เปิดเมนูหลัก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 สายแม่สอด–แม่สะเรียง เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจรในช่วงผ่านชุมชน มีระยะทาง 230.497 กิโลเมตร มีเส้นทางเริ่มต้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทางจะขึ้นเขาสูงชันระหว่าง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก กับอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แนวเส้นทางส่วนใหญ่จะเลียบแม่น้ำเมย ซึ่งเป็นแนวชายแดนไทย-พม่า ซึ่งเกิดความไม่สงบบ่อยครั้งรวมทั้งโจร กะเหรี่ยง เส้นทางนี้จึงไม่ค่อยได้ความนิยมมากนัก

Thai Highway-105.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:230.497 กิโลเมตร (143.224 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Highway-12.svg ใน อ.แม่สอด จ.ตาก
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-108.svg ใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ระบบทางหลวง

ประวัติแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินสายนี้ แต่เดิมเป็นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1085 (แม่สอด–ท่าสองยาง) และกรมทางหลวง ได้ก่อสร้างทางเพิ่มเติมผ่านอำเภอสบเมย ไปสิ้นสุดที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาได้ยกระดับขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (ตาก–แม่สะเรียง) เพื่อเปิดเส้นทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านทิศใต้เพิ่มขึ้นอีกเส้นทางหนึ่ง

ภายหลังกรมทางหลวง ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน ช่วงตาก–แม่สอด–สะพานมิตรภาพไทย-พม่า เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เพื่อให้รับโครงการถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 จึงมีระยะทางเท่าที่เหลืออยู่ในปัจจุบันคือ 230.497 กิโลเมตร

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ทิศทาง: แม่สอด–แม่สะเรียง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ตาก 0+000 แยกเมืองแม่สอด    (เดิม) ทล.12 จาก สะพานมิตรภาพ (ไทย–พม่า)    (เดิม) ทล.12 จาก ตาก
1+200 -   ถนนพัฒนานครแม่สอด ไป สะพานมิตรภาพ (ไทย–พม่า)   ถนนพัฒนานครแม่สอด ไป ตาก
4+000 แยกบ้านแม่ปะ   ทางหลวงชนบท ตก.3002 ไป บ.วังแก้ว ไม่มี
5+500 -     ถนนเลี่ยงเมืองแม่สอด ไป สะพานมิตรภาพไทย–พม่า แห่งที่ 2, พม่า     ถนนเลี่ยงเมืองแม่สอด ไป ตาก
18+359 แยกห้วยบง   ทล.1215 ไป บ.วังผา ไม่มี
29+850 สะพาน ข้ามห้วยแม่จะเรา
30+950 -   ทางหลวงชนบท ตก.3025 ไป บ.ห้วยนกแล ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ.แม่จะเรา
35+586 แยกแม่ระมาด ไม่มี   ทล.1175 ไป อ.บ้านตาก, ตาก
114+357 แยกท่าสองยาง ไม่มี   ทล.1267 ไปทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่เมย
แม่ฮ่องสอน 230+110 สะพาน ข้ามห้วยแม่สะเรียง
230+497 แยกแม่สะเรียง   ทล.1194 ไป อ.สบเมย, บ.แม่สามแลบ ไม่มี
  ทล.108 ไป แม่ฮ่องสอน   ทล.108 ไป เชียงใหม่
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข