อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุโขทัย ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีอำนาจอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18–19 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า (เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ห่างจากตัวเมืองสุโขทัยปัจจุบัน (เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี) ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนจรดวิถีถ่อง)

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดมหาธาตุ วัดใหญ่ใจกลางตัวเมืองเก่าสุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในจังหวัดสุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ในประเทศไทย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ประเทศไทย)
ที่ตั้งตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทอุทยานประวัติศาสตร์
ความเป็นมา
สมัยสุโขทัย
หมายเหตุเกี่ยวกับสถานที่
ผู้ขุดค้นกรมศิลปากร
สภาพซากปรักหักพัง
ผู้บริหารจัดการกรมศิลปากร
การเปิดให้เข้าชมทุกวัน 06.30–19.30 น.
เว็บไซต์finearts.go.th/sukhothaihistoricalpark
เกณฑ์วัฒนธรรม: (i), (iii)
ขึ้นเมื่อ1991
เป็นส่วนหนึ่งของเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
เลขอ้างอิง574
ชื่อที่ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ขึ้นเมื่อ2 สิงหาคม พ.ศ. 2504

ผังเมืองสุโขทัยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้างประมาณ 1.6 กิโลเมตร มีประตูเมืองอยู่ตรงกลางกำแพงเมืองแต่ละด้าน ภายในยังเหลือร่องรอยพระราชวังและวัดอีก 26 แห่ง วัดที่ใหญ่ที่สุดคือวัดมหาธาตุ อุทยานแห่งนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรด้วยความช่วยเหลือจากยูเนสโก มีผู้เยี่ยมชมหลายแสนคนต่อปี ซึ่งสามารถเดินเท้าหรือขี่จักรยานเที่ยวชมได้

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการประกาศคุ้มครองครั้งแรกตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ต่อมาใน พ.ศ. 2519 โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งนี้ก็ได้รับการอนุมัติ และเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 โดยในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534[ต้องการอ้างอิง] ยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรและศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่า "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร"

รายชื่อโบราณสถานในเขตอุทยาน แก้

 
สถานที่สำคัญในเขตอุทยานฯ: 1. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, 2. วัดมหาธาตุ, 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง, 4. วัดตระพังเงิน, 5. วัดศรีสวาย, 6. วัดตระพังทอง, 7. วัดสระศรี, 8. วัดชนะสงคราม, 9. วัดตระกวน, 10. ศาลตาผาแดง, 11. วัดพระพายหลวง, 12. เตาทุเรียงสุโขทัย, 13. วัดสังฆวาส, 14. วัดศรีชุม, 15. วัดช้างล้อม, 16. วัดตระพังทองหลาง, 17. วัดเจดีย์สูง, 18. วัดก้อนแลง, 19. วัดต้นจันทร์, 20. วัดเชตุพน, 21. วัดเจดีย์สี่ห้อง, 22. วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม, 23. วัดวิหารทอง, 24. วัดอโสการาม, 25. วัดมุมลังกา, 26. วัดตะพานหิน, 27. วัดอรัญญิก, 28. วัดช้างรอบ, 29. วัดเจดีย์งาม, 30. วัดถ้ำหีบ, 31. วัดมังกร, 32. วัดพระยืน, 33. วัดป่ามะม่วง, 34. วัดตึก, 35. สรีดภงค์ หรือ ทำนบพระร่วง

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานทั้งสิ้น 193 เเห่ง ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วจำนวน 58 แห่ง คือ[1]

 1. วัดมหาธาตุ
 2. เนินปราสาท
 3. วัดศรีสวาย
 4. วัดสระศรี
 5. วัดตระพังเงิน
 6. หลักเมือง
 7. วัดชนะสงคราม
 8. วัดตระพังทอง
 9. วัดใหม่
 10. วัดตระกวน
 11. วัดตระพังสอ
 12. วัดซ่อนข้าว
 13. ศาลตาผาแดง (ศาลพระเสื้อเมือง)
 14. วัดมุมเมือง
 15. วัดข้าวสาร
 16. วัดกำแพงแลง
 17. กำแพงเมืองและคูเมือง
 18. วัดหนองปรือ
 19. วัดศรีชุม
 20. วัดอ้อมรอบ
 21. วัดพระพายหลวง
 22. วัดผีดิบ
 23. วัดเตาทุเรียง
 24. วัดสังฆาวาส
 25. วัดคุ้งหวาย
 26. วัดหินตั้ง
 27. วัดลาวพันลำ
 28. กลุ่มโบราณสถาน เตาเผาเครื่องเคลือบดินเผา
 29. วัดตระพังนาค
 30. วัดมุมลังกา
 31. วัดอโสการาม
 32. วัดตระพังน้ำชวด
 33. วัดต้นจันทร์
 34. วัดเชตุพน
 35. วัดเจดีย์สี่ห้อง
 36. วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม
 37. วัดยายชี(ใต้)
 38. วัดคลองป่าลาน
 39. วัดตระพังช้าง
 40. วัดโบสถ์
 41. วัดอีฝ้าย
 42. วัดหญ้ากร่อน
 43. วัดช้างล้อม
 44. วัดเจดีย์ยอดหัก
 45. วัดตระพังทองหลาง
 46. วัดเจดีย์สูง
 47. วัดเกาะไม้แดง
 48. วัดนครชุม
 49. วัดสะพานหิน
 50. วัดพระบาทน้อย
 51. วัดป่ามะม่วง
 52. วัดศรีโทน
 53. วัดตึก
 54. หอเทวาลัยเกษตรพิมาน
 55. วัดมังกร
 56. วัดเจดีย์งาม
 57. วัดเขาพระบาทใหญ่
 58. วัดช้างรอบ
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

สถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แก้

 1. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง
 3. สรีดภงค์ หรือ ทำนบพระร่วง


รูปภาพ แก้

ดูเพิ่ม แก้

 1. รายชื่อโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว