รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย/หมวด 1

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้คือ รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย หมวดขึ้นต้นด้วยเลข 1 สำหรับทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในภาคเหนือ รวมทั้งบางส่วนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางหลวงแผ่นดินในปัจจุบัน

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลัก

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
1 994.749 อนุสาวรีย์หลักสี่ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย/เมียนมา) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, ชัยนาท, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ตาก, ลำปาง, พะเยา, เชียงราย
11 562.673 อินทร์บุรี - เชียงใหม่ ถนนวชิราวุธดำเนิน, ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สิงห์บุรี, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่
12 793.391 กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - มุกดาหาร ถนนจรดวิถีถ่อง, ถนนสิงหวัฒน์, ถนนมิตรภาพ, ถนนมะลิวัลย์, ถนนศรีจันทร์, ถนนถีนานนท์ ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร
101 488.486 กำแพงเพชร - จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น/น้ำเงิน (เขตแดนไทย/ลาว) ถนนจรดวิถีถ่อง, ถนนยันตรกิจโกศล กำแพงเพชร, สุโขทัย, แพร่, น่าน
102 97.678 อุตรดิตถ์ - เมืองเก่า ถนนบรมอาสน์, ถนนพาดวารี อุตรดิตถ์, สุโขทัย
103 64.345 ร้องกวาง - งาว ถนนวังซ้าย แพร่, ลำปาง
104 26.015 ตาก - สะพานวุฒิกุล ถนนพหลโยธินสายเก่า ตาก
105 230.497 แม่สอด - แม่สะเรียง ตาก, แม่ฮ่องสอน
106 256.359 สวรรคโลก - อุโมงค์ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน, ถนนอินทยงยศ, ถนนเจริญราษฎร์, ถนนลำพูน-ป่าซาง สุโขทัย, ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่
107 236.140 เชียงใหม่ - แม่จัน ถนนช้างเผือก,ถนนโชตนา,ถนนฝาง-ท่าตอน,ถนนแม่จัน-ฝาง เชียงใหม่, เชียงราย
108 349.359 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ถนนเชียงใหม่ - หางดง,ถนนเชียงใหม่ - ฮอด เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน
109 61.133 แม่สรวย - ฝาง เชียงราย, เชียงใหม่
111 12.575 ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร พิจิตร
112 13.064 ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
113 107.209 วังชมภู - พิจิตร ถนนชมฐีระเวช, ถนนตะพานหิน–พิจิตร เพชรบูรณ์, พิจิตร
114 4.854 ดอยติ - ลำพูน (ทางเข้าลำพูน) ถนนวังขวา ลำพูน
115 103.641 กำแพงเพชร - สากเหล็ก กำแพงเพชร, พิจิตร
116 28.557 ป่าสัก - ท่าวังพร้าว ลำพูน, เชียงใหม่
117 396.784 นครสวรรค์ - จุดผ่านแดนภูดู่[# 1] ถนนสีหราชเดโชชัย, ถนนรังสิโยทัย นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์
118 158.650 เชียงใหม่ - สันป่าสัก ถนนแก้วนวรัฐ,ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด,ถนนเชียงราย—เชียงใหม่,ถนนเชียงใหม่—เชียงราย เชียงใหม่, เชียงราย
120 60.541 พะเยา - แม่ขะจาน พะเยา, ลำปาง, เชียงราย
121 52.957 ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
122 23.686 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
123 8.683 ทางเลี่ยงเมืองแม่สาย เชียงราย
125 34.789 ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย ถนนเลี่ยงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สุโขทัย
126 47.147 ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
127 8.522 ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ลำปาง
128 8.363 ทางเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
129 10.418 ทางเลี่ยงเมืองแพร่ แพร่
130 17.262 ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด ตาก
131 18.411 ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก เชียงราย
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ


หมายเหตุ
  1. รวมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1325 (วังปลาดุก - เขื่อนนเรศวร), ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104 (วังกะพี้ - พรหมพิราม) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 (ป่าขนุน - ม่วงเจ็ดต้น)

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (10xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 10
หมายเลข ระยะทาง (กิโลเมตร) ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
1001 93.657 เชียงใหม่ - พร้าว เชียงใหม่
1004 19.4 ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ถนนห้วยแก้ว, ถนนศรีวิชัย เชียงใหม่
1006 31.45 เชียงใหม่ - ออนหลวย ถนนเจริญเมือง,ถนนสันกำแพงสายเก่า เชียงใหม่
1007 0.5 ทางเข้าดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1009 46.7 จอมทอง - ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
1010 19.638 ปากทางท่าลี่ - ม่วงโตน เชียงใหม่, ลำพูน
1012 14.9 ฮอด - วังลุง เชียงใหม่
1013 8.33 สันป่าตอง - บ้านกาด เชียงใหม่
1014 16.208 ดอยสะเก็ด - สันป่าค่า เชียงใหม่
1015 13.763 ลำพูน - สันป่าตอง ถนนจามเทวี,ถนนมุกดา ลำพูน, เชียงใหม่
1016 30.434 แม่จัน - เชียงแสน เชียงราย
1020 139.218 เชียงราย - เชียงของ เชียงราย
1021 100.157 แม่ต๋ำ - เทิง ถนนพิศาล พะเยา, เชียงราย
1022 21.389 แพร่ - น้ำกาย ถนนช่อแฮ แพร่
1023 75.689 แพร่ - วังชิ้น ถนนเหมืองหิต แพร่
1024 38.685 สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย แพร่
1026 75.957 เวียงสา - ปากนาย น่าน
1030 12.516 ป่าเห็ว - ริมปิง ลำพูน
1033 33.237 แม่ทา - ท่าจักร ลำพูน
1034 16.179 เกาะคา - ห้างฉัตร ลำปาง
1035 105.11 ลำปาง - วังเหนือ ลำปาง
1036 29.003 บ้านฟ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ลำปาง
1037 16.851 ศรีชุม - แม่ทะ ลำปาง
1039 15.579 ดงสันเงิน - ขามแดง ลำปาง
1040 2.061 ท่าทอง - หาดกรวด อุตรดิตถ์
1041 10.078 พระแท่น - อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1045 66.725 อุตรดิตถ์ - ห้วยหูด อุตรดิตถ์
1046 14.596 ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว อุตรดิตถ์
1053 4 ทางเข้าบ้านหลุม สุโขทัย
1054 17.408 บ้านสวน - ศรีสำโรง สุโขทัย
1055 10.273 กงไกรลาศ - หนองตูม สุโขทัย
1056 29.23 ศรีสำโรง - เขาดิน สุโขทัย
1057 5.65 กกแรต - คลองตะเข้ สุโขทัย
1058 0.931 แยกต้นหว้า - พิษณุโลก พิษณุโลก
1061 2.376 แยกเรือนแพ - พิษณุโลก ถนนพิชัยสงคราม พิษณุโลก
1063 35.272 พิษณุโลก - บางกระทุ่ม ถนนบรมไตรโลกนารถ พิษณุโลก
1064 5.65 พิษณุโลก - บึงพระ พิษณุโลก
1065 70.611 พรานกระต่าย - พิษณุโลก กำแพงเพชร, พิษณุโลก
1067 29.874 บางมูลนาก - โพธิ์ไทรงาม พิจิตร
1068 25.178 คลองคะเชนทร์ - ไผ่ท่าโพ พิจิตร
1069 52.009 บางมูลนาก - ดงขุย พิจิตร, เพชรบูรณ์
1070 33.451 ตะพานหิน - ดงเสือเหลือง พิจิตร
1072 97.309 หนองเบน - คลองลาน นครสวรรค์, กำแพงเพชร
1073 45.607 หนองสังข์ - โพธิ์ไทรงาม นครสวรรค์, พิจิตร
1074 60.088 สลกบาตร - หนองหัวปลวก กำแพงเพชร, พิจิตร
1081 157.083 ปัว - ห้วยโก๋น น่าน
1083 77.524 ห้วยน้อยกา - นาน้อย อุตรดิตถ์, น่าน
1084 115.516 ป่าแดง - กำแพงเพชร นครสวรรค์, กำแพงเพชร
1086 27.3 พิษณุโลก - วัดโบสถ์ พิษณุโลก
1087 37.1 ลี้ - ก้อทุ่ง ลำพูน
1088 97.518 ออบหลวง - แม่ซา เชียงใหม่
1089 11.916 ผาเดื่อ - ห้วยหินฝน เชียงราย
1090 218.074 แม่สอด - กะแง่คี ตาก
1091 134.827 จุน - น่าน พะเยา, น่าน
1092 33.203 ปง - สิบสองพัฒนา พะเยา
1093 89.767 สบบง - ผาตั้ง พะเยา, เชียงราย
1095 204.023 หนองโค้ง - แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน
1096 29.543 แม่ริม - ปางดะ เชียงใหม่
1097 23.76 เชียงกลาง - หางทุ่ง น่าน
1098 54.963 กิ่วพร้าว - แก่นใต้ เชียงราย
1099 124.95 บ่อหลวง - แม่ตื่น เชียงใหม่
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (11xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 11
หมายเลข ระยะทาง (กิโลเมตร) ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
1100 6.05 ทางเข้าดอยกิ่วฤๅษี แพร่
1101 9.789 ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง แพร่
1102 27.221 พระบาท - บ้านเหล่า ลำปาง
1103 67.784 ลี้ - ฮอด ลำพูน, เชียงใหม่
1104 0.946 ทางเข้าวังกะพี้ อุตรดิตถ์
1105 12.065 ไฮ้ฮ้า - งิ้วงาม อุตรดิตถ์
1106 27.085 วังสีสูบ - ผาเลือด อุตรดิตถ์
1107 54.277 เชิงสะพานกิตติขจร - ท่าปุย ตาก
1108 18.628 ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ตาก
1109 27.5 วังเจ้า - โละโคะ กำแพงเพชร
1110 25.974 ประดาง - วังเจ้า ตาก
1112 38.973 สลกบาตร - วังปลาอ้าว กำแพงเพชร
1114 24.221 สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม พิษณุโลก
1115 27 สากเหล็ก - บ้านมุง พิจิตร, พิษณุโลก
1116 38.881 นครชุม - หนองแดน กำแพงเพชร
1117 115 คลองแม่ลาย - อุ้มผาง กำแพงเพชร, ตาก
1118 18.477 ท่าพุทรา - บางมูลนาก นครสวรรค์, พิจิตร
1119 36.708 น้ำสาดเหนือ - ท่าตะโก นครสวรรค์
1120 45.393 สอง - เชียงม่วน แพร่, พะเยา
1121 0.806 วัดโบสถ์ - แม่น้ำแควน้อย พิษณุโลก
1123 6.4 ทางเข้าบ่อเบี้ย อุตรดิตถ์
1124 52.327 ท่าผา - วังชิ้น ลำปาง, แพร่
1125 31.5 นาปลากั้ง - วังชิ้น สุโขทัย, แพร่
1126 62.554 พาน - ห้วยงิ้ว เชียงราย, พะเยา
1128 9.157 เชียงเคี่ยน - ป่าแงะ เชียงราย
1129 0.927 ทางเข้าเชียงแสน เชียงราย
1130 50.553 ป่าซาง - กิ่วสะไต เชียงราย
1132 42.083 วังประจบ - พรานกระต่าย กำแพงเพชร, ตาก
1134 21.024 โจโก้ - ร้องเข็ม แพร่
1136 2.04 เหมืองง่า - ลำพูน ลำพูน
1141 7.565 ดอนจั่น - เชียงใหม่ ถนนมหิดล เชียงใหม่
1143 77.243 นครไทย - บ้านแพะ พิษณุโลก, อุตรดิตถ์
1145 28.666 ตากฟ้า - หัวถนน นครสวรรค์
1147 31.657 สันป่าฝ้าย - สันกำแพง ลำพูน, เชียงใหม่
1148 113.079 ท่าวังผา - บ้านหย่วน น่าน, พะเยา
1149 43.322 ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน เชียงราย
1150 82.043 ปิงโค้ง - เวียงป่าเป้า เชียงใหม่, เชียงราย
1152 49.427 หัวดอย - ต้าตลาด เชียงราย
1154 57.769 สอง - ดอนไชย ถนนวังซ้าย(สายเก่า) แพร่, ลำปาง
1155 90.606 บ้านปี้ - บ้านลุง เชียงราย
1156 25.321 สบทา - ท่าลี่ ลำพูน
1157 55.109 ท่าล้อ - เมืองปาน ลำปาง
1162 26.369 ไผ่งาม - น้ำมวบ น่าน
1163 40.837 ร่วมจิต - น้ำพร้า อุตรดิตถ์
1166 18.463 วังโป่ง - ดารา อุตรดิตถ์
1167 17.625 แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า ตาก
1168 87.281 น่าน - น้ำตวง น่าน
1169 38.183 ท่าล้อ - น้ำยาว น่าน
1170 14.62 ท่าวังผา - ดอนมูล น่าน
1173 47.133 ศรีเวียง - แม่เลียบ เชียงราย
1174 84.182 สันต้นมื่น - ทุ่งงิ้ว เชียงราย
1175 83.606 แม่ระมาด - เจดีย์ยุทธหัตถี ตาก
1176 11.347 ท่าโพธิ์ - บ้านสวน อุตรดิตถ์
1177 35.482 ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง สุโขทัย
1178 74.349 แม่ข้อน - บ้านหลวง เชียงใหม่
1179 31.087 ฝายกวาง - ดอนเงิน พะเยา
1180 31.53 สวรรคโลก - ปลายราง สุโขทัย, อุตรดิตถ์
1181 14.365 แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน เชียงราย
1182 34.119 แยกนวมินท์ - บรรพตพิสัย นครสวรรค์
1184 73.3 แม่อาว - ดอนมูล ลำพูน
1186 6.521 น้ำแวน - ทุ่งหล่ม พะเยา
1188 45.364 ปง - ห้วยอ่วม พะเยา
1189 10.641 ป่าแดด - บ้านธิ เชียงใหม่, ลำพูน
1190 23.175 จำบอน - เหมืองง่า เชียงราย
1191 18.232 หนองขนาก - วังหิน พิจิตร, เพชรบูรณ์
1192 20.88 อินทนนท์ - แม่แจ่ม เชียงใหม่
1193 34.545 แม่ต๋ำ - แม่ใจ พะเยา
1194 46.652 แม่สะเรียง - แม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน
1195 35.386 สวรรคโลก - สุโขทัย สุโขทัย
1196 25.85 วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน อุตรดิตถ์
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (12xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 12
หมายเลข ระยะทาง (กิโลเมตร) ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
1201 16.059 สวรรคโลก - ป่ากล้วย สุโขทัย
1202 45.462 พะเยา - ป่าแดด พะเยา, เชียงราย
1204 41.25 บึงหลัก - พิชัย อุตรดิตถ์
1205 25.031 ชนแดน - วังหิน เพชรบูรณ์
1206 26.227 ซอโอ - วาเล่ย์ ตาก
1207 14 ร่องเสือเต้น-ห้วยขม ถนนแม่กก,ถนนแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
1208 4.767 ร่องขุ่น - สวนดอก ถนนร่องขุ่น เชียงราย
1209 29.322 บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก เชียงราย
1210 7.942 สบสา - ก๊อหลวง พะเยา
1211 29.709 หนองเหียง - ดงมะดะ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ,ถนนราชโยธา,ถนนบรรพประการ เชียงราย
1214 50.6 บ้านแก่ง - วังผาชัน อุตรดิตถ์
1215 7.685 ห้วยบง - วังผา ตาก
1216 37.468 ห้วยแก๊ต - บ้านส้าน แพร่, น่าน
1217 17.081 ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง แพร่
1219 16.645 แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
1221 13.949 พิจิตร - ท่ามะขาม พิจิตร, พิษณุโลก
1222 6.189 บ้านหงาว - บ้านเหล่า เชียงราย
1225 28.675 ภูแยง - นาบัว น่าน
1226 24.793 จ่าโบ่ - ปางคาม แม่ฮ่องสอน
1229 11 บ้านใหม่ - เปาสามขา เชียงใหม่
1230 20.734 บ้านใหม่ - ห้วยแก้ว เชียงใหม่
1232 12.467 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ถนนพ่อขุน เชียงราย
1233 6.3 ศรีทรายมูล - บ้านด้าย ถนนศรีเวียง เชียงราย
1234 3.835 ทางเข้าพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์ฯ เชียงราย
1237 56.957 ชาติตระการ - ชำนาญจุ้ย พิษณุโลก
1242 35.693 โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น กำแพงเพชร
1243 111.433 ปางไฮ - นาเซีย อุตรดิตถ์, น่าน
1244 10.85 น้ำอ่าง - น้ำพี้ อุตรดิตถ์
1246 17.881 หนองกวาง - แสนขัน อุตรดิตถ์
1249 36.765 แม่งอน - หนองเต่า เชียงใหม่
1250 2.079 ไม้แงะ - ท่าโป่งแดง แม่ฮ่องสอน
1251 60.071 ดอกคำใต้ - เชียงม่วน พะเยา
1252 61.701 ปางแฟน - ข่วงกอม เชียงใหม่, ลำปาง
1254 2.401 ทางเข้าดารา อุตรดิตถ์
1255 8.751 ฟ้าเรือง - ศรีนคร สุโขทัย, อุตรดิตถ์
1256 46.596 ปัว - บ่อเกลือ น่าน
1257 32.388 ศรีบุญเรือง - หลักลาย น่าน
1260 5.25 ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ถนนเลี่ยงเมืองแม่ริม เชียงใหม่
1263 66.725 ขุนยวม - แม่นาจร แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่
1264 20.717 แม่พริก - ห้วยขี้นก ลำปาง
1265 43.619 ปาย - วัดจันทร์ แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่
1266 37.8 แม่ลาน้อย - ละอุบ แม่ฮ่องสอน
1267 35 แม่สลิดหลวง - แม่ระเมิง ตาก
1268 133.857 เหมืองแพร่ - ปางไฮ เลย, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์
1269 36.319 สะเมิง - ต้นเกว๋น เชียงใหม่
1270 66.628 กองลอย - แม่แฮใต้ เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน
1271 14.452 ปงน้อย - สันทราย เชียงราย
1272 26.791 คีรีมาศ - สามแยกแจกัน สุโขทัย
1274 62.36 ลี้ - นาแก้ว ลำพูน, ลำปาง
1275 38.981 มะขามสูง - พญาแมน พิษณุโลก
1276 16.578 สี่แยกหนองหัวปลวก - วังจิก พิจิตร
1278 13.161 วังพิกุล - ลานกระบือ กำแพงเพชร
1280 42.469 ทุ่งมหาชัย - ระหาน กำแพงเพชร
1281 15.043 บางระกำ - บ่อทอง พิษณุโลก
1285 15 ทุ่งมะส้าน - ห้วยผึ้ง แม่ฮ่องสอน]
1286 12.05 ตลิ่งชัน - เขาแม่แก่ พิจิตร, เพชรบูรณ์
1287 10.623 สันมะเกลือ - เมืองปาน ลำปาง
1288 74.486 หนองหลวง - เปิ่งเคลิ่ง ตาก
1289 23.728 วังสำโรง - บึงนาราง พิจิตร
1290 93.027 แม่สาย - เชียงของ เชียงราย
1292 33.276 ห้วยข้าวก่ำ - แม่ลอยไร่ พะเยา, เชียงราย
1293 57.087 สุโขทัย - บางระกำ สุโขทัย, พิษณุโลก
1294 51.772 เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1295 36.033 กกไม้แดง - เนินมะปราง พิษณุโลก
1296 45.741 ท่างาม - โป่งแค พิษณุโลก
1298 3.971 บ้านใหม่ - หนองลาว พะเยา
1299 5.1 เวียงชัย - บ้านปง เชียงราย
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (13xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 13
หมายเลข ระยะทาง (กิโลเมตร) ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
1300 12.049 ฆะมัง - โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
1301 23.973 หนองขนาก - วังโป่ง พิจิตร, เพชรบูรณ์
1303 21.118 ปลายนา - หนองตูม พิษณุโลก, สุโขทัย
1304 22.025 หัวดง - ยางสามต้น พิจิตร
1306 15.579 ห้วยสัก - บ้านดอน เชียงราย
1308 12.569 เตว็ดใน - วังทองแดง สุโขทัย
1309 15.45 ป่าแดง - หนองตม พิษณุโลก
1310 15.593 ทับยายเชียง - พรหมพิราม พิษณุโลก
1311 11.84 คีรีมาศ - หนองบัว สุโขทัย
1312 11.655 สามง่าม - สามแยกกำแพงดิน พิจิตร, พิษณุโลก
1313 19.776 บางมูลนาก - ตะพานหิน พิจิตร
1314 26.505 ท่าตอน - แม่แหลง เชียงใหม่
1317 36.991 ดอนจั่น - ห้วยแก้ว ถนนเชียงใหม่-สันกำแพงสายใหม่ เชียงใหม่
1318 30.292 ศรีสำโรง - ศรีนคร สุโขทัย
1319 11.8 คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย
1322 128.864 แม่จา - รินหลวง เชียงใหม่
1324 12.142 ศรีสำโรง - พญาแมน สุโขทัย, อุตรดิตถ์
1326 13.896 ร่องบัวทอง - สบเปา เชียงราย
1327 44.73 บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
1328 29.75 แสงภา - นาปอ เลย
1329 14.491 นาป้อใต้ - บ้านเอื้อม ลำปาง
1330 27.575 หัวฝาย - ท่าแพ สุโขทัย
1331 26.723 พรานกระต่าย - ลานไผ่ กำแพงเพชร, สุโขทัย
1332 15.319 นาไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า สุโขทัย
1333 42.915 แม่สะนาน - ผักเฮือก น่าน
1334 33.247 ผาบือ - ดอยช้างมูบ เชียงราย
1335 41.208 ห้วยเดื่อ - แจ้ห่ม ลำปาง
1337 36.05 หางปอน - ประตูเมือง แม่ฮ่องสอน
1338 19.44 ขาแหย่ง - ป่าเมี่ยง เชียงราย
1339 99.287 ห้วยมุ่น - ปากนาย อุตรดิตถ์, น่าน
1341 1.659 ทางเข้าเขื่อนดิน อุตรดิตถ์
1342 18.725 ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย แพร่
1343 10.725 บุญเริง - ต้นหนุน แพร่
1344 26.97 น้อยซุ้มขี้เหล็ก - คลองตาลัด พิษณุโลก, พิจิตร
1345 24.168 ทุ่งบานเย็น - ผาแดงบน พะเยา
1346 37.136 พร้าว - ไชยปราการ เชียงใหม่
1347 5.284 วัดโคก - สระบัว สุโขทัย
1348 17.213 ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลำปาง
1349 91.633 สะเมิง - วัดจันทร์ เชียงใหม่
1350 9.388 ทางเข้าโครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้าพัฒนา น่าน
1351 5.679 หนองบัวใต้ - ห้วยนึ่ง ถนนพหลโยธินสายเก่า ตาก
1352 0.738 ทางเข้าดอนไชย ถนนพหลโยธินสายเก่า ลำปาง
1353 3.3. ทางเข้าแม่ใจ ถนนพหลโยธินสายเก่า พะเยา
1354 2.48 ทางเข้าพาน ถนนพหลโยธินสายเก่า เชียงราย
1355 1.46 ทางเข้าแม่สอด ตาก
1356 5.22 ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ เชียงราย
1357 15.05 ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ตาก
1358 1.385 ทางเข้าดอยอ่างขาง เชียงใหม่
1359 9.545 ทางเข้าเชียงดาว เชียงใหม่
1360 0.505 ทางเข้าเวียงฝาง เชียงใหม่
1361 4.72 สวนดอกคำ - ม่วงงาม ลำปาง
1362 3.86 นิคมดอยเต่า - ท่าน้ำ เชียงใหม่
1363 1.742 แจ่งศรีภูมิ - ตลาดคำเที่ยง ถนนอัษฎาธร , ทางหลวงชนบท ชม.2025 เดิม เชียงใหม่
1364 0.971 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ - กองพันพัฒนาที่ 3 เชียงใหม่
1365 0.876 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี - ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่
1366 1.896 หนองฮ่อ - ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ เชียงใหม่
1367 13.123 สันทรายน้อย - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
1368 2.913 บ้านกล้วย - คลองยาง สุโขทัย
1369 0.95 หนองบัว - ยางซ้าย ถนนศรีอินทราทิตย์ สุโขทัย
1370 7.3 ทางเข้าสวรรคโลก ถนนจรดวิถีถ่องสายเก่า สุโขทัย
1371 4.532 ตีนตก - บ้านมอน น่าน
1372 6.381 หนองบัว - ไร่สีทอง สุโขทัย, พิษณุโลก
1373 10.298 คลองยาง - บ้านเหมือง สุโขทัย
1374 22.655 ตะพานหิน - บางมูลนาก พิจิตร
1375 14.961 หนองกระทุ่ม - ดงทอง กำแพงเพชร, นครสวรรค์
1376 0.8 ทางเข้าอนามัยทับหมัน พิจิตร
1377 0.484 ทางเข้าสองคอน อุตรดิตถ์
1378 12.925 สามัคคีใหม่ - ห้วยปู เชียงราย
1379 0.505 ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย แพร่
1380 0.883 ทางเข้าหมวดการทางพิจิตร ถนนประชาอุทิศ พิจิตร
1381 0.487 ทางเข้าสถานีรถไฟตะพานหิน พิจิตร
1382 0.115 ทางเข้าหน้าพระธาตุ อุตรดิตถ์
1383 0.302 ทางเข้าบึงหลัก อุตรดิตถ์
1384 11.35 บ้านใหม่ - น้ำตกขุนกรณ์ เชียงราย
1385 6.892 แม่ต๋ำน้อย - ชมภู เชียงราย
1386 2.22 ทางเข้าท่าอากาศยานพิษณุโลก พิษณุโลก
1387 2.943 ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำขุ่น ถนนฤทธิประศาสน์ เชียงราย
1388 8.444 ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง เชียงราย
1389 2.662 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง - วัดพระธาตุดอยตุง เชียงราย
1390 2.368 ทางเข้าพระธาตุดอยตุง เชียงราย
1391 2.713 แม่ทะ - สถานีรถไฟแม่ทะ ลำปาง
1393 1.513 บ้านจว๊าก - แม่ทะ ลำปาง
1394 0.103 ทางเข้าตลาดแม่มาลัย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 สายเก่า , ทางหลวงชนบท ชม.3045 เดิม เชียงใหม่
1395 2.282 ทางเข้าปาย แม่ฮ่องสอน
1396 10.163 สะเมิง - ดอยซาง เชียงใหม่
1397 0.3 ทางเข้าโรงเรียนปริยัติธรรม น่าน
1398 0.672 สบมาย - เขื่อนกิ่วลม ลำปาง
1399 1.507 ทางเข้าผาบ่อง แม่ฮ่องสอน
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (14xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 14
หมายเลข ระยะทาง (กิโลเมตร) ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
1400 4.829 แยกทางหลวง - ป่ามะม่วง ตาก
1401 3.719 ทางเข้าพบพระ ตาก
1402 4.003 ทางเดิมม่อนหินเหล็กไฟ ตาก
1403 0.446 ทางเข้าน้ำอ่าง อุตรดิตถ์
1404 11.498 หนองช้าง - ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1405 2.033 ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ แพร่
1408 7.850 ทางเข้านิคมสหกรณ์สวรรคโลก สุโขทัย
1409 5 ทางเข้าสะพานมิตรภาพแม่สายแห่งที่ 2 (ไทย/พม่า) เชียงราย
1410 2.617 ไชยเจริญ - บ้านด้าย เชียงราย
1411 8.666 หนองคอก - ธารทหาร นครสวรรค์
1412 15.768 คอกควายใหญ่ - พนมรอก นครสวรรค์
1413 0.105 ทางเข้าสุโขทัย ถนนจรดวิถีถ่อง สุโขทัย
1414 2.455 ดงป่าลัน - หนองมะจับ เชียงใหม่
1415 0.876 ทางเข้าทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
1417 0.616 ทางเข้าห้วยค้อนก้อม เชียงราย
1418 2.6 ทางเข้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เชียงราย
1419 6.315 ทางเข้าเด่นชัย แพร่
1420 0.278 ทางเข้าเมืองแพร่ แพร่
1421 48.000 หัวดอย - บ้านใหม่พัฒนา เชียงราย
1422 0.396 ทางเข้าแม่หล่าย แพร่
1424 0.366 ทางเข้าหัวสนามบิน แพร่
1425 4.409 ถนนรอบด่านสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ เชียงราย
1427 0.596 ทางเข้าหมวดทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 นครสวรรค์
1428 3.610 แม่มะ - เวียงแก้ว เชียงราย
1429 1.857 เวียงแก้ว - วังลาว เชียงราย
1430 1.331 สบบก - เกาะผาคำ เชียงราย
1431 ทางเข้าเกาะคา ถนนพหลโยธินสายเก่า ลำปาง
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินในอดีต

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหลายเส้นทางมีเส้นทางบางส่วนที่เปลี่ยนมาเป็นทางหลวงท้องถิ่นภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลต่าง ๆ ขณะที่บางเส้นทางได้โอนไปให้กรมทางหลวงชนบทดูแล

ทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลักในอดีต

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสายประธานและรองประธานในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
110 เชียงราย - แม่สาย (เขตแดน) ถนนพหลโยธิน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เชียงราย
112 เขาทราย - วังทอง (1) ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
(2) หมายเลขทางหลวงนำไปใช้เรียกทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร
พิจิตร,พิษณุโลก
119 ทางแยกเข้าอุตรดิตถ์ ถนนพาดวารี (1) ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102
(2) หมายเลขทางหลวงนำไปใช้เรียกทางเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง
อุตรดิตถ์

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (10xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 10
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
1002 ทางสายแม่แฝก เชียงใหม่
1003 ทางแยกเข้าอำเภอแม่แตง เชียงใหม่
1005 ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม - เชิงดอยสุเทพ ถนนสุเทพ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
1008 สามแยกหนองหอย - เกาะกลาง เชียงใหม่
1011 แยกทางหลวงหมายเลข 1012 - อำเภอฮอดเก่า เชียงใหม่
1017 ประตูเชียงใหม่ - เด่นห้า (ค่ายเม็งรายมหาราช) ถนนประตูเชียงใหม่ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 และอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครเชียงราย เชียงราย
1018 โรงพยาบาล - สนามบิน
1019 แยกทางหลวงหมายเลข 11 (เชียงใหม่) - แม่สรวย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เชียงใหม่, เชียงราย
1025 ทางแยกเข้าพระธาตุเขาน้อย ทางหลวงท้องถิ่นความดูแลของเทศบาลเมืองน่าน น่าน
1027 สถานีรถไฟบ้านปิน - สามแยกบ้านปิน แพร่
1028 ลำพูน - ริมปิง
1029 ลำพูน - วังทอง
1031 สันห้างเสือ - เวียงหนองล่อง
1032 แยกทางหลวงหมายเลข 106 (ป่าซาง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1156 (หนองดู่) ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลป่าซาง ลำพูน
1038 ทางแยกเข้าสนามบินลำปาง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครลำปาง ลำปาง
1040 แยกทางหลวงหมายเลข 102 (อุตรดิตถ์) - วังกะพี้ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 อุตรดิตถ์
1042 สวรรคโลก - แม่น้ำยม ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 และ 106 ในเวลาต่อมา สุโขทัย
1043 ต่อเขตเทศบาลลับแลควบคุม - เขาน้ำตก ทางหลวงท้องถิ่น อุตรดิตถ์
1044 ทางหน้าโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ถนนเจษฎาบดินทร์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ป่าขนุน) - บ้านโคก (ม่วงเจ็ดต้น) ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 อุตรดิตถ์
1048 ดอนไชย - สวรรคโลก ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สุโขทัย, ลำปาง
1049 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (ตาก) - ริมฝั่งแม่ปิง ตาก
1050 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (อำเภอบ้านตาก) - ริมฝั่งแม่ปิง ตาก
1051 แยกทางหลวงหมายเลข 105 (แม่สอด) - โรงพยาบาล ตาก
1052 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - ตลาดจังหวัดตาก ตาก
1057 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กงไกรลาศ) - คลองวังมะขาม (1) ทางหลวงท้องถิ่น
(2) หมายเลขทางหลวงถูกนำไปใช้กับสายทาง "กกแรต-คลองตะเข้"
สุโขทัย
1059 แยกทางหลวงหมายเลข 1060 - สถานีการบินพิษณุโลก ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก
1060 สายราเมศวร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1061 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก
1062 แยกทางหลวงหมายเลข 111 (พิจิตร) - หน้าสถานีรถไฟพิจิตร ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พิจิตร
1066 พิจิตร - อำเภอสามง่าม ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 พิจิตร
1071 บริเวณสถานีรถไฟตะพานหิน สายที่ 2 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองตะพานหิน พิจิตร
1075 ทางแยกเข้าคลองขลุง ทางหลวงท้องถิ่น กำแพงเพชร
1076 ทางแยกเข้าท่าพุทรา ทางหลวงท้องถิ่น กำแพงเพชร
1077 แยกพหลโยธิน - สะพานกำแพงเพชร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 กำแพงเพชร
1078 นครชุม - หัวยาง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลนครชุม กำแพงเพชร
1079 ต่อเขตเทศบาลกำแพงเพชรควบคุม - หนองปลิง ส่วนหนึ่งของทางหลวงชนบท กพ.3002 ในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร กำแพงเพชร
1080 ต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน - จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น/น้ำเงิน (เขตแดนไทย/ลาว) ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 น่าน
1082 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 (นาหนุน) - กม.38+032 (สบขุ่น) ทางหลวงชนบทในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทน่าน น่าน
1085 แม่สอด - แม่สะเรียง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ตาก, แม่ฮ่องสอน
1094 ห้วยงิ้ว - บ้านร่องแมด ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1126 พะเยา

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (11xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 11
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
1104 วังกะพี้ - พรหมพิราม ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก
1111 ลานมะคร้อ - โป่งแดง ปัจจุบันคือทางหลวง ชนบท ตก.1003 ตาก
1113 เมืองเก่า - ชะเลียง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 สุโขทัย
1127 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (ท่าเรือ) - บ้านต๋ำ พะเยา
1129 ต่อเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 (เชียงของ) ถนนเชียงแสน - เชียงของ (1) ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290

(2) หมายเลขทางหลวงถูกนำไปเรียกใช้ทางเข้าเชียงแสน

เชียงราย
1131 อำเภอทุ่งช้าง - เขตแดน น่าน
1133 ทางแยกเข้าวัดพระบาทตากผ้า ลำพูน
1135 ทางแยกเข้าสถานีรถไฟแม่ทา ลำพูน
1137 ปอน - เขตแดนบ้านเชียงลม
1138 แยกทางหลวงหมายเลข 1081 - เขตแดนฝายน้ำตาล
1139 ทับเสลา - เขาชนกัน - บ้านคลองลาน ทางหลวงท้องถิ่น กำแพงเพชร
1140 ทางแยกเข้าแม่ละเมา
1142 นครสวรรค์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 115 ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 นครสวรรค์, พิจิตร
1146 แยกทางหลวงหมายเลข 1047 (ห้วยหูด) - บรรจบทางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควบคุม (ปากปาด) ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 อุตรดิตถ์
1151 แยกทางหลวงหมายเลข 110 (บ้านดู่) ปัจจุบันคือถนนพหลโยธิน - น้ำตกโป่งพระบาท ปัจจุบันมีชื่อว่าซอยสันติพัฒนา และอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านดู่ เชียงราย
1153 แยกทางหลวงหมายเลข 1080 (ปอน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1080 (บ้านสบปืน)
1158 ทางแยกเข้าแก่งหลวง
1159 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บรรจบทางแยกไปถนนรามคำแหง
1160 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 (บ้านแฮะ) - น้ำลาว
1161 ทางแยกเข้าสถานีวิทยุ ป.ช.ส. พิษณุโลก ถนน สวท.ทะเลแก้ว ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านคลอง พิษณุโลก
1172 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - ปี้เหนือ
1185 แยกทางหลวงหมายเลข 1004 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1005 ถนนศิริมังคลาจารย์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
1187 ศรีสัชนาลัย - ข้ามแม่น้ำยม ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 สุโขทัย
1198 ลาดยาว - วังป่าใหญ่

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (12xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 12
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
1203 ทางเข้าป่าเซ่า ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ 60-001 ในความดูแลของเทศบาลตำบลป่าเซ่า อุตรดิตถ์
1212 ห้วยเดื่อ - บ้านเพีย
1213 ป่าขนุน - วังขอน
1218 แยกทางหลวงหมายเลข 1134 (บ้านเวียง) - พระธาตุปูแจ
1220 แยกทางหลวงหมายเลข 11 (วัดโบสถ์) - นาขาม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
1227 แยกทางหลวงหมายเลข 106(ม่วงสามปี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 106 (ห้วยหญ้าไทร) ทางหลวงชนบท ลพ.3043 ลำพูน
1228 แยกทางหลวงหมายเลข 1188 (นาอ้อม) - ฐานปืนใหญ่
1235 แยกทางหลวงหมายเลข 1184 (บ้านปวง) - แม่บอน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1274 ลำพูน
1239 น้ำปาด - ห้วยมุ่น ปัจจุบันใช้รหัสทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1339 อุตรดิตถ์
1241 ปางไฮ - ม่วงเจ็ดต้น ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268 อุตรดิตถ์
1245 แยกทางหลวงหมายเลข 1214 (บ่อทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1244 (1) ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
(2) ทางหลวงชนบทในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
1247 วังตอ - คลองกล้วย
1248 นครไทย - นาเมือง
1258 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 (บ้านใหม่) - น้ำปุ๊ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1168 น่าน
1259 แยกทางหลวงหมายเลข 1258 (น้ำพาง) - น้ำพางน้อย ทางหลวงท้องถิ่น น่าน
1261 แยกทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงดาว) - สุขาภิบาล ซอย 8 เชียงใหม่
1262 ทางแยกเข้าป่าพุทรา ทางหลวงท้องถิ่น กำแพงเพชร
1273 แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ดอนไฟ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1100 (นาฟาน) ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ลำปาง
1279 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 (สองแคว) - บรรณโสภิษฐ์ ทางหลวงท้องถิ่น น่าน
1282 พะเยา - วังเหนือ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 120 พะเยา, ลำปาง
1283 ทางแยกเข้าไทรงาม ถนนเทียนสันต์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลไทรงาม กำแพงเพชร
1291 แยกทางหลวงหมายเลข 1080 (นาหนุน) - บ้านกอก ทางหลวงชนบทในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทน่าน น่าน
1297 แยกทางหลวงหมายเลข 1040 (ท่าทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1204 (บุ่งจิก) ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1040 อุตรดิตถ์

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (13xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 13
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
1305 หนองอ้อ - สารจิตร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 สุโขทัย
1307 แยกทางหลวงหมายเลข 1081 - น้ำรีพัฒนา ทางหลวง อ.บ.จ น่าน
1316 แยกทางหลวงหมายเลข 1193 (สันบัวบก) - ศูนย์ฝึกวัดอนาลโย ทางหลวงชนบท พย.4021 ในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทพะเยา พะเยา
1320 ต่อทางหลวงหมายเลข 113 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 115 ถนนสระหลวง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร
1321 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านหาดปู่ด้าย ลำปาง
1323 แยกทางชลประทาน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1001 (ป่าเลา) ทางหลวงชนบทในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท เชียงใหม่
1325 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (วังปลาดุก) - เขื่อนนเรศวร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 พิษณุโลก
1336 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (ดอนแก่ง) - ท่าวังผา น่าน
1340 หนองอุก - บ้านหลวง 1.ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178 2. ทางหลวงนำไปใช้เรียกทางเข้าแม่ละนา เชียงใหม่
1340 ทางเข้าแม่ละนา แม่ฮ่องสอน
1363 ทางเข้ากองพันสัตว์ต่าง หมายเลขทางหลวงนำไปใช้เรียกถนนสายแจ่งศรีภูมิ - ตลาดคำเที่ยง หรือ ถนนอัษฎาธร เชียงใหม่

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (14xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 14
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
1407 ทางเข้าน้ำตกแม่แคม แพร่
1416 ทางเข้าสถานีเกษตรหลวงปางดะ เชียงใหม่

อ้างอิง

แก้