ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 สายดอนไชย–สวรรคโลก เป็นทางหลวงแผ่นดินในอดีต ขนาด 2 ช่องจราจรและ 4 ช่องจราจร (ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม) เชื่อมต่อการจราจรระหว่างอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ถึงอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ระยะทางตลอดสาย 92.319 กิโลเมตร โดยเส้นทางสายนี้มีลักษณะคดเคี้ยวตามไหล่เขา โดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้อำเภอเถิน มีลักษณะสูงชันมาก ปัจจุบันรวมเส้นทางกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สายสวรรคโลก–อุโมงค์[1]

Thai Highway-1048.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:92.319 กิโลเมตร (57.364 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก:Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.เถิน จ.ลำปาง
ปลายทางทิศตะวันออก:Thai Highway-1370.svg ทล.1370 ใน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 ทิศทาง: เถิน–สวรรคโลก
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ลำปาง 0+000 แยกเถินบุรินทร์ เชื่อมต่อจาก:   ทล.1352 จาก อ.เถิน
  ทล.1 จาก ลำปาง   ทล.1 จาก ตาก
สุโขทัย 59+925 แยกหัวฝาย   ทล.1330 ไป อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ไม่มี
64+975 แยกแม่ทุเลา สท.4008 ทางหลวงชนบท สท.4008 ไป อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ไม่มี
82+000 แยกถนนพระร่วง (นาทุ่ง)   ทล.102 (ทล.1113 เดิม) ไป อ.ศรีสัชนาลัย   ทล.102 (ทล.1113 เดิม) ไป อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
88+500 แยกจันทโรภาส ไม่มี สท.4006 ทางหลวงชนบท สท.4006 ไป บ.หนองป่าถ่อน
91+050   ทล.1201 ไป อ.ศรีสัชนาลัย ไม่มี
92+120 แยกวังไม้ขอน ไม่มี   ทล.1195 ไป สุโขทัย
92+139 แยกสวรรคโลก   ทล.1370 (ทล.101 สายเก่า) ไป อ.ศรีสัชนาลัย   ทล.1370 (ทล.101 สายเก่า) ไป สุโขทัย
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข