แขวงดุสิต

แขวงในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ดุสิต เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐานและสถานที่ราชการ

แขวงดุสิต
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Dusit
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงดุสิต
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงดุสิต
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตดุสิต
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.233 ตร.กม. (0.862 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[2]
 • ทั้งหมด12,404 คน
 • ความหนาแน่น5,554.85 คน/ตร.กม. (14,387.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10300
รหัสภูมิศาสตร์100201
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศกลางใต้ของเขตดุสิต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

สถานที่สำคัญภายในแขวงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1002&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 29 พฤษภาคม 2563.