รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย

ทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย มีการกำหนดหมายเลขทางหลวงตามภูมิภาค ซึ่งแบ่งโดยกรมทางหลวง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ โดยจะใช้หมายเลขตัวแรกในการบอกภาคที่ตั้งของเส้นทาง

การแบ่งเขตหมายเลขทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทยตามหมายเลขตัวแรก

สำหรับบทความรายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย จะจำแนกตามระบบหมายเลขทางหลวง ดังนี้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้