ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 สายแม่สอด–แม่สะเรียง เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรในช่วงอำเภอแม่สอดถึงอำเภอแม่ระมาด และ 2 ช่องจราจรในช่วงอำเภอแม่ระมาดถึงอำเภอแม่สะเรียง มีระยะทาง 230.497 กิโลเมตร มีเส้นทางเริ่มต้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทางจะขึ้นเขาสูงชันระหว่าง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก กับอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แนวเส้นทางส่วนใหญ่จะเลียบแม่น้ำเมย ซึ่งเป็นแนวชายแดนไทย-พม่า ซึ่งเกิดความไม่สงบบ่อยครั้งรวมทั้งโจร กะเหรี่ยง จึงทำให้ในอดีตเส้นทางนี้ไม่ค่อยได้ความนิยมมากนัก และขาดการบำรุงรักษา ทำให้ถนนช่วงบ้านท่าสองยางถึงสะพานข้ามแม่น้ำเงาเคยมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก แต่ในปัจจุบันกรมทางหลวงได้ทำการปรับปรุงถนนในช่วงนี้ให้เป็นถนนที่ใช้การสัญจรได้สะดวกมากขึ้น

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว230.497 กิโลเมตร (143.224 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ใน อ.แม่สอด จ.ตาก
ปลายทางทิศเหนือ ใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ประวัติ แก้

ทางหลวงแผ่นดินสายนี้ แต่เดิมเป็นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1085 (แม่สอด–ท่าสองยาง) และกรมทางหลวง ได้ก่อสร้างทางเพิ่มเติมผ่านอำเภอสบเมย ไปสิ้นสุดที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาได้ยกระดับขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (ตาก–แม่สะเรียง) เพื่อเปิดเส้นทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านทิศใต้เพิ่มขึ้นอีกเส้นทางหนึ่ง

ภายหลังกรมทางหลวง ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน ช่วงตาก–แม่สอด–สะพานมิตรภาพไทย-พม่า เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เพื่อให้รับโครงการถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 จึงมีระยะทางเท่าที่เหลืออยู่ในปัจจุบันคือ 230.497 กิโลเมตร

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ทิศทาง: แม่สอด–แม่สะเรียง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ตาก 0+000 แยกเมืองแม่สอด    (เดิม) ทล.12 จาก สะพานมิตรภาพ (ไทย–พม่า)    (เดิม) ทล.12 จาก ตาก
1+200 -   ถนนพัฒนานครแม่สอด ไป สะพานมิตรภาพ (ไทย–พม่า)   ถนนพัฒนานครแม่สอด ไป ตาก
4+000 แยกบ้านแม่ปะ   ทางหลวงชนบท ตก.3002 ไป บ.วังแก้ว ไม่มี
5+500 -     ถนนเลี่ยงเมืองแม่สอด ไป สะพานมิตรภาพไทย–พม่า แห่งที่ 2, พม่า     ถนนเลี่ยงเมืองแม่สอด ไป ตาก
18+359 แยกห้วยบง   ทล.1215 ไป บ.วังผา ไม่มี
29+850 สะพาน ข้ามห้วยแม่จะเรา
30+950 -   ทางหลวงชนบท ตก.3025 ไป บ.ห้วยนกแล ตก.ถ 1-0029 ถนนบ้านต้นผึ้ง-บ้านตีนธาตุ ไป บ.แม่จะเรา
35+586 แยกแม่ระมาด ไม่มี   ทล.1175 ไป อ.บ้านตาก, ตาก
114+357 แยกท่าสองยาง ไม่มี   ทล.1267 ไปทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่เมย
แม่ฮ่องสอน 230+110 สะพาน ข้ามห้วยแม่สะเรียง
230+497 แยกแม่สะเรียง   ทล.1194 ไป อ.สบเมย, บ.แม่สามแลบ ไม่มี
  ทล.108 ไป แม่ฮ่องสอน   ทล.108 ไป เชียงใหม่
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้