เปิดเมนูหลัก

ถนนสุขุมวิท (อักษรโรมัน: Thanon Sukhumvit) ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายบางนา–หาดเล็ก เป็นหนึ่งในทางหลวงแผ่นดินสายประธานทั้งสี่ของประเทศไทย จุดเริ่มต้นที่ขอบทางรถไฟสายแม่น้ำฟากตะวันออก ต่อจากถนนเพลินจิต ในกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางเลียบตามชายทะเลภาคตะวันออก และไปสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดต่อกับชายแดนจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมระยะทางยาวทั้งสิ้นประมาณ 488 กิโลเมตร

Thai Highway-3.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
ถนนสุขุมวิท
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (ระยอง-บ้านหาดเล็ก)
ความยาว:488.387 กิโลเมตร (303.470 ไมล์)
426.931 กิโลเมตร เป็นของกรมทางหลวง
ใช้งาน:พ.ศ. 2479 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ:
ถ.เพลินจิต ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 
ปลายทิศตะวันออก
เฉียงใต้:
ทางหลวงหมายเลข 48 ในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
ระบบทางหลวง

ประวัติแก้ไข

 
ป้ายชื่อถนนสุขุมวิท เขียนเป็นอักษรภาษาไทยและอักษรภาษาอังกฤษ

ถนนสุขุมวิทในกรุงเทพมหานคร มีประวัติเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462[1] เมื่อนางสาว อี. เอส. โคล หรือ "แหม่มโคล" ครูใหญ่โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ได้ย้ายโรงเรียนจากข้างโรงพยาบาลศิริราชมาอยู่ริมคลองแสนแสบซึ่งตอนนั้นยังไม่มีชุมชน การคมนาคมก็มีเพียงแต่คลองแสนแสบ จึงขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ตัดถนนเพลินจิตต่อจากถนนปทุมวัน (ถนนพระรามที่ 1) จนถึงจุดบรรจบบนถนนวิทยุที่แยกไปสถานีวิทยุโทรเลข (แยกเพลินจิต) ซึ่งถนนดังกล่าวอยู่ในแนวถนนที่เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ดำริจะตัดไปสมุทรปราการอยู่แล้ว แต่กรมสุขาภิบาลยังไม่มีเงินสร้าง ในปี พ.ศ. 2466 โรงเรียนกุลสตรีวังหลังเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นาย เอ.อี.นานา ได้เรี่ยไรเจ้าของที่ดินในย่าน แล้วนำเงินมาให้กรมสุขาภิบาลขุดคลองเอาดินพูนขึ้นเป็นถนน จากจุดตัดของถนนเพลินจิตกับถนนวิทยุ ไปจนถึงซอยเข้าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นระยะทาง 3,072 เมตร

ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงลพบุรีราเมศร เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ขอพระบรมราชานุญาต รัชกาลที่ 7 ตัดถนนต่อจากปากซอยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยไปถึงสมุทรปราการ ได้ชื่อว่า "ถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ" เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2479 ต่อมาพระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ สุขุม) ตำแหน่งอธิบดีกรมทางในขณะนั้น และเป็นบุตรของเจ้าพระยายมราชและท่านผู้หญิงตลับ ได้จัดทำ "โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย" เป็นแม่บทในการสร้างทางหลวงเป็นเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ ถูกกำหนดให้เป็นทางสายหลักของภาคตะวันออก จึงสร้างต่อจากสมุทรปราการ ผ่านชลบุรี ระยอง ไปจนถึงตัวเมืองตราด เรียกชื่อว่า "ถนนกรุงเทพฯ-ตราด" ทำให้คณะรัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีมติให้ตั้งชื่อทางหลวงสายกรุงเทพฯ-ตราดว่า ถนนสุขุมวิท เพื่อเป็นเกียรติแก่พระพิศาลสุขุมวิท เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493

ต่อมาได้มีการกำหนดให้รวมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 ตลอดทั้งสาย (ช่วงตัวเมืองตราดถึงด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่) ให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ทำให้ถนนสุขุมวิทมีระยะทางเพิ่มขึ้นอีก 89 กิโลเมตร

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
กรุงเทพมหานคร 7.83 12.6
จังหวัดสมุทรปราการ 25.79 41.5
จังหวัดฉะเชิงเทรา 14.04 22.6
จังหวัดชลบุรี 65.24 105
จังหวัดระยอง 63.38 102
จังหวัดจันทบุรี 55.05 88.6
จังหวัดตราด 65.59 112
รวม 300.93 484.3

กรุงเทพมหานครแก้ไข

 
แผนที่ถนนสุขุมวิทในกรุงเทพมหานคร

ถนนสุขุมวิทเริ่มนับหลักกิโลเมตรที่ 0 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันออกตามถนนราชดำเนินกลาง ถนนมหาไชย ถนนบำรุงเมือง ถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต และได้เริ่มเรียกชื่อถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางรถไฟสายแม่น้ำ (สายมักกะสัน-แม่น้ำ แยกจากทางรถไฟสายตะวันออก) ซึ่งอยู่ข้างใต้ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จากนั้นเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตวัฒนากับเขตคลองเตย โดยตัดกับถนนรัชดาภิเษกและถนนอโศกมนตรีที่แยกอโศกมนตรี ตัดกับถนนทองหล่อที่แยกทองหล่อ ตัดกับถนนเอกมัยที่แยกเอกมัยใต้ ตัดกับถนนพระรามที่ 4 ที่แยกพระโขนง ลอดใต้ทางพิเศษฉลองรัช และตัดกับถนนอ่อนนุชที่แยกอ่อนนุช และเมื่อถึงซอยสุขุมวิท 52 ถนนสุขุมวิทจะเข้าสู่พื้นที่เขตพระโขนง เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงพระโขนงใต้กับแขวงบางจากตลอดทั้งเขตจนถึงจุดตัดกับถนนวชิรธรรมสาธิต จึงเข้าสู่เขตบางนา ตัดกับถนนอุดมสุขที่แยกอุดมสุข และตัดกับถนนสรรพาวุธและถนนเทพรัตนที่แยกบางนา โดยมีทางวนขึ้นไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี ก่อนจะออกไปยังจังหวัดสมุทรปราการ

ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงต้นถนนจนถึงทางแยกต่างระดับสุขุมวิท อยู่ในการดูแลของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ถนนสุขุมวิทช่วงต้น ๆ สายที่ผ่านกรุงเทพมหานคร ถือเป็นเขตธุรกิจสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ตามซอยต่าง ๆ ตลอดแนวถนนสุขุมวิทในช่วงนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงใหญ่ของเมืองอีกด้วย และที่สำคัญถนนสุขุมวิทยังมีแนวระบบขนส่งมวลชนตามแผนแม่บทด้วยคือรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท โดยวิ่งเหนือถนนสุขุมวิทตั้งแต่สถานีเพลินจิตถึงสถานีเคหะฯ

จังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวัดตราดแก้ไข

เมื่อเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ จะผ่านอำเภอเมืองสมุทรปราการ ตัดกับทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ทางแยกต่างระดับสุขุมวิท เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรปราการ เส้นทางจะเลี่ยงเมืองไปทางทิศตะวันออก จากนั้นจะเลียบคลองชลประทาน เข้าสู่อำเภอบางบ่อ เมื่อเข้าสู่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดเส้นทางจึงลดลงเหลือ 2 ช่องจราจรจนถึงแยกคลองอ้อม ตัดกับถนนเทพรัตน และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 แล้วนับกิโลเมตรไปตามถนนเทพรัตน เข้าสู่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อผ่านทางแยกต่างระดับหนองไม้แดงไปแล้ว ถนนสุขุมวิทจะเข้าสู่ตัวเมืองชลบุรี แล้วผ่านอำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง ผ่านเมืองพัทยา และอำเภอสัตหีบ เข้าสู่จังหวัดระยอง ผ่านอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง เข้าสู่จังหวัดจันทบุรี ผ่านอำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุง เข้าสู่จังหวัดตราด ผ่านอำเภอเขาสมิง อำเภอเมืองตราด และสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 48 ในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

ถนนสุขุมวิทในเขตจังหวัดสมุทรปราการยังเป็นที่ตั้งของรถไฟฟ้าบีทีเอส ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทระยะที่ 2 ระหว่างแบริ่ง - สมุทรปราการ โดยวิ่งเหนือถนนตั้งแต่สถานีสำโรงถึงสถานีเคหะฯ บริเวณย่านบางปิ้ง หรือการเคหะสมุทรปราการ ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ถนนสุขุมวิท ช่วงกิโลเมตรที่ 137+640 ถึงกิโลเมตรที่ 153+200 เดิมอยู่ในความควบคุมของกรมทางหลวง แต่ปัจจุบันอยู่ในความควบคุมของของเมืองพัทยา

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน ถนนสุขุมวิท ทิศทาง: กรุงเทพมหานคร–หาดเล็ก ซ้าย: ทิศเหนือ, ขวา: ทิศใต้ [2]
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนสุขุมวิท แยกใต้ทางด่วนเพลินจิต - แยกบางนา
กรุงเทพมหานคร แยกใต้ทางด่วนเพลินจิต เชื่อมต่อจาก:   ถนนเพลินจิต ไป ราชประสงค์, ปทุมวัน
  ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไป ดาวคะนอง, บางนา   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไป ดินแดง, แจ้งวัฒนะ
ตรงไป: ข้ามทางรถไฟสายแม่น้ำ
แยกนานา ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)
แยกอโศกมนตรี   ถนนอโศกมนตรี ไป เพชรบุรี   ถนนรัชดาภิเษก ไป พระรามที่ 4
แยกสายน้ำผึ้ง ไม่มี ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำผึ้ง) ไป พระรามที่ 4
แยกสวัสดี ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ไป เพชรบุรี ไม่มี
แยกสุขุมวิท 24 ไม่มี ซอยสุขุมวิท 24 (เกษม) ไป พระรามที่ 4
แยกอารี ไม่มี ซอยสุขุมวิท 26 (อารี) ไป พระรามที่ 4
แยกทองหล่อ ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ไป เพชรบุรี ไม่มี
แยกเอกมัยใต้ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ไป เพชรบุรี, ประดิษฐ์มนูธรรม ไม่มี
แยกพระโขนง ไม่มี   ถนนพระรามที่ 4 ไป คลองเตย
แยกสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) ไป คลองตัน, ม.รามคำแหง, บางกะปิ ไม่มี
สะพาน ข้ามคลองพระโขนง
-   ทางพิเศษฉลองรัช ไป บางนา   ทางพิเศษฉลองรัช ไป รามอินทรา, ถนนพระราม 9
แยกอ่อนนุช   ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ไป ศรีนครินทร์ ไม่มี
แยกเกษมสุวรรณ ไม่มี ซอยสุขุมวิท 50 ไปขึ้นทางพิเศษฉลองรัช, ถนนทางรถไฟเก่า
แยกสุขุมวิท 62 ไม่มี ซอยสุขุมวิท 62 (สามภพนฤมิตร) ไปขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร
แยกปุณณวิถี ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) ไป อุดมสุข ไม่มี
แยกทุ่งสาธิต ซอยสุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต) ไป อ่อนนุช ไม่มี
แยกอุดมสุข ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ไป ศรีนครินทร์ ไม่มี
  บางนา - บางปู
กรุงเทพมหานคร 16+714 แยกบางนา   ทางพิเศษบูรพาวิถี ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ชลบุรี   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไป ดาวคะนอง
  ถนนเทพรัตน ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ชลบุรี, บรรจบ   ถนนสุขุมวิท   ถนนสรรพาวุธ ไปท่าน้ำวัดบางนานอก
แยกลาซาล ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) ไป ศรีนครินทร์ ไม่มี
แยกแบริ่ง   ถนนแบริ่ง[3] (สุขุมวิท 107) ไปบรรจบ   ถนนศรีนครินทร์ ไม่มี
สมุทรปราการ 19+727 สะพาน ข้ามคลองสำโรง
20+018 แยกสำโรง   ถนนเทพารักษ์ ไป บางพลี ไม่มี
20+325 แยกปู่เจ้าสมิงพราย ไม่มี   ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ไป พระประแดง, สะพานภูมิพล
แยกต่างระดับช้างเอราวัณ   ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไป บางนา   ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไป ถนนพระรามที่ 2
22+234 แยกโค้งเกริก ไม่มี ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ ไป ถนนสรรพาวุธ
25+333 แยกปากน้ำ   ถนนสุขุมวิท ไป ชลบุรี ไม่มี
ตรงไป: ถนนประโคนชัย เข้าเมืองสมุทรปราการ
26+536 แยกการไฟฟ้า   ถนนศรีนครินทร์ ไป บางกะปิ ไม่มี
  บางปู - บางปะกง
สมุทรปราการ แยกแพรกษา   ถนนแพรกษา ไป บางพลี ไม่มี
แยกสายลวด ไม่มี ถนนสายลวด เข้าเมืองสมุทรปราการ
40+550 แยกตำหรุ   ถนนตำหรุ-บางพลี ไป บางพลี ไม่มี
  ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ไป ถนนเทพารักษ์, ถนนเทพรัตน ไม่มี
แยกวิทยุบางปลา   ซอยเทศบาลบางปู 119 ไป โครงการลูกพระดาบส, สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ไม่มี
  ถนนเคหะบางพลี ไป บางเสาธง ไม่มี
57+774   ถนนปานวิถี ไป บางบ่อ ไม่มี
ฉะเชิงเทรา บางปะกง (สามแยกนอก) ไม่มี ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ไปตำบลบางปะกง
75+022 คลองอ้อม   ทางพิเศษบูรพาวิถี ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บางนา   ทางพิเศษบูรพาวิถี ไป ชลบุรี
  ถนนเทพรัตน ไป บางบ่อ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บางนา   ถนนเทพรัตน ไป ชลบุรี
ตรงไป:   ถนนสิริโสธร เข้าเมืองฉะเชิงเทรา
  ชลบุรี - ระยอง
ชลบุรี 87+450 ต่างระดับหนองไม้แดง เชื่อมต่อจาก:   ถนนเทพรัตน
  ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ไป อำเภอบ้านบึง พัทยา ไม่มี
ขนส่งใหม่ (หัวเสือ) ถนนวิบูลย์ธรรมรักษ์ ไป สำนักงานขนส่งผู้โดยสารชลบุรี ไม่มี
บางทราย ไม่มี ถนนพิพิธ ไป เทศบาลตำบลบางทราย
เฉลิมไทย   ถนนศุขประยูร ไป อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม ถนนโพธิ์ทอง ไป เทศบาลเมืองชลบุรี
บ้านสวน   ถนนเศรษฐกิจ ไป อำเภอบ้านบึง อำเภอแกลง ถนนอัคนิวาต ไป ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี ไม่มี ถนนวชิรปราการ ไป ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
หนองข้างคอก (ชลชาย) ถนนหนองข้างคอก ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 13 ไป ถนนพระยาสัจจา
97+858 ต่างระดับห้วยกะปิ   ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ไป อำเภอบ้านบึง พัทยา ไม่มี
แยกคีรี คีรีนคร ไป เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ถนนพระยาสัจจา-คีรี ไป เทศบาลตำบลเสม็ด
แยกอ่างศิลา ไม่มี   ถนนอ่างศิลา-บางแสน ไป หาดบางแสน, อ่างศิลา
แยกบางเป้ง   ถนนข้าวหลาม (เลี่ยงตลาดหนองมน) บรรจบ    ทางบริการ ทล.7   ถนนข้าวหลาม ไป หาดบางแสน
  ทล.3144 ไป สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไม่มี
แยกบางแสน ไม่มี 3137 ถนนลงหาดบางแสน ไป หาดบางแสน
128+650 ต่างระดับท่าเรือแหลมฉบัง     ถนนทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ไป ต.หนองขาม, พัทยา, บรรจบ   ทล.331     ถนนทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ไป ท่าเรือแหลมฉบัง
137+116 แยกกะทิงลาย   ทล.36 ไป จังหวัดระยอง ไม่มี
  ถนนชัยพรวิถี ไป บ.เขาไม้แก้ว ไม่มี
แยกมอเตอร์เวย์   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ไป กรุงเทพมหานคร ไม่มี
169+169 แยกเจ   ทล.332 ไป อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ไม่มี
181+623 ไม่มี   ทล.3573 ไปบรรจบ   ทล.3126
185+583 แยกบ้าน กม.10   ทล.331 ไป อำเภอกบินทร์บุรี   ทล.3126 ไป เรือหลวงจักรีนฤเบศร, ท่าเรือจุกเสม็ด
189+095 แยกสนามบินอู่ตะเภา   ทล.332 ไป อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่มี
ระยอง 205+640 แยก ปตท.   ทล.3191 ไป อำเภอปลวกแดง ไม่มี
210+523 แยกเนินสำลี   ทล.363 ไป อำเภอบ้านค่าย   ทล.363 ไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
213+471 แยกขนส่ง   ถนนเลี่ยงเมืองระยอง ไป อำเภอแกลง จังหวัดจันทบุรี ไม่มี
แยกบายพาส     ทล.36 ไป พัทยา ไม่มี
    ระยอง - หาดเล็ก
ระยอง 238+196 แยกบ้านเพ ไม่มี   ทล.3140 ไปบ้านเพ
  ถนนเลี่ยงเมืองแกลง ไป ชลบุรี, จันทบุรี ไม่มี
269+086 แยกภิบาลพัฒนา (แยกแกลง)   ทล.344 ไป ชลบุรี ไม่มี
  ถนนเลี่ยงเมืองแกลง ไป ระยอง ไม่มี
จันทบุรี 306+154 แยกห้วยสะท้อน   ทล.3322 ไป วัดเขาสุกิม ไม่มี
315+271 ไม่มี   ทล.3152 ไป อำเภอท่าใหม่
318+403 แยกเนินสูง   ทล.3322 ไป วัดเขาสุกิม จบ.ถ 21-001 ถนนเทศบาลสาย 1 (ถนนพิศาลธรรมคุณ) ไป อ.ท่าใหม่
321+782 แยกคลองทราย ไม่มี   ทล.3493 ไป จังหวัดจันทบุรี
324+300 แยกเขาไร่ยา   ทล.3249 ไป อ.เขาคิชฌกูฏ, บ.แพร่งขาหยั่ง   ถนนรักศักดิ์ชมูล เข้าเมืองจันทบุรี
333+003 แยกปากแซง   ทล.317 ไป อำเภอมะขาม จังหวัดสระแก้ว     ถนนสุขุมวิท ไป จังหวัดตราด
แยกศักดิ์ชัย ไม่มี ถนนตรีรัตน์ เข้าเมืองจันทบุรี
345+787 แยกหนองขอน ไม่มี   ทล.3348 เข้าเมืองจันทบุรี
348+260 แยกกสิกรรม ไม่มี   ทล.3149 ไป แหลมสิงห์ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
357+925 แยกขลุง   ทล.3277 ไป อำเภอมะขาม ไม่มี
361+622   ถนนสุขุมวิทสายเก่า ไป อำเภอบ่อไร่ ไม่มี
368+532   ถนนสุขุมวิทสายเก่า ไป อำเภอบ่อไร่ ไม่มี
ตราด 378+143   ทล.3158 ไป อำเภอเขาสมิง ไม่มี
379+021 ไม่มี   ทล.3156 ไป อำเภอแหลมงอบ
384+321   ทล.3159 ไป อำเภอบ่อไร่ ไม่มี
391+319   ทล.3494 ไป ตำบลด่านชุมพล ไม่มี
399+090     ถนนสุขุมวิท ไป อำเภอคลองใหญ่ ไม่มี
ตรงไป:   ทล.3148 ไป   ทล.3156
403+264   ทล.3157 ไป บ้านฉางเกลือ อำเภอบ่อไร่ ไม่มี
411+494   ทล.3271 ไป ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ ไม่มี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญแก้ไข

ทางหลวงที่เกี่ยวข้องแก้ไข

 • ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ระยะทาง 13.851 กิโลเมตร (ปัจจุบันเปลี่ยนหมายเลขทางหลวงเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361)
  • กม.4.245 สะพานข้ามแยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (กม.3.261)
  • กม.8.848 สะพานข้ามแยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (กม.1.945)
  • กม.11.611 ทางแยกต่างระดับตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 สายเดิม (กม.0)
 • ทางเลี่ยงเมืองระยอง (ปัจจุบันรวมสายทางกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และเปลี่ยนหมายเลขทางหลวงช่วงหลักกิโลเมตรที่ 0+000 - 3+909 เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 364)

อ้างอิงแก้ไข

 1. โรม บุนนาค (10 มิถุนายน 2556). "เรื่องเก่าเล่าสนุก : หลักกิโลเมตรที่ 0 ของประเทศไทย". all Magazine ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2556. all Magazine. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2559.
 2. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control
 3. แผนที่แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)
 4. http://www.ds.ac.th/highlight/

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข