปรอก ไม่มี ถนนเทศบาล 58 ไป หาดน้ำริน
แยกหนองแฟบ ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่น ไปทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
205+640 แยก ปตท.   ทล.3191 ไป อ.ปลวกแดง ไม่มี
ถนนมาบตาพุด ไป   ทล.36 ถนนมาบตาพุด-หาดทรายทอง ไป หาดทรายทอง
210+523 แยกเนินสำลี   ทล.363 ไป   ทล.36   ทล.363 ไปทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
213+471 แยกขนส่ง   ถนนเลี่ยงเมืองระยอง ไป อ.แกลง, จันทบุรี ไม่มี
216+990 ตรงไป: ถนนสุขุมวิท เข้าเมืองระยอง
ถนนสุขุมวิท (เขตเทศบาลนครระยอง)
ระยอง ถนนท่าบรรทุก ไป อ.บ้านค่าย, บรรจบ   ทางหลวงชนบท รย.4006 ถนนท่าบรรทุก ไป หาดแสงจันทร์
แยกโรงพยาบาลระยอง ถนนจันทอุดม ไป อ.บ้านค่าย, อ.บ้านบึง, ชลบุรี, บรรจบ   ทล.3574 ไม่มี
แยกตากสิน ไม่มี ถนนตากสินมหาราช ไป บ.ปากน้ำระยอง
ถนนพูนไฉ่หัว ไป บ.แลง, บรรจบ   ทล.3139 ไม่มี
    ระยอง - หาดเล็ก
ระยอง 238+196 แยกบ้านเพ ไม่มี   ทล.3140 ไปบ้านเพ
~264+757   ถนนเลี่ยงเมืองแกลง ไป ชลบุรี, จันทบุรี ไม่มี
269+086 แยกภิบาลพัฒนา (แยกแกลง)   ทล.344 ไป ชลบุรี ไม่มี
~271+900   ถนนเลี่ยงเมืองแกลง ไป ระยอง ไม่มี
จันทบุรี 306+154 แยกห้วยสะท้อน   ทล.3322 ไป วัดเขาสุกิม ไม่มี
315+271 ไม่มี   ทล.3152 ไป อำเภอท่าใหม่
318+403 แยกเนินสูง   ทล.3322 ไป วัดเขาสุกิม จบ.ถ 21-001 ถนนเทศบาลสาย 1 (ถนนพิศาลธรรมคุณ) ไป อ.ท่าใหม่
321+782 แยกคลองทราย ไม่มี   ทล.3493 ไป จังหวัดจันทบุรี
324+300 แยกเขาไร่ยา   ทล.3249 ไป อ.เขาคิชฌกูฏ, บ.แพร่งขาหยั่ง   ถนนรักศักดิ์ชมูล เข้าเมืองจันทบุรี
333+003 แยกปากแซง   ทล.317 ไป อำเภอมะขาม จังหวัดสระแก้ว     ถนนสุขุมวิท ไป จังหวัดตราด
แยกศักดิ์ชัย ไม่มี ถนนตรีรัตน์ เข้าเมืองจันทบุรี
345+787 แยกหนองขอน ไม่มี   ทล.3348 เข้าเมืองจันทบุรี
348+260 แยกกสิกรรม ไม่มี   ทล.3149 ไป แหลมสิงห์ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
357+925 แยกขลุง   ทล.3277 ไป อำเภอมะขาม ไม่มี
361+622   ถนนสุขุมวิทสายเก่า ไป อำเภอบ่อไร่ ไม่มี
368+532   ถนนสุขุมวิทสายเก่า ไป อำเภอบ่อไร่ ไม่มี
ตราด 378+143   ทล.3158 ไป อ.บ่อไร่ ไม่มี
379+021 ไม่มี   ทล.3156 ไป อ.แหลมงอบ
384+321   ทล.3159 ไป อ.บ่อไร่, บ.ด่านชุมพล ไม่มี
391+319   ทล.3494 ไป บ.ฉางเกลือ ไม่มี
399+090     ถนนสุขุมวิท ไป อ.คลองใหญ่ ไม่มี
ตรงไป:   ทล.3148 เข้าเมืองตราด, ไป อ.แหลมงอบ, บรรจบ   ทล.3156
ถนนหนองบัว-เกาะตะเคียน ไป บ.หนองบัว ถนนเกาะตะเคียน-ท่าเรือ เข้าเมืองตราด, บรรจบ ตร.ถ 2-0015 ถนนเกาะตะเคียน
401+190 สะพาน ข้ามแม่น้ำตราด
403+264   ทล.3157 ไป บ.ด่านชุมพล, อ.บ่อไร่ ตร.ถ 8-0002 ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ.ท่าแพ
411+494   ทล.3271 ไป บ.ด่านชุมพล, อ.บ่อไร่ ไม่มี
ไม่มี ตร.ถ 42-034 ถนนคลองพลุ-สองห้อง ไป บ.สองห้อง
≈430+520 ไม่มี ตร.1027 ทางหลวงชนบท ตร.1027 ไป บ.แหลมกลัด
ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ.เขาวง ทางหลวงท้องถิ่น ไป คลองใหญ่
488+387 ตรงไป: เชื่อมต่อ     ทางหลวงหมายเลข 48 บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก เข้าสู่เกาะกง ประเทศกัมพูชา
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญแก้ไข

ทางหลวงที่เกี่ยวข้องแก้ไข

 • ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ระยะทาง 13.851 กิโลเมตร (ปัจจุบันเปลี่ยนหมายเลขทางหลวงเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361)
  • กม.4.245 สะพานข้ามแยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (กม.3.261)
  • กม.8.848 สะพานข้ามแยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (กม.1.945)
  • กม.11.611 ทางแยกต่างระดับตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 สายเดิม (กม.0)
 • ทางเลี่ยงเมืองระยอง (ปัจจุบันรวมสายทางกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และเปลี่ยนหมายเลขทางหลวงช่วงหลักกิโลเมตรที่ 0+000 - 3+909 เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 364)

อ้างอิงแก้ไข

 1. โรม บุนนาค (10 มิถุนายน 2556). "เรื่องเก่าเล่าสนุก : หลักกิโลเมตรที่ 0 ของประเทศไทย". all Magazine ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2556. all Magazine. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2559.
 2. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control
 3. แผนที่แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)
 4. http://www.ds.ac.th/highlight/

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข