แขวงดุสิต

แขวงในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ดุสิต เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐานและสถานที่ราชการ ตั้งชื่อตามพระราชวังในพื้นที่

แขวงดุสิต
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Dusit
พระที่นั่งอนันตสมาคม ภายในพระราชวังดุสิต
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงดุสิต
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงดุสิต
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตดุสิต
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.233 ตร.กม. (0.862 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด9,792 คน
 • ความหนาแน่น4,385.13 คน/ตร.กม. (11,357.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10300
รหัสภูมิศาสตร์100201
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงดุสิตตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตดุสิต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

สถานที่สำคัญภายในแขวง แก้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1002&rcodeDesc=เขตดุสิต 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.