ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1330

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1330 เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดสุโขทัย เริ่มต้นที่บ้านหัวฝาย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1294 ที่บ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย[1]

Thai Highway-1330.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1330
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:27.575 กิโลเมตร (17.134 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-106.svg ทล.106 บ้านหัวฝาย อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ปลายทางทิศเหนือ:1294 ทล.1294 บ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ระบบทางหลวง

สถานที่ที่ผ่านแก้ไข

  • เทศบาลตำบลกลางดง (จังหวัดสุโขทัย)
  • ศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  • สถานีอนามัยบ้านหนองผักบุ้ง บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  • วัดหนองผักบุ้ง บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  • โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  • วัดบึงบอน บ้านบึงบอน ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม