แขวงดุสิต

แขวงในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ดุสิต เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐานและสถานที่ราชการ ตั้งชื่อตามพระราชวังในพื้นที่

แขวงดุสิต
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Dusit
พระที่นั่งอนันตสมาคม ภายในพระราชวังดุสิต
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงดุสิต
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงดุสิต
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตดุสิต
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.233 ตร.กม. (0.862 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด10,862 คน
 • ความหนาแน่น4,864.31 คน/ตร.กม. (12,598.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10300
รหัสภูมิศาสตร์100201
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงดุสิตตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตดุสิต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

สถานที่สำคัญภายในแขวงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1002&rcodeDesc=เขตดุสิต 2564. สืบค้น 17 เมษายน 2565.