เปิดเมนูหลัก

ราชกิจจานุเบกษา (อังกฤษ: Royal Thai Government Gazette, เรียกสั้น ๆ ว่า Government Gazette) เป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด[1] โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่

ราชกิจจานุเบกษา
Thai Government Gazette Cover (July 23, 2005).gif

ประเภทวารสาร
รูปแบบวารสารข่าวราชการ
เจ้าของรัฐบาลไทย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ
บุคคลสำคัญ

ภาษาที่ใช้ไทย
ก่อตั้งเมื่อ15 มีนาคม พ.ศ. 2401

สำนักงานถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์http://www.ratchakitcha.soc.go.th

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข