ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร – สากเหล็ก เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันตก–ตะวันออก ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับจังหวัดพิจิตร สายทางเริ่มต้นที่แยกในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร แล้วเริ่มต้นทางหลวงแผ่นดินที่กิโลเมตรที่ 3+600 และสิ้นสุดที่สี่แยกสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 103.641 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115
แผนที่
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว103.641 กิโลเมตร (64.400 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2511–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกถ.เจริญสุข ใน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
 
ปลายทางทิศตะวันออก ทล.11/ทล.1115 ใน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ในอดีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 มีระยะทางเฉพาะช่วงเมืองกำแพงเพชรถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่าน และทางเลี่ยงเมืองพิจิตร เท่านั้น ส่วนช่วงต่อจากสะพานข้ามแม่น้ำยมถึงสี่แยกสากเหล็กเคยถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111 แต่ในปัจจุบันได้สลับหมายเลขกับถนนเลี่ยงเมืองพิจิตรเรียบร้อยแล้ว

เขตการควบคุม แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 5 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ 3+600 - 35+680 32.080 บ่อทอง กำแพงเพชร
0200 แก้วสุวรรณ - บึงบัว 35+680 – 56+215 20.535 ลานกระบือ พิษณุโลกที่ 1
0301 บึงบัว - คลองโนน 56+215 – 80+000 23.785 วชิรบารมี พิจิตร
0302 คลองโนน - เนินสมอ 80+000 – 95+950 15.950 พิจิตร พิจิตร
0303 เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก 95+950 – 106+950 11.000 เขาเจ็ดลูก พิจิตร

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ทิศทาง: กำแพงเพชร (ตะวันตก) – สากเหล็ก (ตะวันออก)[1][2][3]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร 3+740 แยกโรบินสัน เชื่อมต่อจาก:   ถนนเจริญสุข จากเมืองกำแพงเพชร
  ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ไป อ.พรานกระต่าย, สุโขทัย   ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ไป อ.คลองขลุง, นครสวรรค์
9+100 ไม่มี   ทางหลวงชนบท กพ.3017 ไป บ.มะกอกหวาน
11+100 แยกสระแก้ว   ทางหลวงชนบท กพ.3010 ไป บ.สระแก้ว, บรรจบ ทล.112 ไม่มี
16+200   ทางหลวงชนบท กพ.3011 ไป บ.หนองเต่า, อ.พรานกระต่าย ไม่มี
18+650 แยกบ่อทอง (นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล) ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ.บ่อทอง กพ.ถ 1-0003 ทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 1-0003 ไป บ.เกาะสง่า
ไทรงาม 24+250 แยกบ่อใหม่ กพ.ถ 1-0023 ทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 1-0023 ไป บ.ทุ่งมหาศาล   ทางหลวงชนบท กพ.3032 ไป บ.จิกคันซ้อน, บ.ลานกระดี่
32+500 แยกทุ่งมหาชัย ไม่มี   ทล.1280 ไป อ.ทรายทองวัฒนา, อ.บึงสามัคคี
35+680 แยกแก้วสุวรรณ (วังพิกุล)   ทล.1278 ไป อ.ลานกระบือ, พิษณุโลก ไม่มี
41+750 แยกไทรงาม กพ.ถ 1-0009 ทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 1-0009 ไป บ.เนินสำราญ   ทางหลวงชนบท กพ.3006 ไป อ.ไทรงาม
พิจิตร วชิรบารมี 58+150 แยกบึงบัว   ทางหลวงชนบท พจ.3064 ไป บ.ยางตะพาย ไม่มี
67+607 แยกปลวกสูง   ทล.117 ไป พิษณุโลก   ทล.117 ไป นครสวรรค์
72+050   ทางหลวงชนบท พจ.3004 ไป อ.วชิรบารมี ไม่มี
สามง่าม 72+900   ทางหลวงชนบท พจ.3027 ไป บ.ไหล่โก ไม่มี
74+448 สะพาน ข้ามแม่น้ำยม
74+668   ทล.1312 ไป อ.บางกระทุ่ม ไม่มี
80+000 แยกคลองโนน ไม่มี   ทางหลวงชนบท พจ.3002 ไป บ.รังนก, บ.เนินปอ
80+690   ทางหลวงชนบท พจ.3001 ไป บ.หาดมูลกระบือ ไม่มี
เมืองพิจิตร 86+078 แยกดงชะพลู ไม่มี   ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ไป อ.ตะพานหิน, เพชรบูรณ์
88+490 แยกคลองคะเชนทร์   ถนนเลียบคลองคะเชนทร์ ไป บ.คลองคะเชนทร์   ทล.1068 ไป ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร, อ.โพธิ์ประทับช้าง
88+646   ทางหลวงชนบท พจ.3056 ไป บ.สนามคลี   ทางหลวงชนบท พจ.3057 ไป บ.วังสำโรง
89+900 แยกราชรถ ไม่มี   ถนนสระหลวง เข้าเมืองพิจิตร
90+500 สะพาน ข้ามแม่น้ำน่าน
91+690 ไม่มี   ทางเข้าสถานีรถไฟพิจิตร ไป ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร), สถานีรถไฟพิจิตร
92+041   ทล.1221 ไป บ.ท่าฬ่อ ไม่มี
93+092 ไม่มี   ทางหลวงชนบท พจ.3068 ไป บ.คลองท่าหลวง
93+423   ทางหลวงชนบท พจ.3031 ไป บ.ยางคอยเกลือ, บ.ท่ามะไฟ ไม่มี
95+800 แยกเนินสมอ ไม่มี   ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ไป อ.ตะพานหิน, เพชรบูรณ์
96+800   ทางหลวงชนบท พจ.3031 ไป บ.ท่ามะไฟ ไม่มี
97+155   ทางหลวงชนบท พจ.3039 ไป บ.ป่ามะคาบ, บ.เนินกุ่ม ไม่มี
สากเหล็ก 106+950 แยกสากเหล็ก   ทล.11 ไป พิษณุโลก   ทล.11 ไป อ.ตากฟ้า
ตรงไป:   ทล.1115 ไป อ.เนินมะปราง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง แก้

  1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/42-highways-agency-4 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก
  2. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/43-highways-agency-5 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก
  3. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/44-highways-agency-6 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้