วัดมหาธาตุ (จังหวัดสุโขทัย)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สำหรับวัดมหาธาตุ ในความหมายอื่น ดูที่ วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ เป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตเมืองสุโขทัยมาตั้งแต่โบราณ และเป็นวัดประจำอาณาจักรสุโขทัย ปัจจุบันนี้วัดมหาธาตุตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้ชื่อว่าเป็นวัดใหญ่ใจกลางเมืองสุโขทัย พื้นที่โดยรวมมีรั้วรอบขอบชิด

วัดมหาธาตุ (จังหวัดสุโขทัย)
Wat Mahathat Sukhothai before sunset.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทวัด
สถาปัตยกรรมศิลปะหริภุญไชย ล้านนา
เมืองตั้งอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประเทศประเทศไทย
พิกัด17°01'00.3"N 99°42'16.8"E
เริ่มสร้างพ.ศ.1823